Şeyhülşeytanlar

Share/Bookmark

 

İmam-i Rabbani adındaki Şeyhülşeytan

445. MEKTUP

“Salik kâfir olmadıkça Müslüman olamaz. Kardeşinin başını kesmedikçe Müslüman olamaz. Anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.”

Burada küfürden murad, tarikat küfrüdür. Bu dahi, cem mertebesinden ibarettir. O cem mertebesi dahi, kapanma yeri, İslâm’ın güzelliği ile küfrün çirkinliği arasında imtiyazın olmaması makamıdır. Hatta, İslâm nasıl güzel görülüyorsa, küfür dahi, aynı şekilde güzel bulunmaktadır. Biri HADİ, biri MUDİLL isminin mazharı görülmektedir. Bunların her birinden bol hazza nail olunmakta ve her ikisinden de lezzet alınmaktadır. …

-ENEL-HAK… (Hak ben…)

-Cübbemin içinde Allah’tan başka yoktur…

-Sübhanım, şanım ne kadar büyük…

Bütün bu cümleler, o cem ağacının meyveleridir ki…

Şeyhülşeytanlar ve Ebucehiller

İMAM-İ RABBANİ diye anılan Sirhindî andındaki Hindistanlı müşriğin MEKTUBAT adlı kitabından bir alıntıdır bu. Sünnilik dinini izleyen milyonlarca mürid (Nurcular, Nakşiler, Kadiriler ve diğer tüm müşrik fırkalar) tarafından putlaştırılan yüzlerce isimden biri olan bu şeytan küfrü (nankörlük ve azgınlığı) islam (barış ve tevhid) ile özdeşleştirmektedirler. Sünnilerin büyük çoğunluğu maalesef bu sahtekarın burada sinsice sokuşturduğu bir başka şeytanlığı fark etmemektedirler. Şöyle ki:

7:180 En güzel isimler ALLAH’ındır; öyleyse O’nu onlarla çağırın. O’nun isimlerini tahrif edenleri bırakın; yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Kuran’da Tanrı için, yüzün üzerinde değişik sıfat-isim kullanılır. Bunlar süreklilik bildiren tanımlamalardır; Nitekim her yazı yazan insana “yazar” denmez. Maalesef, uydurma Hadis kitaplarında sunulan 99 isimli liste Tanrı’ya yakışmayacak birkaç nitelik içerir. Örneğin, dindar Müslümanlarca ezberlenip dua maksadıyla okunan 99 isimden birisi olan “el-Darr” zarar veren anlamına gelir. Halbuki Kuran tersini söyler (42:30).

Burada Sirhindî adındaki ebucehil, Şeytanın ismi olan Mudill (Saptıran) ismini/sıfatını haşa Allah’a yakıştırmıştır. (Ayet: 28:15)

 

Türk olmak artık suç mu?

Türk Olmak Suç Sayıldı

Akansel GÜLTEN

Türkiye Türklerindir

Bu ülkede bir tek Türk olmak suç sayıldı gibi, ajitasyona yönelik sözler düpedüz yalandır.

 • Bu ülkede kimse Türkler’e karşı 6 – 7 Eylül olaylarını yapmadı.
 • Bu ülkede kimse Türk köyü boşaltmadı.
 • Kimse Türkler’e ( bir fikre göre katliam, diğerine göre zoraki göç )
 • Bu ülkede kimse Cumhurbaşkanı olmak için Türk kimliğini gizlemek zorunda kalmadı.
 • Bu ülkede, en Türk’çü geçinenler, polis ile birlikte saldırdılar Devrimciler’in üzerine.
 • Bu ülkede kimse, sen Türk’sün, sana kız vermeyiz demedi Türkler’e.
 • Bu ülkede hiç kimse bir Türk’e, Türk de olsan, sen de insansın, üzülme… gibi aşağılık bir söz öbeğini toplu halde kullanmadı.
 • Bu ülkede kimse Türk köylülerine BOK yedirmedi.
 • Bu ülkede kimse Türkler’e, YA SEV YA TERKET diyerek, topraklarından sürmeye kalkmadı.
 • Bu ülkede kimse, sırf Türk olduğu için Diyarbakır zindanlarında işkence görmedi.
 • Bu ülkede hiç bir Türk, bilmediği bir dilde konuşmaya zorlanmadı.
 • Bu ülkede hiç bir Türk köyünde, sırf Türk olduğu için Devlet’in askerleri tarafından kocasının, babasının, kardeşinin gözü önünde tecavüze uğramadı.
 • Bu ülkede hiç bir Türk’e, sırf Türk olduğu için, Kro, Barzo vb… gibi lakaplar takılmadı.
 • Bu ülkede hiç bir Devlet görevlisi, aslında Türk yoktur, onlar dağ Kürd’üdür. Dağda yürürken tark turk diye sesler çıktığı için adları Türk kalmıştır demedi. Ama aslında Kürt yoktur, onlar dağ Türk’üdür, dağda yürürken kart kurt diye ses çıkardıkları için adları Kürt kalmıştır diyen bakan oldu.

Faşizminiz biraz törpülendi diye paniğe kapılmanın anlamı yok. Hakları için toplu ve örgütlü halde mücadele eden insanlar var. Kimse zorla Türk kimliği altına sokulamaz.

Bu ülkede Türk olmak hala yasak değildir. Olmayacak da. Ama Kürt, Ermeni vb… olmak da yasak olmamalı. İnsanlar kendilerini ne olarak hissediyorlar ise, korkmadan söyleyebilmeliler.

Hepimiz Ermeni’yiz sloganına gelince; Kimse orada kendini Ermeni olarak ilan etmedi. Aydınlık bir görüşe sahipseniz, Türkiye’de Kürt ve Ermeni, Ermenistan’da Türk, İsrail’de Filistin’li, Suudi Arabistan’da da Ateist olmak zorundasınız. Bu bilgiler ışığında, o slogan metaforik bir slogandır ve bu sloganı anlayamayanlara, metaforik sözcük kelimesinin ne demek olduğunu öğrenmelerini tavsiye ederim.

Hiç kimse, kimseyi bir kalıba sokamaz.

Benim nenem Azerbaycan’lı, dedem Kürt, abimin karısı Trakya Tatar’ı, Ablamın eşi Samsun’lu, dedemin anası Ortadoğu’lu, babası Bruki aşiretinden Kürt. Haydi beni sokun bir kalıba. hiç bir kalıba sığmaz İnsanlık. İnsanlık, sadece İnsanlık’tır. Gerisi de laf – ı güzaftır.

Gelelim, Türk olduklarını söyledikleri için hapishanede olduklarını söyleyen askerlere; bu adamların ordusu değil miydi 80 darbesinde Solcular’ı ve hatta çok Milliyetçi olduklarını söyleyen Sağcılar’ı hapishanelerde işkence tezgahlarından geçiren? Bunlar değil miydi gencecik solcu ve sağcı çocukları darağaçlarına çıkaran? Bunlar değil miydi gözaltında insanları kaybeden? Bunlar değil miydi İmam Hatip okullarını tekrar açan? Bunlar değil miydi, gençlerin Dünya sorunları ile ilgilenmesini engelleyip, onları ota çeviren? Bunlar değil miydi, insanları korku duvarlarının arkasına hapseden? Kimleri savunduğunuzu bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim.

Şimdi birtakım insanlar diyecek ki, bu adam AKP’li… Kesinlikle değilim. Onların da ayrı bir faşizmi var ve eninde sonunda bu faşist düzen de yıkılacak. Ama bu adamlarla böyle mücadele edilmez. Faşizmin karşısına, başka bir faşizm yöntemi çıkararak bir şey elde edemezsiniz.

Öyle ya da böyle, bu mücadele iki faşist grubun arasındaki mücadeledir. Ve gerçekten aydınlık bir Dünya özlemini çeken insanlara düşen, kenara çekilip, birbirlerini yemelerini izlemektir.

Hiç biri, diğerinden iyi değil. Kötü ile kötünün mücadelesinde, bu benim kötüm, o senin kötün kavgasının bir anlamı ve dahi faydası yoktur. İnsan olmak üst kimliği altında birleşmeden, kim hangi halktan olursa olsun, o halkın insanlığından şüphe ederim.

Celcelutiye Testi

F-tipi tarikatın mürit devşirme fabrikaları olan dershanelerin kapatılmasına karşıyım.
Özgür seçim hayatidir. Dileyen bir tarikata mürit olur, dileyen müslüman, dileyen Hristiyan veya Ateist…

Dershaneden Tekkeye Geçiş Testi

Tersi dönmüş Fethullah

“Namazda gözünü sağa sola gezdirenler Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Keşke o esnada tenasül uzuvlarını çıkartıp başıma işeseler… Allah’ım bunu affetmeden senin huzuruna gelmiyorum… İşte bütün bunlar beni çılgınca konuşturuyor ve hezeyanlara sevk ediyorsa şayet… Bir hezeyan ve çılgınlıkla on sene önce o (Kuran) benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı… Çığlıklarınıza Kurban olurum! Çığlıklarınıza Kurban olurum! Ölürken sizi Naime (Cennete) erdireceğim!” — Hocafendi Hazretleri

Ey şakirt, dersanede öğretmenlerinin bir sözünü iki etmedin. Onları hiç sorgulamadın. Çok itaatkar davrandın. Sana öğretilen her şeyi ezberledin. Seninle iftihar duyuyoruz. Bu test ile yepyeni bir kapı açılacak sana. Sorular zor. Ama eğer gerçekten Tekke’ye layıksan üstadın ve hocafendi hazretlerinin himmetiyle yardım bulabilirsin. Eğer gözüne bazı şıklar başka bir renkte veya koyulukta görünürse bilesin ki bu bir keramettir ve hiç tereddüt etmeden o şıkları seç. Ancak çok halis kalpli şakirtler bu keramete nail olur. Ancak, soruların sonunda sana ikinci bir şans verilebilir. Hızır aleyhisselam, işledikleri günahlar sonucu birinci himmete nail olmayanlardan bazılarına soruların doğru şıklarını görünmez kırmızı mürekkeple verecektir. Eğer bu testin sonunda kırmızı bir kelime bulursanız bilesiniz ki bu Hızır’ın himmetir.

ANA SORU: Hazret-i Fetullah neyi tüm şakirtlere tavsiye etmiştir?

AÇIKLAMA: Aşağıdaki çoktan seçmeli 11 sorunun doğru şıklarının harflerini aynı sırada dizerek 11 harflik kelimeyi bulduğunuz takdirde Dershaneden Tekkeye geçiş yapabilirsiniz ve böylece cemaate iyi bir gönül eri olarak hizmetlerde kullanılabilirsiniz.

Kazık Palavrası

1. Hocafendi hazretleri doğmadan önce hangi mucize gerçekleşmiştir?

a. Ay ikiye yarılmıştır, yarısı evinin bahçesine düşmüştür.
b. Daha gençken rüyasında St. Paul, Ebu Hureyre ve Machiavelli ile görüşmüştür
c. Hazreti Ali o doğmadan hemen önce köyüne kazık çakmış ve depremi önlemiştir.
d. Minareden aşağı atlamış ve yaşamıştır.
e. Bir kurbağaya Rumuzat-i Semaniye’den bir sayfa ezberletmiştir.

McDonalds

2. Hocafendi hazretlerinin 1995 yılından itibaren isminin başına koyduğu M harfi ne anlama gelir?

a. Muhammed
b. Mehdi
c. Mendebur
d. McDonald
e. Yukarıdakilerden biri veya hiçbiri

Türkçe Olimpiyatları

3. Peygamberi hortlattıktan sonra onunla fiziksel olarak yüz yüze ve diz dize kaç kez görüşmüştür?

h. 3
i. 11
j. 19
k. 33
l. Hocafendi hazretlerine sormalı.

Said Nursi Mürted Öldürülmeli

4. Hocafendi hazretleri şunlardan hangisine inanmıyor?

a. Ibn Meymun’un maymunların zina eden bir maymunu recmettiğini rivayet eden Buhari güvenilir ve büyük bir alimdir.
b. Recm, yani zanileri taşla öldürme cezasını emreden ayet vardı. Peygamberin vefatından sonra deriye yazılı olarak Aişe’nin yatağının altında idi. Aç bir keçi onu bulup yeyince Kuran’dan çıkmıştır ama hükmü hala bakidir.
c. Kainatın tek Efendisi Allah’tır. Kuran hidayet için yeterlidir.
d. Herkesi okuma yazmaya teşvik eden peygamberi Zişan 23 yıl boyunca 28 Arap harfini öğrenememiştir.
e. Mürted, yani dinden dönen ölümü hakketmiştir.

Fethullah ve Kadınlar

5. Aşağıdakilerden hangisi hocaefendi tarafından söylenmemiştir?

a. Şu Kuran ki onların arasında ama yetim! Ühühühü Yetiiiiim! Canım çıksın. Hmmmuç! Yetiiiiiiim! Ağlıyor ama bu dünya onun dilini bilmiyor. Üç asırdır yetiiiiiim! Babası öldü Kuran’ın! Ve Kuran yetiiiiiiiiiiiiiim! Ve Kuran yetiiiiiiiiiiiiiim! … On asır önce titreyen ellerden yuvarlanıp aşağı gitmişti.
b. Muhammed peygamber İsa peygamberin babası olabilir.
c. Kuran Müslümanlığı diye bir sapıklık çıkmış ortaya. Hadisin Kuran’dan ihtiyacında daha çok Kuran hadise muhtaçtır.
d. Kadınlar cehennemin etrafını çeviren şeylerdir. Allahım kadınların şerrinden, Allahım kadınların belasından, Allahım kadınların fitnesinden bizi koru ve esirge!
e. Bir zamanlar soy ismimle müsemma olan bendeniz, soy ismimin Arapça mübalağa siygası mahlasım ile kahkahalar atarken kendimi kudreti ilahinin iktizası mucibince bir hareketin başında bulmuş ve 1980-1990 yıllarında cemaatı coşturup hareketime para toplarken soy ismimle müsemma olmak yerine soy ismimle müptela olmuştum. Bunun tecellisi olarak cemaat önünde ağlayarak hissiyatımı feryad-u figan ile defalarca ifşa etmiştim. Hatta bazen coşup elimdeki mushafı yerlere fırlatmıştım. Ama gözyaşı ve terle topladığım paralarla ve dinler arası diyalog ve beynelmilel destekle cemaatimin dünyanın her yerinde kurduğu okullar, dershaneler, gazeteler, televizyonlar, bankalar ve bilumum şirketler 30 milyarı aşan bir servet oluşturduğu için artık cemaat önünde ağlamıyorum. Artık soyismimle müsemmayım ve bundan müsterihim.

Maklube

6. Dünyanın en lezzetli ve en gıdalı yemeği hangisidir?

k. Mutancana
l. Maklube
m. Hengel
n. İmambayıldı
o. Zırba Yahnisi

Çorbacıbaşı

7. Tayyip Erdoğan lisede hem şiir yarışmalarında okulu temsil ederdi hem de Mehter Takımının başında Çorbacıbaşı idi… Hocafendi hazretleri lisedeyken neydi?

q. Okul birincisi
r. Zurnacıbaşı
s. Tornacıbaşı
t. Ağlayan ve sızlayan çocuk rolünde başarılı bir tiyatrocu
u. Lisede yoktu

sizinti_1

8. 1980′lerde Sızıntı dergisinde hocafendi hazretlerinin şiirleri ve makaleleri için kullandığı mahlas nedir?

r. Abdülfettah Şahin
s. Hikmet Işık
t. Dahhak (kahkaha ile gülen)
u. Şakirt (öğrenci)
v. Ağlayan Yetim

Fethullah Gulen 2

9. Hocafendi hazretleri 1999 yılında Amerika’ya sığınınca onun Yeşil Kart alması için bazı Amerikalılar sponsor oldular. Özel vize alabilmesi için 26 kişi hocafendiye destek mektubu yazdı. Aşağıdakilerden hangisi sponsor değildi.

h. CIA ajanı Graham Fuller
i. Papa
j. CIA ajanı George Fidas
k. ABD’nin Türkiye büyükelçisi Mortan Abromovitz
l. Bir grup profesör

Bebek iken Gülen Fethullah büyüyünce Ağlayan Fethullah oldu.

Gülen Bebek

10. Resmî nüfus kaydına göre 27 Nisan 1941′de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya gelen hocaefendi hazretlerinin doğum yılı 1938 mi, 1941 mi yoksa 1942 mi?

v. 1940. Ama askere geç gitmek için yaşını küçültmüştü.
w. 1941. Kırkbir kere maşallah! Nitekim bu sayı 19′a tam bölünmüyor.
x. 1942. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yılı değildir.
y. 1938. Zira nüfus memuru yanlışlıkla 1942 yazdı. Ayrıca ilk ismi Muhammed’i de yazmadı. Ayrıca, ilk ismini de Fetullah diye yanlış yazdı.
z. Yukarıdakilerin hiçbirisi.

Türkçe Olimpiyatları

11. Sık sık peygamberle görüşmeler yapan Hocaefendi hazretleri kendisinin KITMİR bile olamayacağını ifade ediyor. Kıtmir ne demektir?

a. Palyaço
b. Kabenin örtüsünün püskülü
c. Depresyondaki Kurnaz Maymun
d. Camilerde ağlayarak anlattığı hikayelerde sonra duygulu cemaatten para toplayan yenetekli vaiz.
e. Ashab-ı Kehfin köpeği

Ey Edip Adanada Pide Ye

HEDİYE SORU

Adana’da kebap yemeyen zındık adamın hangi videosu Türkiye’de hizmetlenmiştir?

 • F-tipi Kuran Düşmanı: Fethullah Gülen
 • Kuran düşmanı risaleci şimdi takla atıyor
 • Fethullah Gülen’in başına kimler işiyormuş?
 • Fethullah Gülen yetim, köpeği öldü Fethullah’ın
 • Bir Din Tüccarı: Nihat Hatipoğlu

NOT-1: Ölüm hakikatinin muammasını, yalnızca Risale-i Nur çözmüştür.
NOT-2: Sorular zor geldiyse hacet duasına çık ve 33 kez Hafizanallah de.
NOT-3: Hocafendi hazretlerinin kasıtlı olarak başüstü konulan resmini düzeltmediyseniz saygınız kalpten icraata geçmediği için imanınızda şek ve şüphe var demektir. Tekke öncesi Şekke’ye alınacaksınız.
NOT-4: Bu test, hala Adana’da kebap yemeyen ağabeyiniz tarafından hazırlanmıştır.

Hızır Aleyhisselam’ın GİZLİ MÜREKKEPLE yazdığı aşağıdaki şifreyi görebiliyorsan çok şanslısın.

CELCELUTİYE

Aziz ve İbrahim 1

Aziz ve İbrahim 1

Yasin Çolak
www.19.org
17 Kasım 2013

 

Aziz: Önce şunu söyleyeyim, sakın bana tüm Kütüb-ü Sitte’yi kabul eden ve hadislerin hepsinin dinde kaynak olduğunu söyleyen klasik bir sünniymişim muamelesi yapma. Tartışmamızda bu senin avantajına olmaz.. Bu konudaki düşüncemi ayrıntılı olarak anlatayım istersen. Böylece sen de karşındakinin düşüncesini anlayıp ona göre konuşursun. Önce, Kuran nedir, sünnet nedir, hadis usulu, cerh ve tadil, lugat ilmi nedir konularını biraz anlatmak istiyorum; usul-u hadis ilmi muhaddislerimizin…

İbrahim: Gerek yok anlatmana… Hadisçiliğin tüm versiyonlarını iyi kötü biliyorum. Sırası gelince karşılıklı olarak soru cevap şeklinde bunları konuşuruz. Seminer verme havasında olmasın tartışmamız.

Aziz: Tamam… Olmasın. Şimdi şunu söyleyeceğim: Sen sadece Kuran’ı kabul ediyorsun. O yüzden ben fikirlerimi Kuran dışı bir kaynağa dayanarak ispatlamaya kalkışırsam, sana kabul etmediğin bir yerden delil getirmiş olurum ki, bunun bir anlamı olmaz. Madem Kuran, ikimizin de ortak kaynağı; sen de ben de bu tartışmada Kuran’ın dışına çıkmayalım ki konuştuklarımızın karşılıklı bir anlamı olsun. Değil mi?

İbrahim: Senin de peşrevin güreşinden uzun sürüyor… Eğer savunabileceksen Kuran dışı kaynakları da gündeme getirebilirsin. Neyse… Buyur dinliyorum seni!

Aziz: Savunup savunamayacağımı göreceğiz ama ben Kuran’la başlamak istiyorum…

İbrahim: İyi tamam…

Aziz: Mesela Kuran’da defalarca geçen “Allah’a ve Resulu’ne itaat” edin ayetlerini nasıl anlıyorsun?

İbrahim: Kuran’a uymamız gerektiği şeklinde anlıyorum.

Aziz: Dikkat et! İtaat edilmesi gereken “Allah” ve “Resulu” diye iki farklı kategoriden bahsediyor. İki ayrı kategori olduğuna göre demek ki iki ayrı itaat kaynağı vardır. Mesela “elma ve armutun kabuğunu soy” dersem, bundan kabuğunu soymanı istediğim iki ayrı şey olduğunu mu düşünürsün yoksa tek bir şey mi?

İbrahim: “Allah’a ve Resulune” itaat edin ayetini savunmak için kullandığın “elma ve armut” metaforundaki çirkinlik için Allah seni affetsin. Buna bişey demeyeceğim ama şu var;

Aziz: Onu meramını daha iyi anlatmak için söyledim, bir çirkinlik yok orada…

İbrahim: Tamam neyse… Dinle şimdi! O ayette iki ayrı kategori olduğu iddiasının doğru olması için “Allah’a ve Muhammed’e itaat” edin şeklinde olmalıydı ayet ama…

Aziz: Ayetteki “Resul” kelimesi Muhammed değil mi, başka biri mi?

İbrahim: Sözümü kesme… Biraz sabırlı ol, anlayacaksın. Eğer ayette Kuran’dan yani Allah’tan başka birilerine de veya birşeylere de itaat etmemiz isteneydi o şeyin veya kişinin bizzat şahsından bahsederdi. Ayette bunu görmüyoruz, “Muhammed’e” itaat edin demiyor, “Resul’e itaat edin” diyor.

Aziz: Ne fark eder ki! Aynı şey…

İbrahim: Hayır değil… Resulluk, Muhammed’in şahsına ait, Muhammed’e içkin olan bir sıfat değildi. Muhammed, Resul de değildi… Sonradan Resul oldu. Yani Muhammed’in resulluğu hayatının belli bir döneminden sonra ona Allah tarafından verilmiş bir özellikti. Doğuştan gelmiyordu. Dolayısıyla sonradan verilen bir özellik, o özelliği verenin iradesine tabi olmalıdır ve şahsın kendisinden bağımsız bir özelliktir. Bu nedenle “Resul’e itaat”ten kasıt Muhammed’e itaat olamaz, Muhammed’i resul yapan şeye itaat olur. Muhammed’i resul yapan neydi?

Aziz: Allah tarafından görevlendirildi.

İbrahim: Tamam… Ne oldu da Resul oldu?

Aziz: Vahiy aldı.

İbrahim: Yani Kuran, kendisine vahdeyilmeye başlanmadan önce Resul değildi, sonrasında oldu değil mi?

Aziz: Evet ama…

İbrahim: Dolayısıyla Resul’e itaat, o Resul’e, “Resul” sıfatını kazandıran şeye itaattir. O da Kuran’dır. Muhammed, Kuran’dan önce de Muhammed idi ama resul değildi; Kuran’dan sonra hem Muhammed olmaya devam etti hem de resulluk sıfatını kazandı.

Aziz: Yine de bu senin iddianı tam olarak desteklemiyor… Ayette “Allah’a itaat” edin veya “Resul’e itaat edin” diyebilirdi… İkisini beraber zikrediyorsa burada farklı bir şey aramak gerek!

İbrahim: Zaten sorun da burada… Öküz altında buzağı arama hastalığına tutulduğunuz için hadis çöplüğüne savruluyorsunuz. Sana bir ayet söyleyeceğim…

Aziz: Bu “öküz altında buzağı” metaforu, benim “elma ve armut” benzetmemden daha çirkin… Buyur hangi ayetmiş?

İbrahim: Allah beni affetsin! Şimdi mesela, 9. surenin 1. ayetine bakalım; “Allah ve resulunden kendileriyle anlaşma yaptığın müşriklere bir uyarıdır” diyor ve devam eden ayetlerde bu uyarının ne olduğu söyleniyor. Hatırlıyorsun o ayeti değil mi?

Aziz: Ben hafızım…

İbrahim: Şimdi soru şu; Uyarıyı yapan kim?

Aziz: Allah, resule vahyediyor ve o da kendisine vahyedileni duyuruyor.

İbrahim: Onu sormuyorum… Devam eden ayetlerdeki uyarıyı yapan, yani o uyarının sahibi kim? O uyarının yazarı Allah mı Resul mu yoksa beraber mi yapıyorlar?

Aziz: Onlar Allah’ın ayetleri elbette… ama… tebliğ olarak…

İbrahim: Güzel! Allah’ın ayetleri… uyarının yazarı Allah ise niye…

Aziz: Bir saniye, cevap vereyim…

İbrahim: Sorumu tamamlayayım, daha sormadım. Uyarının yazarı Allah ise niye “Allah’tan bir uyarıdır” diyip ayeti bitirmiyor da, “Allah ve resulunden bir uyarıdır” diyor?

Aziz: Resul ayetin tebliğcisi olduğu için.

İbrahim: Tamam işte, bunu diyorum ben de. Nasıl ki, Muhammed’ten o ayette “Allah’tan ve resulunden bir uyarıdır” diye bahsediliyorsa ve orada Resul’un tek görevi o uyarı tebliğ edip duyurmaksa, senin anlamını saptırdığın “Allah’a ve resulune itaat edin” ayetinde de resule itaat, ona verilen mesaja itaat oluyor. Çok net! Ayrıca Kuran’da, Muhammed’in sadece Kuran’a uymakla yükümlü olduğu, sadece Kuran’ı izlediğine dair ayetler…

Aziz: Onlara geleceğiz… Bunu tamamlayalım. Şimdi, gözden kaçırdığın şey şu; senin dediğin gibi olsa dahi sonuçta Kuran, bir insanın aracılığıyla bize vahyedildi. Doğru?

İbrahim: Öyle olsa bile, o insanın tek görevi…

Aziz: Bırak şimdi görevini… görevini konuşmuyorum. Kuran bize bir insan aracılığıyla geldi… Yani biz Kuran’ı bir insandan aldık. Değil mi?

İbrahim: Eee?

Aziz:  Öyle değil mi?

İbrahim: Tamam, öyle!

Aziz: Şimdi demek ki burada, Resul özelinde farklı bir şey var! Eğer bu Kuran, resule verilmişse; resulun Kuran’la olan ilişkisi, bizlerin Kuran’la olan ilişkisinden farklı olmalı!

İbrahim: Niye?

Aziz: Niyesi var mı… Peygamber, Kuran’ı alan, kendisine Kuran vahyedilen insan. Bize Kuran vahyedilmedi.

İbrahim: Yoo, bize de vahyedildi!

Aziz: Sana Cebrail gelmedi.

İbrahim: Farketmez ki… Kuran tüm insanlığa indirilmiştir. Eğer onun Allah’tan olduğunu kabul ediyorsak, bize de vahyedilmiştir. Bu anlamda, peygamberin vahyin taşıyıcısı olmaktan başka bir özelliği yoktur.

Aziz: Postacı?

İbrahim: Öyle!

Aziz: Tövbe estafirullah!

İbrahim: Postacı derken… getirdiği mektuptakilere bizzat kendisinin de uyması gereken bir postacı. Peygamber de Kuran’ın öğrencisiydi. O da Kuran’a uymakla, onu anlamakla ve anladığını hayatına geçirmekle yükümlüydü. Zaten, Kuran’da peygamberin de hesaba çekileceğine dair ayetler var.

Aziz: Allah onun tüm günahlarını affetmiştir. Kuran böyle söyler.

İbrahim: O ayet tam olarak öyle değil ama Kuran’da peygamberin ağzından “Ben de sizin gibi bir insanım” ifadesi vardır… Yani peygambere “postacı” dediğim için rengin atıyor ama…

Aziz: Ayeti kesiyorsun, “Ben de sizin gibi bir insanım, ne var ki bana vahyolunuyor” diyor, diğer yarısını da söylesene…

İbrahim: Diğer kısımı söylemekten bir sıkıntı duymam ben. O kısım seni değil beni destekliyor. Sen peygamberi bizden daha farklı bir konuma oturtuyorsun ama ayette onun kendisine vahiy geliyor olmak haricinde bizden farklı bir insan olmadığı söyleniyor. Vahiy alan bir insan ve aldığı vahyi tebliğ edip, kendisi de yaşamak zorunda olan ve bizim gibi Kuran’dan hesaba çekilecek birisi…

Aziz: O kadar basit değil! Peygamberin Kuran karşısındaki konumuyla senin veya benim Kuran karşısındaki konumumuz aynı olamaz. Allah, seni örnek göstermiyor ama Muhammed’i örnek gösteriyor. Seni “halklara rahmet” olarak tanımlamıyor Allah ama peygamber için bu tanımlamaları yapıyor. Yani burada peygamberin farklı bir konumu olmadığını iddia etmek için sapıtmış olmak gerek.

İbrahim: Terbiyesizlik yapıyorsun şu anda!

Aziz: Allah tarafından seçilmiş, güzel örnek olarak gösterilmiş, tüm halklara rahmet olduğu söylenen bir insana “postacı” diyeceksin ve bu terbiyesizlik olmayacak ama ben sana sapıtmışsın dediğim için terbiyesizlik yapmış olacağım… öyle mi!

İbrahim: Bak dinle beni sevgili kardeşim… Elbette peygamber bizim için örnektir çünkü o bir kul ve resul olarak görevini en iyi şekilde yapmıştır. Yaşantısı bizim için örnektir ama bu örnekliği biz yine Kuran’dan öğreniyoruz… Peygamberimiz, Kuran’ın tanıttığı kadarıyla örnektir ama bu örnekliğini Kuran dışı bir yerlerde aramaya kalkarsak;

Aziz: Mesele o örnekliğin ne olduğu meselesi veya nerede bulunacağı meselesi değil… Allah tarafından bir sürü güzel özellik verilmiş bir insanı sıradanlaştırma meselesi.

İbrahim: Ben sıradanlaştırmıyorum… sen ilahlaştırmaya çalışıyorsun.

Aziz: Peygamber örnek midir değil midir Kuran’a göre?

İbrahim: Bazı konularda örnektir, bazı konularda değildir. Sen peygamberin her konuda örnek olduğunu mu iddia edeceksin?

Aziz: Her konuda örnektir bize çünkü Allah onun örnek olduğunu söylüyor.

İbrahim: Bir ayette “sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin” diyor, bir başka ayette “seni yolunu şaşırmış olarak bulup hidayete erdirmedik mi” diyor…

Aziz: O ayetler peygamberlik öncesine ait dönemden bahdesiyor. Ben Abdullah oğlu Muhammed’in örnekliğinden bahsetmiyorum, Kuran, kendisine vahyedilmeye başlandıktan sonraki Muhammed’ten ve onun örnekliğinden bahsediyorum.

İbrahim: Peygameri örnek bir şahsiyet yapan şey Kuran’a itaat etmesi, Kuran’a uyması ve vahiy alan bir insan olarak aldığı vahyi yaşamasıdır. Sen, peygamberin Abese suresindeki tavrını örnek alıyor musun?

Aziz: Hangisi… Ne diyor Abese suresinde?

İbrahim: Az önce “hafızım ben” dedin… bilmiyor musun o ayeti?

Aziz: Himm… Oradaki olay şu; peygamber Mekke’nin önde gelen müşrikleriyle toplantı halinde, onlara İslam’ı anlatıyor ve kör bir adam içeri girip…

İbrahim: Bırak şimdi esbab-i nüzül masalları anlatmayı. Peygamberin o köre karşı takındığı tavır örnek alınası bir tavır mıdır değil midir?

Aziz: Allah peygamberi orada vahiyle düzeltmiştir.

İbrahim: Yani örnek alınacak bir tavır değildir, öyle mi?

Aziz: Yaa… anlamıyor musun… peygamber orada yanlış bir şey yapıyor ve Allah onu vahiyle düzeltiyor. Buradan peygamberin bize örnek olmayacağı sonucunu nasıl çıkartıyorsun!

İbrahim: Vahiyle düzeltiyor… nedir o vahiy?

Aziz: Kuran’dır.

İbrahim: Tamam… Kuran, peygamberi düzeltiyor. Peygamberi örnek bir insan yapan şey demek ki Kuran. Sen de Kuran’a uy, Kuran seni de düzeltsin ve sen de örnek ol insanlığa.

Aziz: Neyse… Resul’e itaat ve peygamberin örnekliği konusuna döneriz. Çok uzatıyorsun meseleleri. Şimdi sana “Hikmet” mevzusunu sormak istiyorum. Nedir Kuran’da geçen ve peygambere verildiği iddia edilen hikmet?

(İkinci episod’u okumak için http://www.19.org/tr/6310/aziz-ve-ibrahim-2/ )

Asıl Edip Yüksel

Asıl Edip Yüksel 1 Temmuz 1986′da Şehit Edildi

Asıl Edip Yüksel Gülünecek ne var

1957 yılında doğan asıl Edip Yüksel Sünni bir gençlik lideriydi ve kitapları en çok satılan genç ve edepli bir ilim adamıydı. Büyük bir islam âlimi olan Sadrettin Yüksel’in oğlu ve İslamcı gençliğin efsanevi lideri Metin Yüksel’in kardeşi olan Edip Yüksel, Tayyip Erdoğan, Ahmet Davudoğlu başta olmak üzere o günün İslamcılarının dava arkadaşıydı. Türkiye’de şeriat devleti gerçekleştirmek için yazdığı makalelerden ve örgüt çalışmalarından dolayı 12 Eylül darbesinden sonra toplam 4 yıl hapis cezası yattı, işkenceler gördü. Çok zeki ve çok meraklıydı. Zekâsının ve merakının kurbanı oldu. Kendisine bazı ilginç sırları açıklamak bahanesiyle yaklaşan azgın bir mürtedin tuzağına düştü. Nikbetim, hadis rivayetlerini ve mezhep fetvalarını mukallitçe izlemek yerine şeytana uyarak akıllarını kullanan ve anlaşılması mümkün olmayan, sevap niyetine öpülmek veya ölüler için okunmak amacıyla gönderilen Kuran’ı tamamlayan ve ona anlam kazandıran hadisi şerifleri ve fetvaları inkâr eden Reşad adındaki bir mürtet tarafından 1 Temmuz 1986 gecesi 19 Şehri olan Samsun’da şehit edildi. Allah rahmet eylesin.

Edip Yüksel şehit edildikten sonra kendisine benzeyen ve asıl ismi Author Excel olan Ermeni/Alman/Kürt/İngiliz karışımı birisi ortaya çıkarıldı. Adana’da kebap yemediğini iddia eden o edepsiz adam 1 Temmuz’da ölmediğini, aksine gerçeğe şehit olup dirildiğini iddia etti ve bir milyardan fazla mukallidin ve müridin yanlış yolda olduğunu iddia etme cesaretini gösterdi.

“İslam’ın ilk şartı akıldır” ve “Sadece Kuran” diyen edepsiz Edip “Ben ne ehlî sünnetim ne de yabanî sünnet, ne hanbelî ne de şanbeliyim; ben muvahhidim, müslümanım; yani özgürüm, barışçıyım!” diyerek sapıklığıyla övünmektedir.

Bu zındık, ABD’ye götürülmüş ve orada bizim gibi mukallit ve müritlerin kafasını karıştırmak için kullanılıyor. Rivayetlere göre CIA, MOSAD, Siyonistler, Moon Tarikatı, Bahailer, Barzaniler, PKK, Ermeniler ve daha nice melun örgüt tarafından destekleniyor.

Milyonlarca dolar harcayarak yaptığı Youtube videolarında sünnete aykırı olarak kahkahalarla gülen ve yüzünde meymenet olmayan Edip’in babasının ve kardeşinin kemikleri sızlamaktadır. Tövbe, tövbe, tövbe… İki ayet bile inkar ettiği rivayet ediliyor.

Fethullah Gülen, Nihat Hatipoğlu, Cübbeli Ahmet, Kadir Mısıroğlu, Alparslan Kuytul gibi değerli âlimlerimiz ittifakla onu sapık ve mürtet ilan etmişlerdir. Asıl Edip Yüksel’in katili Reşad Halife nasıl gebertildiyse öylesine gebertilmesi sevaptır; hatta vaciptir.  Bazı alimlerimize göre kırk kara köpek ve kırk kertenkele öldürmekten de daha sevaptır.

Sakın hiçbir kitabını okumayın, www.19.org sitesindeki makalelerine yaklaşmayın, youtube kanalındaki videolarını zinhar izlemeyin. Yoksa, bu zındık kafanızı karıştırır ve sizi ehlisünnet vel cemaatin Sevad-ı Azam’ından çıkarıp cehenneme odun yapar.

Fethullah hocamız gibi ağlamak varken bu kadar gülünecek ne vardı? Hafizanallah!

Şeyhülşeytanlar Niye Kaçıyorlar?

 Şeyhülşeytanlar niye kaçıyorlar?

YouTube Preview Image

Bu ilanımı, yaratıcı ve kısa yotube videonuz yoluyla sağır sultana duyurun. Kriterler:

 1. Videolar 5 dakikayı geçmemeli.
 2. Hakaret sözler içermemeli. (Bu madde ile ilgili bana eleştiri yönelten bir arkadaşa verdiğim cevap aşağıdadır).
 3. Yaratıcı olmalı.
 4. Başlık ve diğer yazılar gramer kurallarına uygun olmalı :) Bu konuda iki makale için 19.org sitemin Türkçe ana sayfasını “virgül” kelimesini aratınız.
 5. Videoda bu videoma referansta bulunursanız iyi olur.
 6. Benimle tartışmayı kabul ettiklerinde diledikleri yere gidebileceğimi ekleyin. Yeter ki yeri ve zamanı kamuda ilan etsinler. Tartışma kamuya açık olmalı veya videoya kaydedilmeli.
 7. Videoyu astıktan sonra bana linkini email yoluyla iletin.
 8. Videonunuzun linkini yukarıdaki videomun linkiyle birlikte Türkiye’deki televizyon programlarına ve gazetelerdeki yazarlara iletin. Emale başlık atmayı da unutmayın :)

Selam ve sevgilerimle.
Edip

Kampanyaya katılan videolar:

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Ölüme Göz Kırpmak

Acil Serviste
8 Kasım 2013

2013-11-08 Edip UMC Emergency 1 Small

8 Kasım 2013

Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 15h
UMC ‘de Acil servisteyim. Gogus agrisindan. Tek efendim olan yaraticima baris icinde donmeyi temenni ediyorum. Dunyanin en mutlu insaniyim.

Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 14h
Hala dunyadayim… Daha isinlanmadim :) pic.twitter.com/Iu35F9UXB2

Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 14h
Yahu ne acaip insanlarsiniz. Asil size gecmis olsun :) Hayati severim, ama evrenler arasi seyehat cok heyecanli ve merakli bir olay.

9 Kasım 2013
Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 26m
Dün bir süre Azrail ile kucaklaşma ihtimalinin heyecan ve merakını yaşadım. Zamanı değilmiş. Şu ayetler hatırlatıldı: 52:48; 52:49.

Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 11m
@ih_baran “intihar teşebbüsü falan mı?” Hayır. Dünyada en son intihar edecek kişiyim. Kendimi dünyanın en şanslı ve mutlu adamı hissediyorum

Hz. Edip Yüksel r.a. @edipyuksel 6m
Bana “geçmiş olsun”, “zamanı değil” diye mesaj gönderen arkadaşlara teşekkür. Hayatı sevelim ama her an ölüme de göz kırpmaya hazır olalım.

11 Kasım 2013

Kalbim tekliyor ve arada bir sinyal veriyor. Yakında inşallah bir mütehassısa görüneceğim. Asil kanları içeren damarlarımın cepciklerinde yollarını şaşırmış bazı elemanlar olabilir. Ama eğer ayrılış zamanı gelmişse hoş geldi safa geldi… Böceklerden korkuyorum, ama işin garibi ölümden korkmuyorum. Biraz acaip geliyor ama bu tavır, ölümün kainatın efendisine (kainatın biricik efendisi Allah’tır) dönüş olduğu konusunda zerre kadar kuşkum olmadığı içindir… Kendisini dünyanın en mutlu insanı sanan birisinin aynı zamanda ölüme karşı bu tavrı ilginç bir paradoks ama öyle…

FACEBOOK SAYFAMA ASILAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINDAN BAZI ÖRNEKLER:

Facebook’taki iki sayfama ve Twitter hesabıma yüzlerce “Geçmiş olsun” mesajı gönderip dua eden arkadaşlara tek tek teşekkür edemedim. Burada sadece bir sayfaya asılan mesajları bir kısmını alıntılıyorum ve hepsine gösterdikleri bu ilgi ve sevgi için teşekkür ediyorum. Mesajların arasında birkaç nefret dolu ifade olsa da o arkadaşlar için duacıyım. Umarım milli ve dini dogmalarını sorgulama cesaretini ve ferasetini gösterirler.

Muhammet Alcan geçmiş olsun edip abi

TC Hakan Karadag sakın öleyim deme

Ilker Güngör geçmiş olsun edip abi

Mehmet Peçenek edip Abi geçmiş olsun,

Taha Erincik Allah şifa versin Edip abi

Kâzım Öztürk Gecmis olsun Güzel Kardesim

Evren Uçan Geçmiş olsun hastanede bile gülebiliyorsun maşallah.

Taylan Meka Gecmis olsun edip abi

Gökalp Öztürk Geçmiş olsun !!!

Muzaffer Alakus Gecmis olsun.

Fılız Turgut pozıtıf enerjınız bızede yansıdı sevgıler.

Aykut Giden Geçmiş olsun Yüce Allah yardımcınız olsun..

A Burak Sertkaya İnsan ölümü sevebilmeli. Bunun güzel bir örneği olmanızı niyaz ediyorum.

Emel Yava Hz Edip Yuksel iki gün önce seni ruyamda gördüm.siyah bir arabadaydık.uyandığımda birşey olacak ona dedim.ama bu kadar uzaktan olsada haberim olmaz dedim..dün yazacaktım dikkat edin kendize diye ,ama ruya ile amel edilmez derlerdi.geçmiş olsun

Perihan Atılgan Geçmiş olsun Edip Bey, durun nereye biz sizi daha yeni tanıdık.

Aynur Saygin Kismet degilmis  insallah beklediginizden de kolay, heyecanli ve mutlu bir sekilde gerceklesir seyehatiniz, tabii insaallah uzun bir zaman sonra. sana ihtiyacimiz var. gecmis olsun

Yigit Cinar Geçmiş olsun Edip. Daha yapılacak çok iş var bence. Bu kadar acele etme lütfen. Edip Akbayram – Güzel Günler Göreceğiz. söz: nazım hikmet ran, müzik: alp murat alper

Suat Kişioğlu edip cok geçmiş olsun

Serkan Karataş çok geçmiş olsun

Mustafa Demir geçmiş olsun edip..

Yıldırım Ferda Edip Yüksel sağlık diliyorum .

Osman Tuysuz GEÇMİŞ OLSUN EDİP BEY

HT Toprak Hafife alıp geçiştirmeyin lütfen sağlık probleminizi.ciddi bir konu olabilir..daha bıyıklı halinizi görcez

Yavuz Özdet Allah şifa versin

Tataroğlu Muhammer Ayrıç Edip bey cok geçmis olsun allah şifa şifa diliyorum

Turgut ünal allah şifa versin

Hz Edip Yuksel Hayatımda ilk kez cuma namazından önce cemaate “on dakika sonra ölecekmişiz gibi kılalım” dedim. On dk geçmeden acil servisin yolundaydım.

Turgut ünal eh maşallah

Hatice Özdemir Fırat Çok geçmiş olsun. Sizi bu şekilde görmek çok üzücü. Acil şifalar diliyorum

Gülşen Balkaş Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin inş..

Özgür Sarıkamış geçmiş olsun Edip. Allah şifa versin.

Adem Sabahyeli · Edip efendi kendini ahirette allahtan koru allah sana acil sifalar versinde mubarek babanin gitti yolda gitmen icin tovbe edesin

Halime Toman Rabbim şifa versin,sağlıklı ve aramızda olun inşaallah

Bilal Yildiz Geçmiş olsun hocam. Allah şifa versin

Yakup Aslan Geçmiş olsun. Aman dikkat et. Allah hayırlı şifalar versin.

Kekeş Emmi Evrenler arası seyahat mi?  Yav biz münker nekir bilirdik..  Neyse üstad, Allah seni bize bağışlamış… Bizim buralarda söylendiği gibi ”gendüğe eyi bah, gardaşım…”

Halil Akkuç · Gecmis olsun edip kardesim

Çetin Tezcan geçmiş olsun abicim

Gazi Orhan Ertem çok geçmiş olsun Edip abi ..İnşallah Allah acil şifalar verir ..kendini kolla abi ,havalar soğudu …

Gülsen Turan Sarma Gecmis olsun

Zeynep Sahakalkan geçmiş olsun

Strange V Demir daha senden çok şey öğreneceğiz inşallah  hayırlı ve mutlu bir ömrün olsun, güzel insan… (geçmiş de olsun)

Mustafa Fatih Aktaşgil Geçmiş olsun. Daha çok erken.

Behruz Esgerov Allah sifa versin Edip abi.

Erdoğan Durbak geçmiş olsun edip

Atakan Talha Kandemir Allah gecinden versin… Geçmiş olsun Edip abi… Sıkıntı olmadan imtihan olmuyor…

Ismail Gungormus Gecmis olsun Hz Edip Yuksel abi kendine iyi bak.

Gazihan Alankuş Geçmiş olsun, gitmediğine sevindim

Hüseyin Darcan · Friends with Eser Demir and 1 other

Ali Sandıkçı Geçmiş olsun

Soner Kaşıkcı Ki onlara bir musibet geldiğinde, ‘Biz ALLAH’a aidiz ve O’na dönücüyüz,’ derler

Nihat Yesir Geçmiş olsun..

George Carlin Gecmiş olsun…

Uğur Çelebi ışık huri köşk falan göründü mü hocam? bildir bize…

Ibrahim Abul geçmiş olsun sahibimiz tek güçlü yanın da olsun inşallah.

Mesut Arsal Geçmiş olsun Edipcan.

Yılmaz Köksal yazılarını beğendim edip hocam yanlış anlama… Hak ettiğin ne ise öğle yaşa……. Sevgi ve saygılarımla….

Arzeva Aytaç EDİP ABİ GEÇMİŞ OLSUN.

Murat Altan En içten geçmiş olsun dileklerimi iletir yüce Allah tan acil şifalar dilerim

Mehmet Tokur BİSMİLLAH, “Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır. 67/2 ayeti ile “Onlarla savaşın ki, ALLAH ellerinizle onları cezalandırıp rezil etsin, sizi zafere ulaştırsın ve inanan toplumun göğsünü ferahlatsın,”9/14ayeti (Edip’in mesaj çevirisinden) ALLAH’la beraberliğin her şekli de güzel değil mi?

Yılmaz Köksal Savaş ay ışınlanmış……. mutluluklar dilerim ona… rahim ALLAH karşılığını eksiksiz verecektir…

Ahmet Duran Arıcı abim geçmiş olsun

Tolga Kot Hz Edip nasıl olsa yaşayacaksın o tecrübeyi ama şimdi senin gibi adamlara ihtiyaç var, görevin daha bitmedi…

Abdullah Ferit Erkan · geçmiş olsun edip abi

Bilge Kağan Yıldız Geçmiş olsun. Sokrates’in Savunması’ndan:İnsanların,korkularından dolayı en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir?

Ali Erler korkmayın yaw, bizim hazret bugün ölmez, ayın 19′u değil  geçmiş olsun Edip Bey

Abdullah Ferit Erkan diyorum ki bi şeyh he okutsan olmazmıydı )))))))))))))))

Selma Şahin Eleştiri ve sevgisizliğe devam Edip’cim :)))))) Geçmiş olsun

Alkan Vatansever gecmis olsun edip abi, Allahdan hizli sifalar diliyorum senin icin

Mehmet Taş derbasbuyibe rêzdar .hêvidarim her şadbi.şifaeki lezgini ji yezdan hêvi dikim.ji Amed a paytexta Kurdistan digel rêz û silavan

Vefa Adil Ayten Tevfikoğlu Tanrı şifa versin, sağlık ve esenlik diliyorum…

Murat Erdal geçmiş olsun edip abi, allah şifa versin.

Azmi Dalyan Allah hayırlı şifalar versin. Takdir Allahın ancak bana sorulsa biraz daha yaşamanı isterim. Çünkü videoların hoşuma gidiyor. Ayrıca fikirlerinden insanlar faydalanırdı diye düşünüyorum. Hatırlatıcı Kur’anı bize hatırlattığın için sana teşşekkür ederim. Hasbuna kitabullah. Selam. ( İyleşince biraz kilo verip bol yürüyüş yapmanı öneririm.)

Aytug Seyrek Geçmiş olsun Edip bey aman daha erken Allah sizi daha bize bağışlasın inşallah…

Aras Çelik Allah, hakkında hayırlısını versin.

Erdal Parlak Gecmis olsun; mutlulugunuzun devamini diliyorum…

Hakan Yavuz Allah önce hidayet sonra şifa versin

Yukarıda 60-70 kişinin “geçmiş olsun” mesajını tek tek beğendim. İlk kez beğenmekten parmaklarım yoruldu. Ancak bir arkadaşa cevap vereceğim: Selma Şahin: “Eleştiri ve sevgisizliğe devam Edip’cim :)))))) Geçmiş olsun”
Selma kardeşim. Demek öyle algılıyorsun… Halbuki ben sevgi doluyum. Özgürlüğün, barışın, adaletin, akletmenin düşmanlarını eleştirmek mi sevgisizlik oluyor? İnsanların koyun sürülerine çevirip her yönden onları istismar edenleri eleştirmek mi sevgisizlik? Yoksulların emeğini sömüren zalimleri, savaş çığlıkları atan psikopatları, ırkçılık yapan şeytanları eleştirmek mi sevgisizlik? Zalimi ve sahtekarı sevenin kalbi sevgiyle dolu olmaz. Aksine, kalbi sevgiyle dolu olanlar zalimlere ve sahtekarlara karşı durur. İşte bu yüzden tarih boyunca elçileri ve beraberindekileri öldürmeye çalışanlar oldu…

Tefik Yilmaz ölmek yok edip usta yasamaya davaya devam

Ali Rauf Yürür ·Geçmiş olsun Edip

Vahap Karataş Geçmiş olsun ALLAH şifalar versin.

Dusun Konus Dinle Gecmiş olsun..

Barış Topal edip abi geçmiş olsun,astral seyahat bir daha ki sefere.acelesi yok bir ara gidersin.

Islam Channel Gecmis olsun Edip Bey, Allah acil sifalar versin

Turgut ünal kendinizi dua ile de sık sık koruyun Edip bey. Nazarın çok fazla kalbe vurduğunu düşünmeye başladım. inşallah bu vehimimdir. allahu alem. allah size uzun ömür versin. sağlık versin. fuad versin. isyan ve itaatsizlik bayrağı versin.<La< nız daim olsun.

Sandra Sigel Gecmis olsun, cihadin daha tamamlanmadi, yeryüzüne daha lazimsin

Mustafa Çiçekli Edip hazretlerine allah şifa versin

Dabya Alshagra ben de ölüme çok yaklaştım bir an oldu geçen günde, sakin ve huzur bir beklentı içerisindeydimki ve o kadar mutlu olacağıma tahmin olmamiştım Rabime kavuşmak elbette en mutlu andır

Junayt Unal Gecmis olsun….. almanyadan selamlar

Dusun Konus Dinle Ölmek sana şimdi yakişmaz…

Mustafa Murat Taşar Geçmiş olsun Edip Bey, 80′li yılların başında Aksaray’da NAS ajansı hatırlarsanız beni de hatırlsınız. Allah’tna şifa dilerim.

Esin Kwakkel Gecmıs olsun sevgı dolu Edıp abı…

Naim Kocak Cok gecmis olsun. Sifalar diliyorum ve dua ettiim sizin icin.

Abdurrahman Yelboğa Allah şifa versin

Dabya Alshagra Allahtan şifalar dilerim Edıp kardeş

Bahadir Altinerlielmas EDIP ABI I WISH YOU THE BEST AND OUR PRAYERS ARE WITH YOU GOD BLESS YOU WITH LOVE

Yusuf Islam Bugun kurtulduysanda eninde sonunda oraya gideceksin ama rabbim sana hidayet versin yoksa bu sapik itikad ile gidersen isin zor

Ali Hakan Duman Gecmis olsun, insallah bir an once iylesirsiniz

Metehan Şahin Allah şifa versin

Alptekin Toprak Hz Edip Yuksel geçmiş olsun. Huzurlarımızdan ayrılıp Edip yüksel olman için henüz erken. Uzun bir ömür dilerim sevdiklerin ile. Not: Mutlu ve huzurlu gitmek bu dünyadan kulağa hoş geliyor ölüme rağmen.

Hadi Yildirim Geçmiş olsun…

Taha Yasin ALLAHşifalar versin.

Serkan Turan Geçmiş olsun güzel insan , senden daha ogrenecegimiz var..

Numan Bulut allah şifalar versin

Havva Gülbeyaz geçmiş olsun

Gül Han Geçmiş Olsun Hocam.O yatakta,o serumların arasında bile gülümsüyorsunuz ya  Helal olsun size .Sanki acil serviste müşahade altında değilsiniz de ,şezlongda güneşleniyorsunuz

Hakan Arslan Gecmis olsun Edip…

Ayşen Dalay daha sizi yeni bulduk hayatımız alt üst oldu öyle yarı yolda bırakıp gitmek de neyin nesi

Uğur Bayramoğlu Gecmis olsun.Allah seni bize bagisladi.

Ahmet Buluğtekin Geçmiş olsun haci Edip .

Ilyas Gizligöl Xalê edip derbazi be. Li xwe baş binere..

Osman Akyol Geçmiş olsun üstat…

Temel Kaymakçı Allah cc. acil şifalar versin.Seni farklı kılan bu bakış açısı.

Erdal Akkuş gecmis olsun,Allah yardimciniz olsun,hayirlara ihsan eylesin.

Tuğba Saat Yelboğa Edip geçmiş olsun. acil şifalar.iyilesince hemen bu tecrübenle alakalı bir video bekliyoruz:)))

Hasan Belli Değerli Hz Edip Yuksel abem çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sen boyutlar arası seyahat etmekten çok hoşlanabilirsin ama senin bu boyutta daha işlerin var. Bir gün elbet hepimiz bu seyahate çıkacağız. Buna hazırlıklı da olmalıyız. Xwede te bı parize keke Edip.

Cabbar Kerim Duygulandım Edip baba, gerçekten, samimi söylüyorum babam ölse bu kadar üzülmezdim sanırım, yada yaşamadığım bir şey için peşin hüküm vermiş olmayayım belkide onada üzülürdüm  Hayatımızın anlamı oldunuz; bize Allah’ın anlattığı Allah’ı tanıttınız. Bize şeytanın öğrettiği Allah’ı, bize şeytanın öğrettiği şeytanı, bize şeytanın öğrettiği imtihanı unutturmanın mücadelesini verdiniz, Allah size hayırlı uzun ömür versin, süre dolmadan öyle hemen nereye, Allah hanımınıza ve evlatlarınıza bağışlasın. Huzur, sağlık, mutluluk senin ile olsun, sen çok az uyuyan bir insansın, birde amerikan gıdalarını çok fazla tüketme, biraz daha fazla uykunu al

Orhan Öznur allah şifa versin

Umut Yükselbaba Gecmis olsun abi.

Umut Yükselbaba Evrenler arasi seyehatinde hangi ulasim aracını tercih edeceksin

Elizabeth Gümüş geçmiş olsun

Mert Salić abi dur daha ben gelecektim amerikaya seni görmek istiiyorum güzel insan ne yapıyorsun ya

Tarık Arabacı Geçmiş olsun…

Faça Fırat Gecmis olsun

Murat Dağhan ·hz edip yüksel ne demek ?

Mustafa Fidan Abicim Allah şifalar versin…

Sedat Beyazlar Geçmiş olsun Edip bey ama daha erken, daha çok lazımsınız bize;)

Mustafa Çelik ·Edip Bey şimdi evdemisiniz hastanedemi? 2 saat önce evde diyor sayfada,1 saat önce hastanede resimleriniz var,sizi yeni tanıdım erken kaybetmek istemiyorum,Allah şifa versin..

Nûjîn Özdemir yine de geçmis olsun. videolarinizi begeniyorum

Guntay Gencalp ·İstediğiniz gibi olsun

Yaşam Kara çok geçmiş olsun edip abe

Saniye Mcfadden Lutfen cabuk iyilesin! Gecmis olsun!

Âslanbeq Qocás ·Edip bey,şu nişanyanı mort etmeden ölmenin sırasımı

Fidan Tekin ·geber köpek topran bok olsun dünya bir mikroptan temizlenir

Ali Salman Tebrik ediyorum edip kardeşimi Allaha güvenmenin ne demek olduğunu anlatan bir rahatsızlanma şekli olsa gerek rabbim bizlerede samimi bir şekilde allaha güvenenlerden olmamız dileği ile tekrar Edip kardeşime Rabbimden acil şifalar diliyorum onu ailesine ve sevenlerine bağışlamasını diliyorum

MustafaKaya Remzioğlu Allah Şifaalar Versin

Betül Arda az önce doktoruyla konuştum hep “Buhari,hadisler…” diye sayıklamış

Akif Öztürk Gecmis olsun edip

Sabit Karaaslan Allahtan şifalar dilerim.

Raqif Valiyev Allah shifa versin….

Bahtiyar Epcerev Rabbim çocuklarını babasız, eşini kocasız, bizleri hocasız bırakmasın… acil şifalar diliyorum.

Cengiz Celik Allah rahmetinden mahrum etmesin

Mujdat Arca Allah cc size şifa versin edip bey çok çok geçmiş olsun

T.c. Ercan Ince Allah sifa versin

Recep Dinler Sayende gelişti kişiliğim. 20 yılı aşkın süredir severek büyük bir haz ile takipçin oldum ama biliyorsun ki asla bir mürit olmadım ve seni izleyenlerin hiç biriside olmadı. Bir insan olarak yerin doldurulamaz kardeşim Hz Edip Yuksel. Allah senden razı olsun. Kalpten sevgilerimle geçmiş olsun.

Kenan Yiğit Geçmiş olsun Edip abi..

Yasemin Acar Geçmiş olsun.

Cevat OK Geçmiş olsun Üstad..

Mehmet Deniz geçmiş olsun edip bey

Mesut Yılmaz ALLAH müşriklerin başından senin gibi bir belayı eksik etmesin….

Gülşen Şahin Akkaya Acil şifalar dilerim daha çok erken bi yere gitmeyin sakın

Mahmut Arıkan Gecmis olsun Edip. Daha biletini kesmedik!

Fahrettin Şaşkın Geçmiş olsun ALLAH şifa versin

Ahlem Ozdemir Buyuk gecmis olsun. Nice saglikli yillara insallah.

Birkan Polat geçmiş olsunAllah gönlünüzdeki neşeyi bozmasın

Alihan Alankuş Geçmiş olsun Edip, Allah acil şifa versin.

Engin Aslan allah şifa versin

Sabanur Mıhcı canım edipim geçmiş olsun

Şabân Edîs Gecmis olsun abi, Allah sifa versin.

Erkan Arslan Geçmiş olsun sevgili hemşerim…

Davut Cinar Gecmis sun ey Edip.. Acele etme hepimizin donecegi yer orasi.

Nihal Çavuşoğlu Bu dunyada daha lazimsiniz . Gecmis olsun .

Engin Aslan bize lazımsınız daha van a bekliyoruz

Hasan Hüseyin Çağıran · Allah acil şifalar versin…

Erdem Onur Allah seninle olsun.

Nizamettin Özel Edip, Allah seni ıslah eylesin….

Erkan Arslan ADMİN! BAZI AHLAKİ VE İNSANİ DUYGULARI ZAYIF OLAN IRKÇILAR; SAYIN EDİP YÜKSEL’E HAKARET EDİYORLAR! LÜTFEN O AHLAKSIZ VE TERBİYESİZLERİ ENGELLEYİNİZ!

Cemal Erol Çok geçmiş olsunEdip acil şifalar diliyorum…

Zakir Ibrahimoglu Allah shefa versin. 17-82 – Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.

عمر آقطاش وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

عمر آقطاش Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret sen gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt.

Raşit Altın selamun aleyküm sevgili edip yüksel geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin seni sevdiklerine sevdiklerinide sanabağışlasın inşaAllah

عمر آقطاش İnşaallah kısa zamanda kalkarsın منح الله الشفاء العاجل.

Dilek Tan allah sifanizi versin

Uğur Demirtaş Geçmiş olsun.İzindeyiz

Onur Ölçek Geçmiş olsun..

Zeynep Güney çok çok geçmiş olsun, şifa diliyorum.

Yasin Öztürk Rabbimiz şifayâb etsin, ey Özgür Beyin!

Fuat Tıska geçmiş olsun

Dilek Demir geçmiş olsun Edip bey

Adnan Kabul Derbasbûyî be mamoste.

Nilgün Çapan  gecmis olsun allah sifa versin

Mehmet Bayrakdar Edip abi geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin,

İbrahim Korkmaz yediğine içtiğine dikkat etmezsen olacağı bu abi..

Mesut Bawery Edip bu kadar çabuk gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. sonra korktu da gitti derler,hem sana daha bu yolda çok ihtiyacımız var. çok geçmiş olsun!

Mahmut Nedim Boğa Rabbim acil şifalar versin. Allah biliyor ya sana bir şey olursa yani bu dünyadan göçersen çok üzüleceğim…

Kurtulus Oksuztepe Bu yilkini atlat, sonraki 19 yıl sonra

Murat Şafak En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle…

Sevgi Saygılı Bitikçioğlu acil şifalar dilerim

Ali Galip Baltaoğlu Edip yüce rabbimden sana acil şifalar ve sonsuz lütuflar diliyorum. Ölümle barışık olmak çok güzel. Allahtan başka hiç bir güce eyvallahı olmayanların ölmeyeceklerini, Allah katında rızıklandırılacaklarını biliyorum. İnşallah onlardansındır, onlardanızdır. Ancak bu durum acele etmeni gerektirmiyor. Öte tarafa ait merakımız ve bilgi açlığımız eninde sonunda giderilecek. Bir an önce şifa bulmanı, dünyadaki rızıklarla ve nimetlerle bir müddet daha idare etmenizi temenni ediyoruz. İnsanın aceleci olduğunu biliyorum ama sonuç olarak aceleye gerek yok.

Mahmut Nedim Boğa seni seviyoruz ….

Mehmet Ali Türkhan Rabbimden acil şifalar diliyorum..

Muhakkik Adem Çelik Geçmiş olsun!

Ali M. Yağarkar abi geçmiş olsun…

Zafer Basdag ·Edip abi geçmiş olsun Allah şifa versin

Gül Han Yukarıda ”geber köpek topran bok olsun dünya bir mikroptan temizlenir” diyerek bize ruhunun güzelliğini(!) sergileyen Fidan Tekin ”kardeşim ” sana bir tavsiyede bulunmak isterim.Madem ırkçısın önce dilini doğru kullanmayı öğren.”topran” değil ”toprağın ”.Saygılar

Musa Cavus Edip sende mi Mahmut Efendi Hazretleri gibi Azrail’e git 10 yil sonra gel simdi isim var dedin ?

Angel Tagiyeva ·Allah shifalar versin ! sizi yine azerbaycan da bekleriz

Ozgur Yardimci ·Geçmiş olsun ..inşallah bir an önce iyileşirsin. Göğüs ağrısının sebebinin kalp krizi olduğu kesinmi? Eğer öyleyse Angioplasty yada bypass gerekebilir (gerekmeyebilirde). Bir bilgi alabilirmiyiz

Tahir Ertaş Derbasive Braye Delal

Gülşen Şahin Akkaya Kalp krizi miymiş :@

Dauda Mohammed I dont understand what’s happening here! Can somebody tell what…please?

Berna Koçibey Geçmiş olsun,üzüldüm

Gülşen Şahin Akkaya Tekrar geçmiş olsun edip hocam

Ünsal Vural Geçmiş olsun, anjiografi orada olmadıysan Türkiye’ye geldiğinde yaparız…Haberli olalım…

Yildirim Tunç gecmiç olsun Allahtan acıl şifalar diliyorum.

Adem Hacıahmetoğlu aman ha edip.. bu kadar bencil olamazsın.. daha çok var ailene geçmiş olsun

Emrah Konaç ”Hastalandığımda bana şifa veren O dur. ” geçmiş olsun Allah şifa versin.

Özgür Dodanlıoğlu Geçmiş olsun edip .Rabbim şifa versin .

Burak Belen Allah şifa versin

Thaless Al-Rhazess geçmiş olsun…

Özkan Bay On X olurmu yemek yemeden.hem manti da var, acelen ne:) gecmis olsun Edip Yüksel.

Abdussemet Gülsüm geçmiş olsun

Ömer Hakan gecmis olsun edip acil sifalar dilerim.

Erman Demirci gecmiş olsun edip

Serdar Karatas Edip Abi gecmis olsun…henüz gitmek icin daha erken Edip Abi…daha verilecek cok önemli mesajlar var bu Topluma senin araciliginla…Allahtan sifalar dilerim sana

TC Tuğçe Akbal geçmiş olsun siz daha lazımsınız

İsmail Mert ·Acil şifalar dilerim

Hz Serdar Koşaner geçmiş olur inşallah

Emre Tabaş Geçmiş Olsun!Sıhatinize kavuşmanız ve sevenlerinizle beraber olmanız dileğiyle..

Ben Hanzala ALLAHın izniyle ümmeti muhammede salmış olduğun fitne bitecek. ayetleri inkar eden kafir edip

Serdar Ahmet Mecidiye Geçmiş olsun Hz Edip Yuksel inşallah tez vakitte şifa bulursun aynı dertten doktor pıçağı yemiş biri olarak nacizane tavsiyem buğday arpa çavdar yulaf gibi gıdalardan yani un ekmek ve şekerden tamamen uzak dur kendine iyi bak üzme bizi…

Ceylan Aygün edp hocam gecms olsun

Osman Mert Edib bu sözleri söylemen şehadettir..Biz senin imanın üzerine şahidlerdeniz aynı zamanda. İyi niyetli ve samîmi bir insan olduğun için de gönlün her zaman ferah olacaktır. Allah âcil şifâlar versin inşêAllah…

Mustafa Rüstemoğlu Siz de olmasanız bu hayat daha da çekilmez olacak. inşallah kendinizi toparlarsınız.

Osman Mert Azrâil gelmez ama vâdeleri yetiren Allah ‘dır.

Kerem Aldan ·Geçmiş olsun edip….

Muhammed Baki Ronahi DERBASİBE

Osman Mert Edib 80 öncesinden tanıdığım bir dost…Onu imanlı olarak gördüm hep. Samîmi ve aslâ makam sevdâsında olmayan …

Batuhan Doğan Edip 52:48 ve 49 hatırlatıldı derken ne demek istedin? İnkılap Yayınevi’nin Cağaloğlu şubesinde yaşanana benzer bir durum mu yaşandı?

Şahin Özkan edip abi 40 ını da geçtin ama hadi hayırlısı(şaka tabiki ) umarım ben 40 ımdan önce giderim  en doğrusunu tanrı bilir selam sana ve ailene

Osman Mert Şahin Edib 60 yaşına doğru yaklaştı…

Yücel Lc Geçmiş olsun

Ramazan Inan Edip Yüksel, sakın öleyim deme:) Şirk İnancına sağlam bir darbe vurmuşsun ve birçok insanın gözünü açmışsın ama ATALAR DİNİ MÜRİTLERi ile (fikri) savaşın bitmemiştir.

Karda Tavuk geçmiş olsun, lütfen iyileşin.

Şahin Özkan değer li Osman Mert abi maşallah diyorum saçları bi boyasa 35 ine düşebilir

Karda Tavuk gülen insansın, bilmediğimiz bir acı birikmesi değil ise bu nedir?

Ogus Agnosticus Gecmis olsun Edip hocam

Soren Kierkegaard ·edip bey acil şifa dilerim,eğer okuyabilirseniz bugünkü hürriyette ege cansenin yazısınız okurmusunuz ,bugün olmazsa çıkınca bir bakın derim tekrar Allahtan şifa dilerim.

Osman Atalay Allah Şifalar versin….

Rabia Stoffregen Gecmiç olsun Allahtan acıl şifalar diliyorum.

Suat Kalender Çok geçmiş olsun Edip… Sorun kalp spazmı değilse büyük ihtimalle reflüdür.. Tedavisi kolaydır… Çaya strese dikkat…

Celal Koral Besiroglu Çok çok geçmiş olsun abi. Allah acil şifa nasip etsin.

Ali Salgut allah şifalar versin

Hz Gokman Can Geçmiş olsun!Acil şifalar dilerim.Umarım ciddi bir hastalığın habercisi değildir.Seni bu şekilde görmek hiç hoşuma gitmedi doğrusu.Fotoğrafını görünce panikledim.İnşaallah daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürersin.

Faruk Sözer Allah acil şifalar versin.Geçmiş olsun.

Erkan Çifci allah şifalar versin edip abi

Beytullah Ak edip abi gecmis olsun rabbimden sifalar vermesini ve uzun omur diliyorom

Murat Kosak Allah hayırlı şifalar versin abim.Allah’ın dediği olur ancak bizlere düşen hayırlı dualar etmek. dualarım seninle.

Halime Öcal Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim sizi…Sayenizde dünyada umudun ölmediğini öğrendik, insanlar gelir geçer dava ölmez diyeceğim ama yerinizi kim dolduracak? Bu nedenle rabbim uzun, hayırlı, sağlıklı yıllar nasip etsin size…Dualarım sizinle…

Bahar Umm Tarik canim abim RABBIM acil sifalar versin inseALLAH

Murat Kadioglu gecmis olsun

Musa Güler geçmiş olsun, sen bize daha lazımsın.

Bugan Hasan allah şifa versin

Aras Çelik 1 hafta klavyeden uzak dur, parmaklarını dinlendir. bilgisayarın 10 metre yanına bile yaklaşma ve mümkünse TV izleme, hiç bir şey okuma hiç bir iş yapma.

Kısas Fethi Körelmiş Geçmiş olsun.

Serkan Caniklioğlu geçmiş olsun abi.

Bayram Alkan Allah şifa versin Edip.Bu yüzden sesin çıkmıyordu demek..

Murat Fırat Geçmiş olsun rahmetullahialeyh hazretleri…

Rabia Tamer Iyi ol Edip.

Gökhan Ersoy aman edip bey iyi olda bi kitap gönder bana üzerinde 19 var olsun kitabı bulamadık

Serhat Akbulut geçmiş olsun edip kardeşim. daha iyi olursun inşallah.

Korcan Tok ne zaman anjio yapacaklar edip

Metin M Sert Gecmis olsun edip Abi farkli bir bakis acin var diger islam alimlerine göre…seni yeni videolarinla bekliyoruz…selamlar

Ali Çetin Geçmiş olsun

İpek Maya Geçmiş olsun hocam

Alen Ko Yangi 15 yıl daha vadesi var benim tahminim.

Mustafa Mesut Durmuş Edip geçmiş olsun.Allah acil şifalar versin.. demek dönüş için hazırlıkların tamam. sıkıntı yok elhamdüliallah..

Zafer Balkan Hayata Hastayken biLe gülüceksinki Bu Hastalıkta Geçmiş Olacak. Sen Hep Bizim yanımızda Ol ki hastalikli beyinler Bizden Uzak olsun. isinlanma pamuklami baslar ?

Hatice Karakayali gecmis olsun

Said Kotan Edip abi Allah şifalar versin. Ölümle bu kadar barışık olman çok güzel. Allah selamet versin

Erkn Knc Geçmiş olsun Edip. Allah acil şifalar versin.

Şahin Özkan Edip abi bi bence kilo versen iyi olur

Mustafa Kıvrık edip sana yatakta olmak hiç yakışmıyor, hemen iyileş ve katıl aramıza

Orhan Dinç Geçmiş olsun çok üzüldüm acil şifalar diliyorum

Mehmet Emin Epekinci Allah acil şifalar versin güzel insan.

Gültekin Çetin geçmiş olsun edip bey

Baran Sozdar Geçmiş olsun Hz Edip abi  Hasta halin bile yakışıklı

Nihat Korap Geçmiş olsun tez şifa bulun inşallah.

TC Aylin Özalp Yağcı Edip Abi, cok gecmis olsun, Allah acil sifalar versin.

Fk Aydınalp Abi bu troponinin Amerika’da referans araligi nedir? 1900 yazmislar, anlamadim.usap mi dediler?ne cikti?

İbrahim Yaşamış ihtiyar dikkat et kendine..geçmiş olsun..

Hakan Yildirim Gecmis olsun Kardesim Allah acil sifalar versin..

Bay Menecer ÜZÜLDÜK GEÇMİŞ OLSUN. BAKUDEN HAYEL VE KEMAL DOSTUN

Mümin Nisa ALLAH, acil şifalar versin abicim.

Kerim Bozboğa herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemediğinden soluğu hastanede alır,seni allaha yedirmeyiz Edip,biraraya gelip düşünüşler ve kahkahalar yapmadan cennete sıvışamazsın dur hele daha nice aydınlatıcı yazılar yazıp bilgilendiren,düşündüren ve güldüren videolar çekeceksin  Bu arada teşhis ne oldu damar tıkanıklığı mı ?

Hüseyin Akcan Edip Yüksel ,geçmiş olsun Allah acil şifalar versin,size ve ailenize sağlık,huzur dolu günler dilerim.

Bilal Ayhan edıp geçmiş olsun kendine iyi bak hastalık zordur

Bilal Ayhan seksen öncesı ediple çok koşduk beraber akıncılar zamanı hatırlayın

Serhat Toker Galactic yolculuk merakını anliyorum… lakin lütfen bencil olma… sevenlerini de düşün…. cok geçmiş olsun….

TC Özden Özgür Horoz Geçmiş olsun…

Münevver Yıldız Oluk çok geçmiş olsun..çok üzüldüm..bir an evvel iyileşmeniz dileğiyle..selamlar

Karabacak Tevfik geçmiş olsun dostum

İsrafil Balcı Acil şifalar Edip, umarım ciddi bir durum yok. Aman kendine dikkat et. Rabbim önce ailene sonra sevdiklerine bağışlasın, Ayrıca şu ismine hayranım”Hz. Edip Yüksel r.a.” adeta bayılıyorum.

Yasin Kumral GECMIS OLSUN ABİ ALLAH SIFA VERSİN EN KISA ZAMANDA SENDEN COK SEY OGRERNDIK

Serhat Toker Bu arada sakin 10 kasimda falan ışınlanırım deme beynimizdeki tüm civatalari attırırsın:) Hz ligin tavan yapar … neyse tekrar gecmiş olsun…

Hilmi Yıldız Geçmiş olsun sevgili Edip.Acil şifalar.

Hatice Özkul Açık geçmiş ler olsun,aman ha 10 kasım da böyle bişey yapmayın:)))

Ersel Yılmaz Geçmiş olsun Videolarını izliyorum. Şimdiye kadar böyle tatlı konuşan birini görmedim. O yüzden videolarını Tekrar tekrar izliyorum.

Ferhat Pertekli Geçmiş olsun. Hz Edip Yuksel Allah acil şifalar versin. İnşallah daha uzun süreler aklına ihanet edenlerle karşı beraber mücadele edeceğiz. selametle kal.

Zarifa R M Zarifa Geçmiş olsun sevgili Edip abi ALLAH’a çağıran, erdemli davranan ve “Ben teslim olanlardanım,” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? 41:33

Hüseyin Boztemir ·geçmiş olsun.Allah c.c. tevekkülün örnek çok hoş.

Zarifa R M Zarifa Güzel bir söz ve hoşgörü, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. ALLAH Zengindir, Şefkatlidir. 2:263

Serkan Sazak ·Edip abi geçmiş olsun.Allah acil şifalar versin.

Deniz Polat insanlarin çogu her sey gibi sagliklarini kaybetmeden veya kaybetme korkusu yasamadan degerini anlamiyorlar !!! umarim en kisa zamanda sagliginiza kavusur ve saglikli hayatin degerini anlarsiniz. size yuce allahtan saglikli, mutlu bir yasam diliyorum …..

Mehlika Bedirbeyoğlu Geçmişler olsun. Allah’a emanet ol.

TC Ali Yalçın abi ALLAH acil şifalar versin bi yere gitme sen bu insanlığa lazım sın

Affan Dede Allah şifa versin Edip Yüksel. Henüz öğreneceğimiz çok farklı bakış açıları var sende. Sabırlı ol hele, yeterince kızdıramadık seni..

Nur Pınar cok gecmis olsun yeni gordum edip abi

Dongyi Lu What’s going on with you (I can’t read Turkish)? May God protect you, forgive you sins, and bestow you His grace.

Salih Demir hey sen daha çok gençsin ve bu topluma çok gerekli birisin bu insanların sana gerçekten çok ihtiyacı var .böyle şakalar sakın yapma.. seni fikirlerini gerçekten çok sevdik sevgili Hz Edip Yuksel

Ömürcan Akkın İyi olacaksınız saygılar

Elif Cira Gecmi$ olsun Edip abé, Allah sana acil $ifalar versin.. cabucak iyilesip, yine paylasimlarda bulunup, bizi bilgilendirmen dilegi ile….selamlar

Murat Kaya ·Geçmiş olsun reis,Allah şifalar versin

Baris Icin Savas mumkunu yok bırakmayız.daha karpuz kesecez .yıycez.nereye edıp…

Cibo Kocakaya Seni sevmiyen ölsün, ayrica bircok cahilin gözünde kötüsün,sana birsey olmaz  diye kendimi tesselli ediyorum,inanki simdi de cahilin,arzusuna ihtiyac duyduk  derken ,her iki tarafli bir calisma baslanmistir, seni dinlemek ümidiyle.hosca kal.

Ekrem Durgun edip kako acil şifalar

Cuncuk Dayday edip abi cok gecmis olsun, sevgilerimle.

Özlem Avcı Abi, ne diyeceğimi tahmin edersin

Mehmet Şah Biten bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür çok çok geçmiş olsun mevladan acil şifalar dileriz bir an önce ailene ve dostlarına dönmeni bekliyoruz selam ve duayla

Rashad Zeynalov Allahin Kitabina davet edenler chok az umarim Allah bir azcikda olsa zaman verir Edip abimize onun yeni videolarindan faydalaniriz. Ben Kuran dediyimde kendi kardeshlerim ve arkadashlarim tarafindan terk edildim yalniz kaldim ama Edip abimiz hayatdan gitse asil o an kendimi yalniz duyacagim

Emir Demir Seni seviyoruz edip

Caladois la Calade Şuara: 77-”İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca alemlerin Rabbi hariç”

78-”Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur;”

79-”Bana yediren ve içiren O’dur;”

80-”Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur;”

81-”Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur,”

82-”Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur;”

83-”Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;”

84-”Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk) ver.”

85-”Beni nimetlerle-donatılmış cennetin mirasçılarından kıl,”

……

Ibrahım as sözleride benim aklıma geldi. Cumadan beride benim 2 yaşındaki oğlum hastanade… ölüm bir kapıdır. Bizim öyle bir imkanımız öyle bir gücümüz varki… o da ” iman”dır. Allah şifa versın. Fransadan bir kardeşin

Kısas Fethi Körelmiş Anladığım kadarıyla göğüs ağrısı şikayetinizden dolayı, EKG ve troponin I takibi yapılmış. MI geçirmiş olsaydınız, bu kadar kısa sürede taburcu olmazdınız. Acaba anjiyografi yaptılar mı? Yoksa Amerika’da hastaların hastanede fazla kalmaması, yüksek maliyetler nedeniyle, genel bir uygulama mı? Size ne teşhis koydular acaba? Göğüs ağrınız kalple mi ilgiliydi, kas ağrısı mıydı, yoksa mide-yemek borusu kaynaklı mıydı? Bir doktor olarak, tavsiyede bulunmak isterim Edip kardeşim. Dini tavsiyelerimi, alay ederek karşılıyorsunuz; tıbbi tavsiyelerimi belki dikkate alırsınız.

Hz Edip Yuksel Kısas Fethi Körelmiş kan ve idrar testi de yaptılar. Kas ağrısı değil… Simptomlar onu dışlıyor… Yemek ile alakalı olabileceğini söyledi doktor ama o da doğru değil. Zira kalbimin çarpıntıları var… Ama bir uzmana havale ettiler. Yakında uzmana görüneceğim. Damar tıkanması olma olasılığı var…

Ali Veli · Friends with Saim Türkan

ACİL ŞİFA LAR…..SAKIN ATAM SEN KALK BEN YATAM ……SAKASI OLMASIN

Erdoğan Pür edip abi sende ritim bozukluğu olabilir.Yani elektriksel ileti bozukluğu.Korkacak bir durum değil.

Kısas Fethi Körelmiş Edip kardeşim, kalbe bağlı göğüs ağrısı şikayeti olan hastalar, genellikle 3 şekilde karşımıza gelir. Birincisi EKG’de ST yükselmesi olan ve troponin I düzeyleri artan hastalar ki bunlarda ileri derecede damar tıkanıklığı olmuştur ve kalp kasında harabiyet başlamıştır. Bunlara ST elevasyonlu MI teşhisi konur. İkinci hasta grubunda EKG bulgusu olmaz. Ama hastanın göğüs ağrısının karakterinden şüpheleniriz ve troponin I takibinde yükselme olduğunu fark ederiz. Bunlar da nonST MI grubunu oluşturur ve bu grupta ilk gruba göre damar tıkanıklığı daha az olur. Üçüncü grupta ise ne EKG’de bir bulgu vardır, ne de troponin I düzeyleri yüksektir. Bunlarda damar tıkanıklığının derecesi daha azdır, ancak şikayetler yine de kalple ilişkilidir ve bunlara da unstabil anjina deriz. Peki, EKG bulgusu olmadığı ve troponin yükselmediği halde, göğüs ağrısını kalple nasıl ilişkilendirebiliriz? Burada göğüs ağrısının karakteri çok önemlidir; süresi uzundur, şiddetlidir, yayılım gösterir. Gideceğiniz kardiyoloji uzmanı, acil serviste yapılan kan tahlilleri ve çekilen EKG’ye baktıktan sonra; muhtemelen, efor testi dediğimiz egzersiz stres testi veya belki BT anjiyografi yapılmasını isteyebilir. Eğer kardiyolog kalple ilgili bir patoloji düşünmezse, şikayetlerinizin en muhtemel sebebi, mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasına (reflü) bağlı bir göğüs yanması (heartburn) olacaktır ve bu durumda doktorlar ile göbeğiniz arasında amansız bir savaş başlayacaktır. Şikayetleriniz, eğer gerçekten reflüye bağlıysa, göbeğinizin bu savaşı kaybedip küçülmeye razı olmasını dilerim. Geçmiş olsun.

Berna Koçibey  iLGİNÇ ama nerede ”fethi” ismini duysam aklıma: Kese Kağıdı geliyor :-=)))

Berna Koçibey Edip, Ekstra sistol durumu gibi,Sünniler insanda kalp ritmi bırakmıyorlar:-) 100 Mg Bellok zok öneririm:-)

Engin Saltık Edip abi Acil şafalar dliyorum,çok geçmiş olsun,

Kısas Fethi Körelmiş Berna bunu her yerde dillendirmesen iyi olur; yoksa kapitalistin biri Fethi marka kese kağıdı üretmeye kalkabilir.

Berna Koçibey Bu iyiydi:-)

İsmail Büyükbaki Rabbimden acil şıfalar diliyorum.

Azmi Dalyan · Friends Şimdi nasılsın Edip Yüksel. İyi haberler bekliyoruz.

Özcan Karaçay geçmiş olsun

Necati Miray Ünal Acil şifalar dilerim sayın üstadım. Göremediklerimizi gördürmeye devam. Tebliğlere devam…

Yasemin Avcı Boğa allah şifa versin inşallah

Remzi Aydogan ALLAH şifa versin abime, geçmiş olsun

Medet Kalan geçmiş olsun edip reyiz.

Jericho Nanna Sin Hz Edip Yukselhocam doktorlarin birsey bildigi yok hepsi ayni tornadan cikmis android gibiler cesni olsun diye araya bir kac latince kelime koyuyorlar ortalama su tesissatcilari cok daha yetenekli bunlardan ama 6 yil okuduk diye hava basiyorlar simdide internet araciligiyla uzaktan kitalar arasi diagnosa ve ilac terapisine baslamislar yani bunlarin buhariden atmasyon maliki tirmizi ekollarindan ego gösterge yükseltilerinden farki yok ..sana tavsiyem artik su din iman ahlak ve sünnilik karsiti islerini bir tarafa birakip bu kadar light muslim andaval sürüsüyle ugrasma ya git kendini hz gavs hzretlerine birak veya en iyisi ateist agnostik felan takil ..rahatla,,relax..calm down can sikintisina baska bir hobby bul cünkü bunlarin hepsi kuzu görünümlü cakal sürüsüü seni resmen kekoluyorlar .:)bir kerede beni dinle yahu Q!:)

Mehmet Akkaş Çok geçmişler olsun Edip bey… Hemen atlatırsınız inşallah

Zafer Feyzullahoglu geçmiş olsun güzel abim hz allah şifa nasip etsin…….

Furkan Evren Nezir gecmis olsun rabbim gunahlarina kefaret kilsin

Engin Doğan Gecmis olsun edip abi ben ve gercegi arama çalışan binlerce kisi sizin yazacağınız yazilari dort gozle beklemek daha erken be edip abi bu pis duzeni terketmek icin seni seven ve saygi duyan kardesin

Hidayet Aktoprak Geçmiş olsun, Hayırlı şifalar dilerim

Murat Erim Ritm bozukluğundan kaynaklanı olabilir şikayetlerin,çok çay içiyorsun :- ) , Muhtemelen iskemiye bağlı şikayetler.Angiografi gösterir durumu.Geçmiş olsun

Mpf Mpf Hz Edip Yuksel ben bile inanmadığım halde sırf değerli,saygılı,entellektüel,bilgili farklı perspektif sunabilme kabiliyetinde ve bilincinde bir insan olduğunuza nazaran sizin inandığınız Tanrıya dua ediyorum. Burada Ateist,agnostik, deist,panteist,pozitivist,nihilist, vb bir çok karşıt düşünceden ve inançlı inançsız insanlar size, sizin inandığınız tanrıya sizin için dua ediorsa siz zaten olayı çözmüş ve bitirmişsiniz. O eleştirdiğiniz hiç bir insanın böyle bir kitlesi olmamıştır, olamaz da. reşad halifeyi kaybettik edip yükseli yedirtmeyiz…not: bir ateist. sevgi ve saygıyla. ailenize ve sevenlerinize selamlar.

Mehmet Boray Canım abiciğim geçmiş olsun..İnşALLAH en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.Rabbimden acil şifalar diliyorum.Dualarımız seninle..

Mehmet Tzr geçmiş olsun, allah acil şıfalar versin.

Zeki Kocababa abi geçmiş olsun.

عمر آقطاش Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret sen gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt. İnşaallah kısa zamanda kalkarsın منح الله الشفاء العاجل.

Yilmaz Asci Gecmis olsun Abi,Allah sifa versin.Insaallah kiisa zamanda iyilesirsin.

Bülent Şahinoğlu Edip abi Islam alemi tembellikten cekiyor ne cekiyorsa. Burasa “yan gelip yatma” yeri degil  Bir zamanlar senin dava arkadasin Recep’in kislalar icin söyledigi sözlerden esinledim. Daha yapman gereken cok seyler var. Seni dünya gözüyle görmedim ama simdiden bile benim icin sanki ailemden birisisin, yani seni o kadar cok sayiyor ve seviyorum. Kendine dikkat et. Sadece kendin icin degil, bizim icin, gercek Islam icin.. Allah emanet ol ve kal saglicakcal insallah

Fikret Baydar Çok geçmiş olsun İnşallah.Ancak daha önce “spor yap” dediğimi hatırlıyorum.İyileştikten sonra ne olur spor yap Edip.

Ferhat Sağir · Friends azraili kovmadın dimi :SS:DD türkiyede kovanlar var ordan aklıma geldi.Allah şifa versin.

Taylanözgür Ekinci · çok geçmiş olsun piro ben sana kurban olim…

Ahmet Zengin Geçmìs olsun edip abi, allah sifa versin.

Serhad Birhad sagliginiza dikat edin çok geçmis olsun, tarikatlara abd olmus suruleri uyandirma gorev sorumlulugunuz var. insanligin size ihtaci vardir unutmayin.

Dede Kiliç allah şifa versin geçmiş olsun

Nuray Şahin ·sana hazretlik nerden geldi çok merak ediyorum

Ayhan Kantar geçmiş olsun

TC Capulcu Hakan Kaya Gecmis olsun öyle hemen gitmek yok

Fatma Demir daha yeni tanıştık yahu, bekle az:)

Bahriye Bka Güzel insan geçmiş olsun ..şifalar…

Hasan Tuğrul Önemli olan ölüme hazır olmaktır. ölüme hazırsan ne mutlu sana.

Hüseyin Tadık ·Ölsen de ümmet senden rahat bir nefes alsa… Ama ölümün de kolay olmuyor ki… Kaç canlısın sen…

Yunus Emre Edip dur lan nereye gidiyon  Hüseyin Tadık resmine baktim hangi ümeten oldugunu cikaramadim!?

Kaan Yazgan Çok geçmiş olsun.Acil şifalar.

Müjdat Çifci Geçmiş olsun

 

SAYFA YÖNETİMİ: Merhaba arkadaşlar,
Edip Yüksel bir rahatsızlığı sebebi ile hastanede idi fakat şimdi durumunun iyi olduğu haberini aldık. Semptomların sebebi tam olarak bilinmiyor ancak şu an evinde dinlendiği bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Bilginize.
– Sayfa Yönetimi –

Olgun Demir geçmiş olsun …

Ziya Çizmeci Gecmis olsun.allah sifa versin

Furkan Aysal Allah şifa versin…

Kurdayeti Seyit Xwedé şifa bide inşalah silav béjin ..

Kerim Bozboğa acil şifalar ve uzun ömür diliyorum.

Fılız Turgut gecmış olsun.allah şıfasını versın.üzüldüm.cok degerlı bır alım.

Ibrahim Efe Can Geçmiş olsun

İrfan Hüsrev Çoban Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum…

Ali Salman Geçmiş olsun rabbim şifalar nasip etsin edip kardeşime ve bütün hastalarımıza inşallah

Mustafa Alper Arici Geçmiş olsun ve Allah şifa versin!!

Ömer Duman Geçmiş olsun.Allah şifa versin

Ismail Karaavcı Geçmiş olsun

İsmet Altıkardeşler Allah acil şifalar versin,geçmiş olsun

Taylan Meka Acil sifalar allahtan dilerim gecmis olsun

Remê Hêlkecik Derbasî be birêz Yüksel.

Dilek Tan Allah acil sifalar versin.

Özlem Kızılgöz Dualarımda…

Sandra Sigel gecmis olsun Edip Kardesimize. bu hayat telasesinde, rastladigimiz zorluklar karsisinda verdigimiz mücadeleerin yani sira, ondan bundan isittiklerimizde oturmuyor degil insanin yüregine. tas olsa dayanamaz ya, yine de Rabbimiz bizlere o gücü veriyor.  insaallah önemli bir sey degildir, en kisa zamanda mücadelelerine devam edecektir.

Tekmosa Mustafa Rabbim esirgesin

Nihat Tatar Geçmiş olsun ….

Orbay Tolga Akıncı allah şifa versin.

Gökmen Nazilli Geçmiş olsun

Muhammet Elbir Habiboğlu Gecmis olsun

TC Angelina Anita · Friends with Kuran’daki Islam

Cok gecmis olsun

Emir Necmi Geçmiş olsun

Ayşe Gül geçmiş olsun acil şifalar

Uğur Karakaya Geçmiş olsun Allah şifa versin .

Turgut ünal allah şifa versin

A Burak Sertkaya çok geçmiş olsun. allah şifalar versin.

Mahmut Aldırmaz ·Allah ciddi birşey vermesin!

Mehmet Kılıç Şanlıurfa dan sevenlerinden geçmiş olsun acil şifalar dileriz

TC Seda Özkan allah şifa versin geçmiş olsun

TC Mehmet Özdağlı gecmiş olsun allah esirgesin bize onoun gibileri daha lazım.

Ahmet Eftal gecmis olsun

Samih Uylaş Gecmis olsun…

Hz Edip Yuksel Teşekkür ederim bu duyuruyu astığınız için  Şimdi rahat ölebilirim. Ölüm ilanımı nasıl yazacağım diye merak ediyordum. Meğerse benden sonra bunu yapabilecek arkadaşlarım varmış

Levent Can Geçmiş olsun.Allah şifa versin.İyi haberleri bekliyoruzinşallah.

Mikail Ünalan Geçmiş olsun inşaallah.

Nihat Housein Geçmiş olsun, Allah acil şifa versin.

Levent Can Çok şükür maşallah her zamanki gibisin

Cem Anarat geçmiş olsun umarım önemli bir rahatsızlık değildir

Muhammed Mehdi Kurtulus Gelecek · حدا شفاء بدهد لبیک یا مهدی

Mikail Ünalan Edip boşver ölme şimdi sonra öl. rabbim seni sevsin.

Ömer Duman Aman abi ölmek ne aman. Kainatın Efendisi uzun ömür versin sana.Pisti boş bırakmaya gelmez durumu biliyorsun

Hamit Okumuş Allah gecinden versin abi o nasıl söz sana daha ihtiyacımız var , geçmiş olsun allah şifa versin iyi haberlerini bekliyoruz

Bülent Şahinoğlu Gecmis olsun Edip abi.

Samih Uylaş Sen olmeye gör, biz ne törenler yapariz, Sen bile sasarsin  … Alah saglikli uzun omurler versin…

YIldiz Azad hastalanmak yok, daha coooookkkk yapIlIcak isler var… gecmis olsun allah sifa versin ama hastalanmak yasak.

Recep Babacan YÜCE ALLAH Ömrümüzü,ölümümüzü ve ahiretimizi hayırlı eylesin. ŞİFALAR yazsın, ŞİFALAR İNŞA EYLESİN…

Ali Salman Rabbimden acil şifalar diliyorum edip kardeşime. Alaattin şimdi onu sırasımı mübarek sen önce bir dua ile şifa dile sora iyi olunca eleştir ama adam hastayken öldürmeye kalkma

Serhat Gür Gecmis olsun edip abi bir an once iyi olman dileklerimle

Hz Edip Yuksel Hayatımda ilk kez cuma namazından önce cemaate “on dakika sonra ölecekmişiz gibi namaz kılalım” dedim. On dakika geçmeden göğsüm ve boynumda hissettiğim ağrılar sonucu eşim tarafından acil servise götürüldüm.

Arif Altunkaya 26 – ŞUARÂ/80- “Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur;”

Amanda DancingAngel Ben de diyorum neden sessiz bu aralar??

Ali Salman Allahu ekber allahu ekber inşallah işte o sözlerin senin ölümcül bir hastalığına şifa niyetiyle kabul olmuş bir duandır sevgiliEdip abim

Şabân Edîs Gecmis olsun.

Nur Cihan Bolat Çok geçmiş olsun hocam

Ahmet Erpek Hz Edip Yuksel Abi telefon ettim ama ulaşamadım çok geçmiş olsun

Zafer Zengin Geçmiş olsun. Allah şifa versin.

Sonne Doğan Metin abi de cuma namazı çıkışı hakkın rahmetine kavuşmuştu, umarım kötü bir rahatsızlık yoktur ..

Tolga Kot Hz Edip geçmiş olsun mümkünse daha sonra öl

Şevket Karaköse Allah şifalar versin Edip bey..

Ali Salman Ben şuan itibari ile sıkaypiden Edip abimizle görüştüm hemde canlı görüntülü ve kendisini çok iyi ve dinamik gördüm sadece gözleri biraz şişikti oda tez zamanda geçer inşallah dualarınızı eksik etmeyin dualarınız olmasaydı rabbiniz sizi neyapsın ayetine layık olmak dileği ile

Tevfik Ünal Geçmiş olsun. Umarım tez zamanda sıhhatine kavuşur.

Izzet Tekiner çok geçmiş olsun sayın hz edip yüksel beye allah başımızdan eksik etmesin çünkü çok ihtiyacımız var edip bey ve onun gibilere

Hassn Ozbay Geçmiş olsun acil sifalar!!

Cenk Oktay acil şifalar

Özgür Demir ·geçmiş olsun..

Hz Osman Arı Geçmiş olsun Edip. Rabbim seninle olsun.

Dilek Başer Karsavran Allah şifalar versin umarım ben bunları daha yazarken siz toparlanmış olasınız

Ahmet Zeki Özbay geçmiş olsun

Elif Kazancıoğlu Geçmiş olsun Edip Abi …

Hatice Bayar Taşan Diyarbakır’dan slm edip Allah seni korusun sana ihtiyacımız var

Esin Kwakkel Gecmıs olsun

Selçuk Güneş geçmiş olsun edip abi

Kaya Musa Gecmis olsun inshaAllah

Abdullah Tikici Allahtan kendisine hayırlı şifalar diliyorum…

Bahadir Altinerlielmas GECMIS OLSUN EDIP ABI LOVE YOU VERY MUCH

Aktuğ Hüseyin Allah acil şifalar versin.

Tayyar Mahiroğlu ·Allah sifa versin

Ismail Ciftci Geçmiş olsun…

Jericho Nanna Sin ooo artik modern dünyada ziyaretci kabulüde facebookda yapiliyor cenaze namazinida paltalkda veya skyppde taziyeyide twittde yapariz peki nereye gömecegiz bulutlara demeyin sakin… hz musa bugünleri keske görebilseydi hic katil olurmuydu acaba ? hz ibrahim kurban eti yiyecegine online bir diyetisyene görünseydi daha iyi olmazmiydi :)sorular sorular kim verecek cevablari hz edip hocamiz ölürse ????????

Mihrican Özcan Çetin Çarçabuk gecsin, tekrar da yaşanmasın inşallah. Senin vasıtanla gerçek islamla tanışmış ve içindeki çelişkilerden kurtulup huzuru bulmuş biri olarak söylüyorum: Allah seni yanına almaya acele etmeyip önce eşin ve çocuklarına sonra da bize bağışlarsa sevinirim.Çoğu insan bizi Edip’in müritleri olarak yaftalasa da bizim saygısızlığa varmayan eleştirilerimize senin kadar olumlu yaklaşan hatta bazen kendi düşüncelerinin yanlış olduğunu bu kadar gurursuz, kibirsiz itiraf edebilen adam gibi adam görmedim. Bunu bir ilahiyatçı ve din dersi öğretmeni olarak söylüyorum. Sen bize lazımsın Edip Abi. Moralini yüksek tut çünkü inan benim gibi nice sevenin sana hep dua ediyor. Cansın sen cannnn. Sevgilerimle, saygılarımla…

Jericho Nanna Sin kel ve kör adam ölmeden sirma sacli badem gözlü yapmiyalim..hele bir ” ölsün” “beam”lensin sonra nameler siirler ne adamdi ya 38 km uzakdan ciplak gözle 19 rakamini dogada secerdi basbakan erdogana el ense cekerdi cok kuvvetliydi ……felan okursunuz..ama bu adam ölmedi durun …

Mustafa Çapar Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.

TC Merve Capulcu Acil sifalar….

Tayyar Mahiroğlu Allah sifa versin

Mustafa Çelik Allah başımızdan eksik etmesin sizi,sağlığınıza dikkat edin,gerçi ne yapsanızda vade dolmuşsa yapacak birşey olmuyor,herşeyin hayırlısı..

Mehmet Biçer Geçmiş olsun, Allah şifa versin.

Fidan Ersin Allah şifalar versin onu seviyoruz kendine dikkat etsin

Mutlu Bulut kilo vermesi lazım

El Cevab Allah şifa versin.

Abdullah Dubursavar Geçmiş Olsun Edip Abi

Sema Öğretmen allah sifasini versin

Kerim Ture İyilikler dilerim.

Adem Uzunoglu GECMİŞOLSUN

Erol Bal Çok geçmiş olsun Hz Edip Yuksel

Ebru Özer gecmis olsun acil sifalar dilerim ( bir okuyucu )

Önder Yilmaz Çok geçmiş olsun Hz Edip Yuksel hocam

Navi Navigasyon Acil şifalar diliyorum

Veysi Babaaz ALLAH gecinden versin edip hele dur daha bir sürü müşriği kudurtacan inşaallah yoksa cübbeli seni şeyhinemi şikayet ettide üfürükmü attilar((((((((

Tuanna Güzel çok geçmiş olsun abim

Faruk Tunc Selam ,Allah sifa versin..

Mahir Sinan Ağır Allah yardımcısı olsun.. Acil şifalar diliyorum. Gerçekten üzüldüm…

Hamit Inan Gecmis olsun

Cem Çakar Çok üzüldüm yaw. Çok geçmiş olsun özellikle benim dileklerimi iletin kendisine Hadis’lerden uzak durdukça gençleşiyor mübarek

Ozan Polat gecmis olsun arkadas.

Gökhan Ersoy Acil şifalar edip beyy

Muhittin Bozkurt Rab acil şifalar versin inş. Daha zamanı değil sanırım, Hz Edip Yuksel in daha çok video çekmesi gerekiyor.

Hatice Karakayali Allahtan onun icin ve tüm hastalar icin sifa dilerim ..

Betül Arda bir an önce iyileşir inşaallah

Ensar Uzumcu Hz Edip Yuksel, sen gittikten sonra eğer istersen arkadaşların buraya “Edip ışınlandı” yazabilirler. Bunu vasiyetinde belirtebilirsin. Tabi kontrol merkezindekiler aldıkları emirle birlikte önce arkadaşlarını da ışınlayabilirler :)) Öyle veya böyle, inşallah orada da güzelce görüşebiliriz..

Önder Kapan Allah şifa versin.

Erkn Knc Allah acil şifalar versin.

Fk Aydınalp Geçmiş olsun abi.

Bay Menecer ÜZÜLDÜK VALLAH GEÇMİŞ OLSUN BAKUDEN HAYEL VE KEMAL DOSTUN

Mustafa Mesut Durmuş Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Durumu hakkında zaman zaman bilgi verirseniz memnun ıoluruz.. selam ve dua ile..

Ümit Kaya Gecmis olsun.selam

Haydar Fidan geçmiş olsun edip abi

Mehmet Sağlam Çok geçmiş olsun allahtan acil şifalar diliyorum

Serdar Gültekin Espiri yapacaktin, Allahin espirisi daha güclüydü

Coşkun Cibooğlu Allah Yardımcın olsun abi

Tuncay Tekin Çok geçmiş olsu acil şifalar diliyorum edip bey.

Omar Al-Hassani Allah shifa versin, gecmis olsun inshallah

Salih Demir acil şifalar diliyorum

Dünya Hayali · Friends with Salih Demir and 6 others

Güclü Insanlara bisey olmaz.. Sabaha yine Ayaktasin

Hamza Baba Gecmis olsun dost yürek.

Serkan Umut Geçmiş olsun, Allah şifa versin

Cibo Kocakaya · Friends with İskender İmbat

Acil sifalar dileriz.

Mansur Antires Tanriya inanan kisinin ölümü istememesi acaip sey. Tanriya kavusmak degil mi ölüm? Bu arada acil sifalar dileklerimi de ekleyeyim.

‘Özgür Yoldaş ·Gün geçer umarım

Habil Yusuf Acil şifa dilerim.Hala yapılasaı işler var…

Soren Kierkegaard ·daha çok dedikodu yapacağız beraber.

İsmail Büyükbaki ONA İYİ BAKIN, O BİZE LAZIM…

Yaşar Karabay Gecmis olsun…Allah sifa versin.

Gülşen Nupel Allah acil şifalar versin inş..

Ebru Şen Aker Geçmiş olsun Allah acil şifa versin inşallah

Mustafa Tekogul ben 19 zuncuyum elhamdulillah..

FAN SAYFASINDA:

Merhaba arkadaşlar,
Edip Yüksel bir rahatsızlığı sebebi ile hastanede idi fakat şimdi durumunun iyi olduğu haberini aldık. Semptomların sebebi tam olarak bilinmiyor ancak şu an evinde dinlendiği bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Bilginize.
– Sayfa Yönetimi –

Muhammed Yiğit Bedirbeyoğlu 19 gün sonra iyileşir inşallah.

TC Zlyh Aysl Çp Acil şifalar.

Emre Özdemir geçmiş olsun. Sağlığı ile ilgili bizleri bilgilendirirseniz seviniriz tşkkürler.

Abdullah Islamoğlu Geçmiş olsun edip abi. Allah acil şifalar versin.

İrfan Hüsrev Çoban Geçmiş olsun acil şifa dilerim,,,

Okan Uygur Edip abi seni eski halinle aramizda görmek istiyoruz ve acil sifalar diliyoruz gecmis olsun.

Aysel Özcan Gecmis olsun, acil sifalar ve selamlar sevgili Edip Yuksel.

Oğuzhan Varol gecmis olsuun

Aydin Sarigöz geçmiş olsun Edip abi

Mert Kaya gecmis olsun

Esra Yücekaya Öner Allah şifa versin hemen inş

YARATILIŞÇILARIN SOSYOLOJİSİ Çok geçmiş olsun…Siz Sayfayı kaç kişi yönetiyorsunuz ? Be sadece Edip yönetiyor sanıyordum…

Turkoglu Necmettin Sevgili edip kardeşim derhal iyileşmeni emrediyorum. Yapılacak devrimsel işler var .

Allah şifa bahseder ve düzelirin inşaallah

Ceylan Aygün Gecmıs olsun

Pınar Güner TC Murat kirac bey…soyledikleriniz ne sacma…sacin agarmasi ya da dokulmesi dogal bir surectir..her hangi bir davranisin cezasi olamaz…boyle inaniyorsaniz sacin agarmasi nurdur derler…aklinizi dustugunuz karanliktam cikarmayi deneyin…saygilar…Edip Yüksel Hocaya acil şifalar diliyorum…

Sami Sami Murat kirac.ozaman sen dil uzatmada hickimse uzunomurlu ol.Gecmis olsun abi

Durali Altiner Acil şifalar dilerim kardeşime rabbimden selam.

Yavuz Mac sevgili edip e acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…selam ve muhabbetle:-)

Ekrem Şen Geçmiş olsun spor yapıp beslenmenize dikkat etmelisiniz.

Mehmet Emin Işık ACİL ŞİFALAR DİLERİM.

Sukrucan Baytan Habere sevindik, çok geçmiş olsun, hemen iyileşir umarım

Nimet Şahin Turgut nedense seni seviyorum edip yüksel acil şifalar selamlar..

Barış Erdem Geçmiş olsun

Zeynep Eylül Büyük geçmiş olsun.Acil şifalar……

Gökhan Denkel Geçmiş olsun

Mbakır Karataş Gecmis olsun hocam.

Serhat Akbulut çok çok geçmiş olsun

Hamit Inan Gecmis olsun

Köksal Ibiş geçmiş olsun.tez zamanda şifa bulman dileğim ile.sevgiler..

Haluk Karaağaç geçmiş olsun

Murat Murat Geçmiş olsun, acil şifalar.

Tulay Doğan Geçmiş olsun

Abdulkadir Dursunoglu hocam geçmiş olsun

Canan Akyuz geçmiş olsun

Tuba Mahe Gecmis olsun Edip Bey

Mustafa Pitir Rabbim acil şifalar versin.

Miraç Haz Öztürk Fazla kilolu

Nihat Ersoyoğlu Geçmiş olsun. Acil şifalar

Deniz Doğan gecmis olsun

Adem Savaş Geçmiş olsun abi acil şifalar.

Hasan Kılıç geçmiş olsun.

As Yardımogulları geçmiş olsun Allah yardımcısı olsun iyi olmasını gönülden isterim güzel kapli güzel insanın.

Seyhan Akyol gecmis olsun edip abi. seni özlüyoruz .

Sabit Karaaslan Acil şifalar dilerim.

Ercan Tuncer Allah acil şifa versin .

Metin Özmen Allah acil şifalar versin…..

Vahdet Şahal Geçmiş oslun, Allah şifalar versin.

Aytug Seyrek Acil şifalar…

Ahmet Ozden Allah şifa versin..

Fatih Bayram geçmiş olsun.

Лянь Минев gecmis olsun

Serhat Gür Gecmis olsun edip abi biran once iyilesmen dileklerimle

Deren Kaya Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin.

Mehmet Aslan Geçmiş olsun.

Akın Dilber Geçmiş olsun.Kendinize iyi bakın, daha uyandırılacak çok insan var.

Murat Kıraç Tabi olacağı bu ,,sen geçmiş alimlerimizle uğraşırsan,sahabeye dil uzatırsan olacağı bu,,daha neler yaşayacaksın bak saçların neden günden güne ağarıyor,yetmedi dökülüyor,günden güne gençliğin gidiyor,daha büyük bardakla çay içmek zorunda kalıyorsun,bütün bunların sebebi ne oalbilir,,neyse Edip moralini bozma ,bizleri üzme Allaha emanet ol.

Erdal Buğra kekê edip gelek gelek derbasbê!xweda şıfa bıde inşallah..

Hulya Bas Gecmis olsun, acil sifalar insallah

Selim Özdoğan geçmiş olsun kardeşime

Göksel Özusta geçmiş olsun siz bize lazımsınız acil şifalar….

İbrâhim Karademir geçmiş olsun.

Sufizm İnsan Geçmiş olsun.

Kemal Onyurt Gecmis olsun acil sifalar

Balci Cetin Cetin ALLAH sifa versin..Gecmis olsun..

Fehmi Açik Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum

Hakan Ffm Gecmis olsun

TC Asel Kaya Geçmiş olsun, Allah şifa versin inşallah.

Tural Paşayev Allah qorusun Admin her bir hali ucun bizlerle paylasin

Necla Tayci Gecmis olsun

Edip Yüksel Herkese teşekkür ederim güzel temennileri ve duaları için. Bu arada Yaratılışçıların Sosyolojisi mahlaslı arkadaşın sorusuna cevap vereyim: “Siz Sayfayı kaç kişi yönetiyorsunuz ? Be sadece Edip yönetiyor sanıyordum…” Evet sayfayı sadece ben yönetiyorum. Ancak, iki sayfamda hergün aldığım yüze yakın mesaja cevap yetiştiremediğim için birkaç arkadaşıma kendi adlarıyla cevap verme izni vermiştim. Hasta olunca o arkadaşlardan birisi bu mesajı asmış… Altına Edib’in Arkadaşları deseydi daha doğru olurdu doğrusu

**

Edip Yüksel: Hayatımda ilk kez cuma namazından önce cemaate “on dakika sonra ölecekmişiz gibi namaz kılalım” dedim. On dakika geçmeden göğsüm ve boynumda hissettiğim ağrılar sonucu eşim tarafından acil servise götürüldüm.

Turhan Feyizoğlu uzun sağlıklı yıllar diler, selam ve sevgilerimi sunarım Edip gardaşım!

Hüseyin Gürsoy Geçmiş olsun, Allah şifa versin edip…

Azra Acar Kendinize çok iyi bakın Hocam sizin gibi aydınlar bu ülkeye lazım geçmiş olsun

Nevzat Pertekli Masallah

Süreyya Bulur allah şifa versin edip bey..

Okan Uygur Gecmis olsun

Gamze Olcay Karakaya Ben herakles 19 forumundan.

Gamze Olcay Karakaya Geçmiş olsun edip

Feroz Bessir Speedy recovery insyallah, take care bro

Ahmet Sargın Rabbimizin takdiri elbette kabulümüzdür. Onun gözünün önünde olduğumuzun bilinci ile sevgi ve barış yolunda olmaya devam.

Selam ve sağlıcakla…

Kitap Dengi Ağabey seni geç tanıdık erken kaybetmek istemeyiz. Hele senden önce ölecekler bir ölsün. Senin değil bizim daha senle işlerimiz var. Cevaplanmasını beklediğimiz sorular var. Çok geçmiş olsun…

Adem Murat Hacıoğlu çokgeçmiş olsun rabbim şafa nasip etsin.

Eshref Can geçmiş olsun

Okan Karabacak Gecmis ola ! Hz Edip Yüksel neyin nesi ?? saka olsa gerek ? Saygilar Okan.

Habip Ay sihhat ve afiyetler dilerim,selamlar

Ali Ihsan Güleç Allah şifanı versin Edip Kardeşim…

TC Ozlem Gunal allah sızlere sağlık ve huzur versın <<sızın gıbıler sayesınde ulkemız ayakta

TC Hasan Uzgören geçmiş olsun..daha biraz daha burada kalacakın..  daha anlatman gereken çok şey var!!biraz daha kalman için ek süre verildiğini düşünüyorum,tekrar geçmiş olsun

Diego Praha gecmis olsun edip,sana cok dedim yedigine dikkat et diye, icersen kolalari oyle spor yapmassan iste sonuc,

Metin Öğmen korunuyorsun esenlık dilerim saglık ıle kal beklıyoruz.

Betül Ilık Allah şifa versin…

Era Yazılım çok geçmiş olsun

T Mustafa Kina Edip bey sifa ve mutluluk dilerim .Siz bizlere daha cok lazimsiniz.Dur bakalim öyle Cabuk kacmak yok.

İnci Işık Geçmiş olsun allah şifalar versin, sizden öğrenilecek bilgiler var daha erken hiç biryere gidemessiniz.

Harun Toraman Taklidi iman dan tahkiki imana geçiren bir köprü gibi her bir yorumun. Senin farkındalığına ihtiyacı var arayışta olan beyinlerin. Rabbim acil şifalar ve uzun ömürler versin

Gülden Sarı ALLAH acil şifalar versin.

Berk Gürel Geçmiş olsun Edip ağabey.

As Yardımogulları senin gibi islam adına faydalı karanlıkta ışığa yol gösterci insanlara ihtiyaç var geçmiş olsun abi.

Halit Aldırmaz geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

Gökhan Uzun geçmiş olsun.. tez zamanda görüşmek ümidiyle

Hasan Ziya Korkmayin cabuk olmez boyleleri…

Ali Ihsan Güleç yazıklar olsun senin gibi insan müsveddelerine…adam hasta olmuş hala kinini kusuyorsun…

Fuat Cezayirli Geçmiş olsun Edip Bey. Daha lazımsın kendine iyi bak. Yerinden oynatılacak çok taş var daha….Seni bekliyorlar…

Hasan Ak Geçmiş olsun Edip bey, Allah şifa versin.

Kuran Yolunda Savaş Ay’da Bugün Hakkın Rahmetine kavuştu.

Kuran Yolunda Tayyip’e çok sövdü ondandır :)) Geçmiş Olsun.

 2013-11-08 Edip UMC Emergency 2 small

Sadrettin ve Zahid

 Sadrettin ve Zahid
Norşin’den Arizona’ya başlıklı Otobiyografimden bir alıntı.
Kitap inşallah yakında yayımlanacak.
Zahid Kotku ve Sadrettin Yüksel

 

Artık kardeşim Metin’e geri dönelim. Salih ve yoldaşlarının yanında Metin’in de Yıldız Teknik Üniversitesine hâkim olan ve Mehmet Güney, Dursun Özcan, Akif Emre, Mustafa Bayraktar, Yunus Torpil ve başka birkaç kişinin daha liderlik ettiği bir grup İslamcıyla iyi ilişkileri vardı. Bu arkadaşlar İskender Paşa cemaatinin müritleri olarak hem nefisleriyle hem de üniversitede saldırgan komünist militanlara karşı onurlarını ve özgürlüklerini savunma amacıyla cihad ediyorlardı. Sonra, alt grubumuz olup lise öğrencilerini organize eden Ak-Lis’in lideri Metin Külünk de Yıldız grubuna katıldı. Gayretli bir genç olan Metin Külünk daha sonra politikaya girecek ve AKP’de milletvekili olacaktı. Yıldızlı Akıncılar bir koltuğa iki karpuzu sığdırıyorlardı. Hem mühendislikte iyi öğrenci olmayı hem de Şeriat uğruna savaşmayı başarıyorlardı.

Bu yüzden Metin kendinden 4 veya 5 yaş daha büyük olan Mehmet Güney’i seviyor ve ona saygı duyuyordu. Mehmet Güney’in grubu, Necmettin’in Fatih semtindeki İskenderpaşa Camisinde konuşlanan dini tarikatına bağlı olduğu için oldukça alışılmadık bir gruptu. Mehmet Güney ve ekibi bu oldukça sofistike olmuş tarikatın genç yüzüydü. İskenderpaşa cemaatı, o zamanlar Şeyh Zahid Kotku’nun (1897-1980) liderlik ettiği Sufi Nakşibendî Tarikatının bir koluydular. Ama birkaç sebepten dolayı diğer Sünni tarikatlardan farklıydılar.  Tarikatın üyeleri oldukça eğitimliydi; birçoğu yüksek mevkilerde bürokrattı (bazıları sonradan milletvekili, bakan ve başbakan olacaktı) ve bazıları da profesör ve başarılı işadamıydı. Bu yüzden siyasete girmeleri de normaldi. Necmettin, MNP’yi (Milli Nizam Partisi) kurarak siyasete atılınca grubun tam desteğini almıştı.

Zahid’in siyasetçi müritleri, ordu ve yüksek mahkemeler gibi güçlü kurumlara hâkim olan laik tarikata karşı beklenmedik bir direnç gösteriyordu. Tarikatın şeyhi sakin ve barışsever bir adamdı. Batı medyasında resmedilen basmakalıp dini liderlerden değildi. Bağırmıyor, işaret parmağını sallamıyor, duygularına kapılmıyor, kışkırtıcı konuşmalar yapmıyor veya vaazlarında cihat çağrısında bulunmuyordu. Aksine, Papa’nın Müslüman versiyonuydu; hesaplı hareket eden bir siyasetçiydi. Papa’nın tersine camisinin dışındaki kalabalığa görünüp halka el sallamazdı. Müritleriyle, sağ kollarından oluşan sıkı bir çemberin içinden iletişime girerdi. Ancak Papa veya herhangi bir din adamı gibi, siyasi bir gündemi olan ve büyük miktarda mali, siyasi ve kutsal güç bahşedilen saygın bir pozisyondaydı. O ve selefleri bu gücü militarist bir laik ortamda kurnaz siyasi becerileriyle bıçak sırtında yürüyerek, bağlantılar kurarak, bağış toplayarak, müritler edinerek ve insan yönetimini iyi bilerek edinmişlerdi. Zahid İran’daki gibi kitlesel bir devrimden yana değildi; toplumsal ve siyasi süreçler vasıtasıyla yavaş bir değişimden yanaydı. Necmettin siyasete girip Mehmet Güney Akıncıların lideri olduğunda Zahid çoktan 70’li yaşların sonuna gelmişti.

Babamla birlikte Zahid’i birkaç sefer ziyaret etmiş olmamıza rağmen ne onunla ne de tarikatıyla yakın bağlarımız yoktu. Babamdan 22 yaş büyüktü ve babamın tersine o iyi kurulmuş bir tarikatın lideriydi. Zahid, babamın itibarının farkındaydı. Babamın öğrencileri bile kendisine Arapça ve Sünni fıkıh dersleri verebilirdi. Zahid ve Sadreddin Müslüman dünyasında iki tür liderliğin temsilcisiydi. Zahid, müritleriyle birlikte Sufi bir tarikat miras almıştı ve çevresinde ruhani bir hale vardı. Din bilgisinin seviyesine bakılmaksızın müritleri üzerinde otorite sahibiydi. Konumunu, ilahiyat bilgisinden ziyade önceki liderle olan akrabalığı, ilişkileri, karizması, psikolojik ve sosyal becerilerine borçluydu. Lakin Sadreddin’in şöhreti yıllar süren emeğin sonunda kazanılmıştı ve mirasla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Zahid atanmış, Sadreddin seçilmişti. Zahid’in ölümünden uzun yıllar sonra bile faaliyetlerine devam edebilecek, kendini adamış müritlerden oluşan iyi örgütlenmiş bir grubu vardı; Sadreddin ise davaya pek de sadık olmayan, iyi organize olamamış ve ölümünden sonra dağılıp gidebilecek bir grubun sahibiydi. Zahid’in eli altında büyük bir servet varken, Sadreddin’in böyle bir güce ulaşma arzusu bile yoktu. Zahid bir cami ve çevresini üs olarak kullanıyordu; Sadreddin’se evindeki misafir odasını… Zahid’e ulaşmak kolay değildi, bunun için etrafındaki bürokrasi çemberinden geçmeniz gerekirdi; ama Sadreddin’e bir telefonla veya sadece kapı zilini çalmak vasıtasıyla ulaşabilirdiniz; hatta önceden haber vermeksizin insanlar kapımızda bitiverirdi. Zahid yeni gelenlerle ilk teması onlara elini öptürerek kurardı; Sadreddin’se kimsenin elini öpmesine izin vermez, görüşlerini tutkuyla paylaşarak kendini uzun sorgulama ve eleştiri seanslarına maruz bırakırdı. Zahid, insanlar arasında zenginlik ve itibar bakımından ayrımcılık yapardı; Sadreddin’se zengin fakir, evli evsiz herkese aynı özeni gösterirdi. Zahid, müritlerinin önünde kahkaha atmaktan kaçınırdı; ama Sadreddin böyle Süpermen rollerinden uzak dururdu. Zahid’in konumu tarikatın önceki liderlerine tapınmaya dayanırken, Sadreddin’inkiyse dini konular ve o konular üzerindeki bilgisi ve ustalığı üzerine inşa edilmişti. Zahid’in sakalı vardı, ama Sadreddin tıraş olurdu. Zahid dişlerini misvakla temizlerken, Sadreddin diş macunu ve fırça kullanırdı. Zahid hadis kitaplarını okumayı tercih ederdi; Sadreddin’se fıkıh, tefsir, sarf ve nahiv bilgisi (gramer kitapları) çalışır ve ara sıra şiir ve bilimsel makaleleri okur ve bulmaca çözerdi. Zahid çevresinde insanlar olmadan asla sokakta dolaşmaz ve hiç alışveriş yapmazdı; Sadreddin’se her ikisini de yapardı. Zahid haberleri genellikle yakın çevresinden bilgilendirme olarak alırdı; Sadreddin ara sıra izleyicilerinden haber öğrenirdi ama çoğu zaman radyo dinler, gazete ve dergi okurdu. Dini liderliklerindeki farklılık kuşak farkıyla daha da artıyordu. Zahid Osmanlı İmparatorluğunun; Sadreddin’se kabul etmemesine rağmen Türkiye Cumhuriyetinin ürünüydü.

Ahlak ve Namus Polisi

Ahlak Polisliği

Öğrenci evleri ile ilgili planlar Türkiye’yi İranlaştıracak. Devlet yatak odalarına girecek! Ahlak polisleri tüm halkı münafıklaştıracak! Bunların mezhebine göre: Torunu yaşındaki kızı çarşaf/peçe ile gizleyip dördüncü kölesi olarak evine götüren cinsi sapıklar ahlaklı olur! Bunlar seks takıntılı. Hem düzinelerce cariyeyi düzen psikopat padişahları överler hem kadının kılını kırk yararlar. Devlet, bakanı, emekli vaizi, miti, iti, valisi, AhlakPolisi, savcısı, hakimiyle birlikte yatak odalarınıza giriyor! Dini veya ahlakı zorla dayatmak ebucehilliktir. Sünni/Şii şirk ve cehalet treninin gideceği son istasyon Afganistandır, Suudi Arabistandır.

ALEX MOHANE: “neden böyle yorumluıyorsun edip? bu gençleri eğitmek kötülük mü? bırakalım veleti zina çocuklarmı gelişsin ?? e”

EDİP: Mağdur varsa zinadır. Eşlerden birisi diğerini zina ettiği için şikayet ederse dört şahit getirmek zorundadır. Başkasıyla yapılan anlaşmaya ihanet etmek bir hukuk suçudur ve devlet karışabilir, ama iki sevgilinin kendi aralarında evinde yaptığı cinsel ilişki onları bağlayan bir günahtır. Devlet ahlak polisi oldu mu en büyük ahlaksızlık olur. Devletin görevi AHLAK zabıtalığı yapmak değildir. Hukuk ile ahlakı karıştırıyorsun birbirine. Arzuladığın devlette ahlak polisi seni döve döve koyun gibi camiye sürer. Senin özlediğin dünyada halk hayvanlaşır!

MEHMET ÇELİK: Edip hazretleri o zaman şöyle diyelim senin kızın birisi ile anlaşarak zina etti buna senin karışman ahlaksizlik olur öyle mi?

EDİP: Kızım yok. Olsa ve EVLİ İKEN zina etse onu şikayet edecek olan ben değil, kocası olur. Kocası şikayet etmezse bana düşmez. O kendisi sorumludur kendi günahından. Ben hiç kimsenin kefili ve ahlak polisi değilim. Senin Kuran’dan ya haberin yok veya Kuran umurunda değil.

Bu arada ben sizin din adamlarınızın, politikacıların hepsinden daha ahlaklı bir adamım. 24 yıldır iffetimle evli bir adamım. Din tüccarı değilim. Oy için yalan söylemem, halkın nabzına göre şerbet vermem, takla atmam. Yardakçılarım yok, akrabalarıma ve dostlarıma halkın malını ihale ile hibe etmem.  Dini istismar eden tağutlar insanlığın düşmanıdır.

 

Çıplak namaz?

Çıplak Namaz Kılınır mı?

19 Ağustos 2004

www.19.org

AHMET MURAT SAĞLAM: Çıplak Namaza Dair: 1)İnsanlar kari koca çıplak namaz kılarlarken, Çocukları var ise Namaz kılarken kapıları kilitlemek mi zorundalar?

EDİP: Tartışmayı benim anlattığımdan farklı anlamışsın. Ergen çocuklara sahip olan kari koca duş alırken kapıları kitlemeli mi? Ayni kari koca, bu arada giyinmeden namaz kılmak isteseler ne olur? Kapıyı tüm gün boyunca kapalı tutsalar ne olur? Bunlar özel durumlara göre değişebilecek kişisel kararlardır.

AHMET: 2) 20/12 “Ben şüphesiz senin Rabbinim; ayağındakileri çıkar; çünkü sen, kutsal bir vadi olan Tuva’dasın.”

EDİP: Onun ayakkabılarını çıkarması bize ibadetlerdeki giyim hususunda fikir veremez mi? Birincisi, bizler Kutsal vadide değiliz. İkincisi, bizler Allah ile direkt konuşmaya davet edilen Musa değiliz. Üçüncüsü, ayakkabı çıkarılmasının emrinin elbise giyip giymemek, sarık sarıp sarmamak konusunda bize ipucu verebileceğini sanmıyorum. Ama senin bildiğin bir şey varsa lütfen aydınlat.

AHMET: 3)Bizler namaz kılarken ailemizle (çocuklarımızla)birlikte namaz kılmayacak mıyız?

EDİP: Her namazı cemaatle kılacaksın diye bir kural yok. Ben bazen ailemle, bazen tek başıma killiyorum. Aslında tek başına namaz kil manin özel bir yeri ve anlamı vardır. Tüm namazlar toplu kılınsaydı, Kuran toplantı namazından sos etmezdi.

AHMET: Çocuklarımıza şöyle diyebilir miyiz? Durun! Odaya girmeyin biz namaz kılıyoruz!

EDİP: Bu konuya gösterdiğin kültürel tepkiden dolayı öylesine yanlış anlıyorsun ki seni anlamakta güçlük çekiyorum. BEN namaz çıplak kılınmalı demedim. Eğer birileri ZATEN çıplaksa o zaman öylece namaz kılabilir dedim. Bunun bir namaza engel olmayacağını iddia ettim.

AHMET: 4) Çıplak Namaz evlad, anne, baba, abi ve kız kardeş ile de kılınabilir mi?

EDİP: Bunu söyleyen kim? Konu su: tek başına çıplak olabiliyorsan Allah için özellikle giyinmene gerek yok. Esinle birlikte çıplak olabiliyorsan Allah için özellikle giyinmene gerek yok. Yakın aile fertleriyle birlikte külot atletle olabiliyorsan, Allah için özellikle giyinmene gerek yok…

AHMET: 5/101 Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur’an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır, (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayandır, Halim’dir. Simdi şöyle düşünelim: biri gelip peygambere bu soruyu sorsaydı cevabi ne olurdu? Çıplak namaz?

EDİP: Eğer uyduruk hadis kitaplarındaki peygamber diye sunulan kafası karışık müşrik adamı düşünüyorsan elbette o kişi HARAM derdi… Ama Kuran’ı izleyen peygamber aynen benim verdiğim cevabi vereceğinden kuşkum yok. Çıplak iken birilerinin namaz KILAMIYACAGINI iddia etmek elbiseyi Allah’tan kendimizi gizlemek veya Allah’a saygı göstermek için giyindiğimiz anlamına gelir ki böyle bir iddia Kuran’ın birçok ayetiyle çelişir.

AHMET: Allah kuskusuz insanların giysileri bakmaz ama insanlar sosyal olarak giyinirler.  Suni gündemler yarardan çok zarar getirip ana mesajda örtebiliyor.

EDİP: Birileri tek başınayken veya esiyle birlikte mahrem bir yerdeyken çıplak namaz kılınır mı sorusu sorulursa buna ya evet veya hayır denmeli. Zira bu öylesine teorik bir soru değil; aksine her gün insanların yasadığı bir olaydır. Ben bu soruya HAYIR diye cevap veremem ve buna HAYIR cevabini verecek birilerinin ALLAH kavramıyla, namaz kavramıyla çelişkileri olacağına inanıyorum.

AHMET: Mesajın yükü büyük, yapacağımız hatalar komple bir misyona mal oluyor.

EDİP: Kuskusuz Mesajın yükü büyük ve bu yük bazen popüler olmayan gerçekleri haykırmayı gerektirir. Belli bir sure cahiller geleneklerine sığınarak KITAP ve MANTIGIN ISIGINDAN YOKSUN anlamsız bir YASAGI (HARAMI) savunabilirler; ama zamanla ışık karanlığı kovacaktır. Buna eminim.

AHMET: Kendi fikirlerimizi,(Delil yok ise) kendimize saklamalıyız diye düşünüyorum.

EDİP: Haram için delil olmalı. Allah’ın haram etmediği veya gerekli görmediği bir şeyi atalarımızın uydurduğu tabuların etkisinde kalarak haram edemeyiz.

AHMET: Ben bu sorunun gereksiz sorulardan olduğu kanaatindeyim.

EDİP: Aksine, bizimle Allah arasındaki ilişkiyi anlamak acısından çok önemli… Allah’ı hakkıyla takdir edemeyenler cinsel organlarını YARATAN ve DUZENLEYEN bir Yaratıcıdan onları saklamayı bir saygı gösterme alameti sayabiliyorlarsa ya o insanlar o Yaratıcıyı gereği gibi tanımıyorlar veya o insanlar geleneklerini gereğinden fazla önemsiyorlar. Biz başka insanların seks duyguları olduğu için örtünüyoruz. Başka insanlar da bizim muhtemel seks duygularımızdan korunmak için örtünürler, örtünmeliler. Yani örtünme olay INSANLAR arası bir olaydır. Yatak odanda kafeste bir kus varsa ondan oturul örtünmezsin. Zira kusun şehvetini tahrik etmez senin çıplak bedenin. Melekler seni görüyor diye örtünmezsin. Zira senin çıplak vücudun melekleri şehvet olarak tahrik etmez. Bu açıdan, bu konuda ALLAH ile INSANI ayni kategoride değerlendirmek Allah’ı hakkıyla takdir edememek ve hatta O’na hakaret etmektir.

AHMET: Müminler Allah’ın basiret verdikleridir, gereksiz teferruatlarla uğraşmazlar.

EDİP: Bu senin iddia ettiğin gibi gereksiz bir teferruatsa sen niye uğraşıyorsun? Bu sorunun bir cevabi seni bu derece rahatsız ediyorsa demek ki teferruat değil. Isra kelimesiyle ilgili yorumun için teşekkür ederim. Araştırıp düşüneceğim üzerinde…

Selam ve sevgilerimle,

Kısacası:

İnsanlar niçin elbise giyer? Soğuk, güneş ışık, diken ve benzeri doğal etkenlerden korunmak; başkalarının cinsi duyularını tahrik etmemek; makam, gurup, ulus, kültür ve sınıf gibi sosyal ve politik kurumlara olan nispetimizi başka insanlara ifade etmek; vesaire. Bunlardan hangisi Allah ile görüşmek için geçerlidir? Elbisen ile Allah’a neyi anlatmak veya O’ndan neyi gizlemek istiyorsun?

Giyinmek insanların vücudunu insanların gözünden saklar. Senin vücudunu, cinsel organına ve oradaki kıllara kadar yaratan Yaratıcının görüsünden mi gizleyebileceksin vücudunu? Allah’ı ne kadar az takdir ediyorsun! Demek ki duş alırken, eşinle cinsel ilişkiye girerken haşa Allah’ın seni görmediğini sanıyorsun. Allah’ı ne kadar az takdir ediyorsun!

Recm veya Recim cezası

Kuran’daki ayetleri tahrif ederek İslam dinini Allah + Peygamber + Sahabeler + Tabin + Mezhep imamları + Mezhep alimleri + Alimcikler + Tarikat şeyhleri + Şeyciklerden oluşan bir şirket dinine çeviren Sünnilerin Kuran’da olmayan bir müşrik adetini savunmak için yazdıkları şu makaleyi ibretle okuyunuz:

Recm ve Recim hakkındaki iddialara
(keçi ayeti yemiş!) cevaplar

Yazan:
Uyduruk Ayet Yiyen Günah Keçisisi Hadisçisi
Zina Eden Maymunu Recm Ederek Cezalandıran Maymunlar Habercisi
Sidiği Şifa olan Develer Hadisçisi
Öldürülmeleri Sevap olan Kertenkele ve Kara Köpekler Hadisçisi
Bir Mezhebin Mukallidi ve bir Tarikatın Müridi
Sarıklı, sakallı, cübbeli Ebu Cehil

Günah Keçisi

 

Bir takım kişiler artık hükmü uygulanmayan recim üzerinden hadislere saldırmaya çalışıyorlar. 1400 küsür yıldır, Peygamberimiz ve sahabelerin bile uyguladığı cezayı inkar etmeye çalışıyorlar… Keçi ayeti yemiş, şöyle olmuş böyle olmuş gibi yaygaralar ile insanların zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.

Biz size bu konuyu esaslı bir şekilde anlatacağız ve Allah’ın izniyle bu konuda bilgi sahibi olacaksınız…

Recm sözlükte; öldürmek, sövmek, kovmak, terketmek, bühtan, lanet etmek ve atılan taş manalarınadır.

Istılahta da; Muhsan olan zinakâr erkekle, muhsan olan zinakâr kadını usûlüne göre taşlayarak öldürmektir.

Recim konusu lafzı kaldırılmış bir ayet ile indirilmiş olmakla birlikte Resulüllah Efendimizin kesin uygulamaları ile sabittir.

ZİNA EDENE YÜZ DEĞNEK AMA BEKÂRA!

Değerli kardeşlerimiz recmi inkâr edenler şöyle demektedirler: “Recim Kuran’da yok. Evli de olsa bekâr da olsa Kuran’da zina edenin cezası bellidir. Bu da yüz değnektir.”

Ayet şöyle:

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun.” (Nur Suresi 2)

Bu ayeti delil alarak recim olmadığını söyleyen kişiler Kuran’da nesih ve mensuh olmadığını iddia eden kişilerdir.

Başka bir mesele ise ayette kadın erkek tanımı yapılırken “evli veya bekar” olduğu belirtilmiyor. Yani zina eden bir kadın ve erkek bekar da olabilir evli de olabilir. Burada bir kapalılık söz konusu. Mesela şu ayet-i kerime de konumuzla alakalıdır:

“Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın). (Nisa 15)

Bu ayete göre ise kadınların yüz sopa ile cezalandırılması değil evde ölünceye kadar haps olunması emrediliyor. Nedense nesih ve mensuh olmadığını savunanlar bu ayeti hiç gündeme getirmezler. Çünkü işlerine gelmez.

Zahiri olarak bir karışıklık var gibi gözüküyor. Biz bu konuyu da “namazı” öğrendiğimiz gibi Resulüllah’tan öğrenmez isek işin içinden çıkamayız.

Değerli Gönül Dostları!

Nur Suresi 2. ayeti bekâr olup zina edenler için geçerlidir. Nisa suresi 15. ayeti ise sonunda gelen “Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar” ilahi beyanıyla ayetin nesh olunacağı zaten açıkça ifade edilmiştir. Ve Allahu Teala bu suç için bir yol açmıştır.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Allah, o(kadı)nlara bir yol halketti. Evliye evli, bekâra bekâr! Evliye yüz dayak. Sonra taşlarla recim. Bekara yüz dayak sonra bir sene sürgün.” (Müslim, Hudud 13)

AYET İLE NESHEDİLMİŞTİR

Bu ayetin hükmünün nesholunduğunda alimlerin ittifakı vardır. Ancak bazılarının iddia ettiği gibi hadis ile değil aslında ayet ve hadis-i şerif ile nesh olunmuştur. Çünkü bu konuda da bir ayet inmiş ancak ayetin lafzı kaldırılmıştır…

Abdullah b. Abbas radıyallahü anhuma şöyle demiştir: Ömer (b. el-Hattâb) (Radıyallahu anh) halka hitâb edip şöyle dedi: “Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i hak ile gönderdi, ona Kitabı indirdi. Recm âyeti ona indirilenler içindedir. Biz onu, okuduk ve ezber­ledik. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recmetti, ondan sonra biz de recmettik. İnsanlar üzerinden uzun zaman geçerse, birisinin; biz Allah’ın Kitabında recm âyetini bulamıyoruz, demesinden ve Allah’ın indirdiği bir farzı terketmek suretiyle sapıtmalarından korkarım. Muhsan olduğu ve beyyine ya da ha­milelik ve itiraf bulunduğu zaman erkeklerden ve kadınlardan zina edene recm haktır (sabittir). Allah’a yemin ederim ki eğer insanlar, Ömer Al­lah’ın kitabına ilâvede bulundu, demeyecek olsalardı, recm âyetini yazar­dım.”(Buhâri; hudûd 30. 31 Tirmizi; hudûd 7; Müslim; hudûd 15; İbn Mâce, hudûd 9. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/110)

Hazreti Ömer’in sözünü ettiği okunuşu mensuh ayet şudur:

“İhtiyar erkekle ihtiyar kadın zina ederlerse, onları recmedin” (Mâlik, Muvatta’, Hudûd 10; İbn Mâce, Hudûd, 9; Ahmed b. Hanbel, V, 132, 183

Hazreti Ömer (Radıyallahu anh) zina eden evlilerin recmedilmesini emreden ayetin lafzının kaldırıldığını beyan ettiği hutbe esnasında raşid halifeler ve vahiy katipleri dahil bir çok sahabe vardır ve bir sahabe dahi itiraz etmemiştir. Bu sahabe- kiram ki Hazreti Ömer’in: “ben yanlış yaparsam tavrınız ne olur” sualine “kılıçlarımızla düzeltiriz” diyen insanlardır.

Öyle olduğu halde bir sahabe bile çıkıp itiraz etmemiştir çünkü Hazreti Ömer gibi gerçeği onlarda bilmekteydiler ve Resulüllah’ın recmi tatbikine şahit olmuşlardı…

İmrân b. Husayn (Radıyallahu anh) den rivayet edildi ki: Bir kadın, – Ebân’ın hadisinde denildiğine göre, Cüheyneli bir kadın Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip, zina ettiğini ve gebe olduğunu söyledi. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadının bir velisini çağırdı ve: “Ona iyi davran, çocuğunu do­ğurunca getir” buyurdu.

Kadın çocuğunu doğurunca (velisi onu Resulüllah’a) getirdi. Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) emir buyurdu ve elbisesi üzerine bağlandı. Sonra da efendimizin emri ile recmedildi. Sonra yine emretti ve ashap cenazesini kıldı.

Ömer (Radıyallahu anh); Yâ Rasûlullah! O zina etmiş olduğu halde, namazını kılı­yor musun?!…” dedi. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

”Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, o öyle bir tevbe etti ki, eğer tevbesi Medinelilerden yetmiş kişiye taksim edilse yeterdi. Sen bu kadının canını feda etmesinden daha üstününü buldun mu?” buyurdu. (Müslim, hudûd 24; Tirmizi, hudûd 9; Nesâi, cenâiz 64; İbn Mâce, hudûd 9; Dârimî, hudûd 17; Ahmed b. Hanbel, IV, 430, 435, 437, 440.Sünen-i Ebu Davud )

Bu ve bir çok sahih hadis-i şerif, ashabında beyanları ile sabit olan recim, İslam’ın bir hükmü ve toplumsal huzurun teminatıdır.

AYETİ KEÇİ YEMİŞ DEYİP ALAY EDENLER

Hiçbir yerden çıkış bulamayanlar Aişe annemizin şu haberini alarak alay ederler: “… Âişe (Radtyallâhü anhâ)’âan; Şöyle demiştir :

”Andolsun ki recm etme âyeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme (sebebi ile nikahlamanın haramlıgı) ayeti indi ve andolsun ki bu âyetler tahtımın altındaki bir yaprakta (yazılı) idi. Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vefat edip bizO’nun Ölümü ile meşgui olunca, evde beslenen bir koyun (veya keçi odaya) girip o yaprağı yedi.”

Bildiğiniz gibi sütkardeşin nikâhı da haramdır ve bu ayetin lafzı da kaldırılmıştır.

İlahiyatçı geçinen adamlar kalkıp: “Keçi ayeti yemiş, maymunlar bulmuş, keçi ayeti neshetmiş, bunu kabul edersek Kuran’ın korunmuşluğu nerede kalır” gibi ifadelerle alay ediyorlar. Cehaletlerine tuz biber ekiyorlar.

Halbuki Allahu Teala dilediği ayetin manasını veya lafzını kaldırır. NESİH MENSUH DELİLLERİNİ OKUYABİLİRSİNİZ www.ihvanlar.net/2013/01/28/nesih-mensuh-delilleri/

Ayetin lafzını kaldıran, ayetin sahibi olan Allahu Teala olduğuna göre korunmuşluğunda bir problem yoktur. Zaten şuan okuduğumuz Kur’an, lafız itibari ile Cebrail aleyhisselam’ın tilavet ettiği son şeklidir, yani o lafızlar zaten Allahu Teala tarafından kaldırılmıştı:

“Ubeydetu’s-Selmani’nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:“Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in vefat ettiği sene, O’na arzedilen (sunulan) kıraat (Kur’an okunuşu) Hazreti Osman (Radıyallahu anh) ın bütün insanları üzerine topladığı (herkesin razı olduğu) ve bütün insanların ittifakı (birliği)yle okuduğu kıraattır.(Suyuti, D. Mensur 1/258)

İbn-i Mesud (Radıyallahu anh) ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Cibril-i Emin her sene bir kere, Kuran’ı Efendimize arz ederdi. Son sene iki kere arz etti. İşte ben o sene Resulüllah’tan Kuran’ı aldım.” (Suyuti, Dürrul Mensur 1/259)

Bir keçi ayet yer inkarcılar dinden çıkar! Hiç düşünmezler ki Hazreti Ömer Efendimizin’de yukarıda ifade etiği gibi ayet inmiş ve okunmuştur. Allahu Teala ayetin lafzını herhangi bir vesile ile ortadan kaldırmayı murad ettiyse bunda keçiyi de kullanır, koyunu da… Nitekim Nemrut kâfirini topal bir sinek ile devirmiş ve yok etmiştir.

Dolayısıyla Allahu Teala, istediği ayetin lafzını ve hükmünü kaldırır, bunun için sebep kıldığı şeyin hiçbir önemi yoktur.

[Müşrikler ve münafıklar Kuran'ın biricik kaynağı olan Kuran'a düzinelerce kitabı eklemek ve islam dininin özgürleştirici, rasyonel, barışçı ve adil olan tevhid mesajını tahrif ederek cahiliyye inanç ve uygulamalarını hortlatmak ve Allah'ın dini diye sunmak için bazı ayetlerin anlamını tahrif ettiler. Aşağıdaki tahrifatı ifşa eden tartışmalarımı Müslüman Din adamlarına 19 Soru veya İslami Reform için Manifesto adlı kitaplarımda bulabilirsiniz. Manifesto'yu www.19.org sitesinde PDF olarak indirip okuyabilirsiniz. Ayrıca MESAJ çevirisi de bu ayetlerde yapılan tahrifatları tek tek ifşa ediyor. Edip Yüksel ]

RESULÜLLAH’A İTAAT ETMEK!

Hiçbir İslam alimi bunu iddia etmemiş ama diyelim ki bu konuda bir ayet inmedi. Böyle bile olsa Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz helal ve haram koyma, şeriat koyma ve hüküm verme yetkisine sahip olduğundan koyduğu hüküm geçerlidir.

TEBYİN VE TEFSİR (AÇIKLAMA) YETKİSİ

1- “(Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye.”(16/44)

Ayeti kerimede bildirildiği üzere Hazreti Peygamber, Allahu Teala’nın bildirdiği ayetleri açıklamakla görevlidir. Bu konuyu destekleyen bir başka ayet ise şöyledir:

“Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Maide 19.)

HÜKÜM VERME YETKİSİ

2- “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resulüne davet edildiklerinde, mü’minlerin sözü ancak ‘işittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” (Nur 51)

Ayeti Kerimenin iniş sebebi çok manidardır. Münafık Bişr ile bir yahudi hakkında nazil olmuştur. İkisi arasında bir arazi üzerinde ihtilâf çıkmıştı. Yahudi, Bişr’i, aralarında hüküm vermesi için Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’a çekerken münafık, Yahudiyi Ka’b ibnu’l-Eşref e gitmeleri için çekiyor, bir yandan da: “Muhammed bize haksızlık eder, zulmeder.” diyordu. Sonunda Yahudinin ısrarı ile Peygamberimiz’e gelip davalarını anlattılar; Allah’ın Rasûlü de Yahudi lehine hükmetti.

Ancak münafık, Hazreti Peygamber (Aleyhisselam)’ın hükmüne razı olmayıp: “Gel bir de Ömer’e davamızı anlatalım, ondan hüküm vermesini isteyelim.” dedi. Yahudi buna da razı oldu ve gidip davalarını Hazreti Ömer (Radıyallahu anh)’a anlattılar. Yahudi bu arada Hz. Ömer’e: “Hazreti Peygamber, benim lehime hükmetti de bu adam O’nun hükmüne razı olmadı.” dedi. Hazreti Ömer, o münafığa: “Öyle mi oldu?” diye sordu, onun: “Evet.” cevabı üzerine: “Beni burada biraz bekleyin, hemen geliyorum.” deyip evine girdi, kılıcını kuşanmış olarak çıktı ve münafığın oracıkta boynunu vurup öldürdü ve: “Rasûlullah’ın hükmüne razı olmayan hakkında benim hükmüm budur.” dedi de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri indirdi.

Hazreti Ömer’in bu davranışı üzerine Cibril: “Ömer, Hak ile bâtılın arasını ayırdı.” demiş, bunun üzerine Hazreti Ömer’e: “el-Fârûk” lâkabı verilmiştir.

Ayeti Kerimenin ifadesi ile de anlaşılıyor ki Peygamberimiz hazreti Muhammed Mustafa (Sallallah Aleyhi ve Sellem) kesin bir hüküm verme yetkisine sahiptir. Mü’minlere düşen ise bu hükme razı olmaları ve gönülden kabul etmeleridir.

ALLAH VE RESULÜ HÜKMEDİNCE SEÇME HAKKIN YOKTUR!

3- “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)

Bir önceki ayeti teyit eden bu ayet de Resulüllah’ın bir konu hakkında verdiği hükmü Allah’ın (Celle Celaluhu) hükmü ile eşit saymış, bir fark olmadığını vurgulamış, bu hüküm karşısında seçme veya çıkar bir yol aramanın batıl olduğunun altı çizilmiş ve bu hükmü kabul etmeyenlerin (Resulüllah hüküm koyamaz diyenler de dahil) aşikar bir şekilde sapıtacağını beyan etmiştir.

HARAM KOYMA YETKİSİ

4- “Resul size neyi verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr 7)

Ayeti kerime çok sarih bir ifadeyle Resulüllah Efendimizin haram koyma, sakındırma, nehyetme yetkisini ifade etmektedir. Ayet-i kerimede dikkati çeken husus Resulüllah’ın nehyettiği şeyden sakınılması ve bu emre itaat hususnda Allah’tan korkulması gerektiğidir. Allahu Teala, Peygamberinin emirlerini kendi ilahi garantisi altına almış ve mü’minlerin kesin itaatini emretmiştir. Peygamber’in hükmünden yüz çevirenler ise ayeti kerimeye göre ancak Allah’u Teala’dan korkmayanlardır.

RESULE İTAAT ALLAH’A İTAATTİR!

5- “Kim Resul’e itaat ederse gerçekte Allah’a itaat etmiş olur…” (Nisa 80)

Yukarıda geçen ayet-i kerimelerde hüküm verme, helal ve haram koyma yetkisi beyan edilen Resulüllah Efendimizi, Allahu Teala bu ayeti kerime ile itaat makamında kendisi lie eş değer tutulmakta, Resulüne itaatin aslında Allah’a itaat olduğu dolayısıyla Resulüne ve verdiği hükme karşı gelmenin Allah’a karşı gelmek olduğu ifade ediliyor.

ALLAH’A VE RESULÜNE İTAAT EDİN

Aşağıda sıralayacağımız ayetler de Allah ve Resulüne itaati hiç ayırmamıştır…

6- “Allah’a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız” (Al-i İmran 132)

7- “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (nisa 13-14)

8- “Öyleyse Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.” (Maide 92)

9- “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46)

10- “Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve işitir olduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal 20)

AYET İLE ÇELİŞMEZ

Bazıları da Resulüllah’ın bu uygulamasının Nur Suresinin “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun.” (Nur Suresi 2) ayeti ile çeliştiğini, hadisin ayeti neshedemeyeceğini savunur. Bu iddia çok yanlıştır. Çünkü ayeti kerimede evli veya bekâr ayrımı söz konusu değildir. Sahabeler dâhil hiçbir Ehli sünnet âlimi de böyle bir mana çıkarmamıştır. Resulüllah Efendimizin uygulamalarından da ayetin bekârlar hakkında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hiçbir çelişki mevcut değildir…

ŞARTLAR AĞIRDIR

Zinanın şartları ağırdır. Zinanın müslüman, erkek, adaletli ve hür dört erkek şahitle ispat edilmesi gerekir (en-Nisâ’, 4/15; en-Nûr, 24/4,13). Şahit sayısı dörtten az olur veya dördüncü şahit “sadece bunları bir yorgan altında gördüm” gibi kesin zinaya delâlet eden beyanda bulunmasa, ilk üç şahide “zina iftirası (kazf)” cezası uygulanır. Zina isnat edilenden had düşer. Çünkü Hazreti Ömer, Muğîre (Radıyallahu anh)’in zinasına şahitlik eden üç kişiye zina iftirası cezası uygulamıştır.

Resulüllah Efendimiz zamanındaki recim hadiselerine baktığımız zaman ise kişilerin kendilerini şikayet ettiği, kişinin her gelişinde Resulüllah’ın geri çevirdiği ve kendisi hakkındaki şahitliği 4’e tamamladığı görülür.

Bu konuya bütün fıkıh alimlerinin kitaplarında da geniş yer verilmiş, ancak son zamanlarda çıkan ve İslamın temel hükümlerini bile tartışmaya açan Prof. etiketli insanlar recmin olmadığını iddia etmektedirler. Onların inkarları delile değil sadece felsefelerine dayanır. Allahu Teala bu kişileri de ıslah eylesin ve Ehli sünnetin neferi eylesin… Diyeceğimiz son söz budur…

http://www.ihvanlar.net/2013/04/19/recm-ve-recim-hakkindaki-iddialara-keci-ayeti-yemis-cevaplar/

Kertenkeleleşmek

Kertenkeleleşmek

Edip Yüksel
(Kitap Okumanın Zararları adlı kitabımdan, 1988,)

Yoktun. 

Yüz sene önce, bin sene, yüzbin sene, milyon bin sene önce yoktun. Yok olduğunu da bilmiyordun, çünkü sen yoktun. Hiç bir insan da senin “yok” olduğunu bilemezdi. Hatta senin yokluğun o zamanlar söz konusu bile olamazdı. Sen yoktun ki yokluğun veya varlığın sözkonusu olsun. 

Doğdun. 

Daha doğrusu, belli bir zamanda ve belli bir mekanda doğan bir çocuk “sen” oldu. Sen kimdin? Sen seni daha bilmiyordun. Sadece bir cıyaklıyor, bir uyukluyordun. Erkek mi kız mı olacağını sen belirlememiştin. Doğduğun tarih ve yer sana sorulmamıştı. Kaç yüzbin sene önce Habeşistandaki bir mağarada doğabilir miydin? Babil’in asma bahçelerini sulayan bir bekçinin oğlu, yahut Fenikeli bir çömlek tüccarının torunu olabilir miydin? 2279 yılının kıyamete yakın aylarında, Karadenizin ortasında 15 milyonluk bir deniz kentindeki mütevazi bir gökdelenin 87. katında dünyaya merhaba diyebilir miydin? 

Babanı ve anneni sen seçmemiştin. Onlar da seni seçmemişti. Doğduğunda görüp tanıdılar seni. Sen de seneler sonra tanıdın onları. Zengin çocuğu mu, yoksa fakir çocuğu mu olacağın önemliydi, ama bu da senin elinde değildi. 

Doğdun. 

Üstelik bir insan olarak doğdun. Hani bir tarla faresi olarak da varlık alemine doğabilirdin. Yahut kapkara bir hamam böceği, yahut ta sevimli bir kertenkele… Bunlardan hiçbiri olarak doğmadığın kesin. Neden doğdun, niçin şu zamanda bu mekanda, filancanın çocuğu, falancanın kardeşi oldun? Neden kertenkele oldun veya olmadın? Tüm bu sorular, sorsan da sormasan da seninle beraber doğmuş oluyor. Soruları düşünmemek soruları öldürmez ki… Sorunları çözmemek sorunları ortadan kaldırmaz ki… 

Şöyle veya böyle niçin doğduğunu merak etmeden yaşadın, yaşadın. 

Büyüdün. 

Okudun veya okumadın, köylü veya şehirli oldun, evlendin veya evlenmedin. Belki korkak, belki cesur oldun. Belki zeki, belki kalınkafalı oldun. Belki pazarda hammal,belki kasabada kaymakam oldun. Belki belediyede memur, belki başbakan oldun. Belki hırsız, belki gardiyan oldun. 

Büyüdün ve mutlaka bir şeyler oldun. 

Belki çoluk çocukla oyalandın, belki sokak sokak aval aval dolandın, belki her gün milyonlarca lira kazandın, belki üç beş kuruş için çırpındın, paralandın. Belki kitapların arasında geceledin, belki de içki masasında sabahladın. Belki kuş gibi süzüldün, belki yılan gibi süründün. 

Oyalandın yahut dolandın, kazandın yahut paralandın, geceledin yahut sabahladın, süzüldün yahut süründün. Ama herkes gibi dünyayla birlikte güneşin etrafında bedavadan birkaç tur attın. Belki yirmi, belki otuz tur. Belki altmış, belki yetmiş tur… Ve sen iyi bilirsin ki bu yolculuğu ilanihaye sürdüren yoktur. 

Son istasyona yaklaştın. 

İnişe geçtiğinin farkındasın. Turların sayısına paralel olarak ortaya çıkan incecik fenerler, sana son istasyonu hatırlatırlar beyaz beyaz… İlk başta görmemezlikten gelirsin bu uğursuz trafik işaretlerini. Hatta dayanamayıp sökersin yerinden bir kaç tanesini… Ancak gün gelir sökmekle başedemezsin, siyaha, yahut kumrala boyamaya çalışırsın. 

Beyaz beyaz alevlenen sadece saçların değildir. Tüm vücudun için için yanmaktadır. Vücudunda başgösteren arızalar gün gelir tamir edilemez olur. Tamirciler, sana sahte umutlar verirler… Kesip biçer, söküp takıştırırlar. 

Nihayet, beklemediğin gün gelir. 

Halbuki hayatın boyunca hep beklemiştin. Büyümeyi, okul bitirmeyi, başarılı olmayı, iş güç sahibi olmayı, evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayı, çocuklarının büyümesini, okul bitirmesini başarılı olmasını… Hep beklemiştin, önce kendin için, sonra çocukların için! Daha uzun yaşadıysan bu sefer aynı şeyleri torunların için… Ama hep bekledin. Bir beklediğin gerçekleşince başka bir şeyleri bekledin… Beklemekle geçti hayatın… 

Çok gariptir ki yüzde yüz karşılaşacağını bildiğin şeyi hiç beklemedin. Düşünmek bile istemedin. Son istasyona yaklaştığını hissettikçe trene daha bir yapıştın. Kiradaki evlerine ve dükkanlarına zam üstüne zam yaptın. Bankadaki paralarını daha da çoğaltmanın hırsıyla geceleri uykunu kaçırdın. Yoksullara yardımı düşünmedin. Bazan üç beş kuruşu yahut eskimiş bir elbiseyi verdinse de minnet ettin. Yoksulu küçük gördün, kendini yücelttin. 

Son istasyona varan arkadaşlarının ve akrabalarının gidişini hüzünle seyrettin. Arada bir bu ayrılışlar olmasa son istasyonu aklına hiç getirmeyecektin… Trenin son düdüğünü çalacağı günün korkusuyla komplekslere girdin. Bunaldın, çevrendekileri bunalttın. 

Sonunda herkes gibi ÖLDÜN 

Niçin doğduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, hayatın gerçek amacını, ölümün anlamını ve ölümden sonrasını merak etmeden bu dünyaya gelip gittin. Hamam böceği, kertenkele ve evinde beslediğin minnoş kedi de yaşamları boyunca bunları merak etmediler. 

Senin onlara, yahut onların sana hayli benzediğini söylesem bunun sebebini de merak etmezsin sanırım!  

19 + Başka bir sayı

19 sayısından söz eden tek sure olan 74′üncü sırada yer alan Müddessir suresindeki gaybî haberin bir tecellisi olarak 1974 yılında keşfedilen 19 sisteminin keşfinden sonra şeytan insanları bu mucizeye kör ve sağır etmek için çeşitli yöntemler ve bahaneler kullandı. Çeşitli yalanlar ve iftiralara ek olarak bir de sayıları suistimal etmeyi denedi. Rakamlarla keyfi ve tutarsız hesaplar yaparak “bak ben de mucize keşfettim” diye ortalığa fırlayan saf insanlar veya megalomanyaklar şeytan tarafından başarıyla kullanıldılar ve kullanılmaya devam edilecekler… Liste uzun. Tıp doktoru Orhan Kuntman, Bahattin Uzunkaya, Ömer Çelakıl, Uyduruk Hadis doktoru Halis Aydemir ve İmran Akdemir bu çarpıtmalarını kitaplaştıran Türkiyeli isimler…  (Bu kişiler dini konularda aynı fikirleri paylaşmıyorlar. Örneğin İmran kardeşimiz Hadis ve Sünneti Kuran’a ortak koşmuyor) Tarık Arabacı arkadaşımız aşağıdaki makalede İmran Akdemir’in İkizkod diye ortalığa sürdüğü kitap dolusu hesapların istatistiksel bir değeri olmadığını sergiliyor. Bu konuda yazdığım iki makale için bak:

http://www.19.org/tr/2355/ikizkod/

http://www.19.org/tr/2781/simetrik/

İmran Akdemir’in 19 ile 7′yi karıştırarak oluşturduğu örneklerden birisi.

Sadece 19 vs 19 + Birşey

Tarık Arabacı
14 Ekim 2013

BİRKAÇ ARİTMETİK SORUSU:

1) 1′den 1000′e kadar olan sayıların kaç tanesi 19′un katıdır?
2) 1′den 1000′e kadar olan sayıların kaç tanesi 7′nin katıdır?
3) 1′den 1000′e kadar olan sayıların kaç tanesi biri 19′un diğeri 7′nin katı olan iki doğal sayının toplamı ya da farkı şeklinde yazılabilir?
4) 1′den 1000′e kadar olan sayıların kaç tanesi biri 19′un diğeri 7′nin katı olan iki doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilir?

OLASILIĞA DÖKERSEK…

1) 1′den 1000′e kadar olan sayıların yaklaşık yüzde kaçı 19′un katıdır?
2) 1′den 1000′e kadar olan sayıların yaklaşık yüzde kaçı 7′nin katıdır?
3) 1′den 1000′e kadar olan sayıların yaklaşık yüzde kaçı biri 19′un diğeri 7′nin katı olan iki doğal sayının toplamı ya da farkı şeklinde yazılabilir?
4) 1′den 1000′e kadar olan sayıların yaklaşık yüzde kaçı biri 19′un diğeri 7′nin katı olan iki doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilir?

Cevaplar sırasıyla %5, %14, %81 ve %76 oluyor.

Sonuç olarak 1,2 ve 3′teki olasılıkların toplamı %100′e tamamlanıyor Yani -çıkarma yapmak serbestse- istisnasız HER SAYI “ya 19′un tamkatı ya 7′nin tamkatı ya da 19 ve 7′nin katlarının toplamı/farkı” şeklindedir.

Eğer 4. sorudaki gibi çıkarma işlemini yasaklarsak yine çok birşey değişmiyor. Bu durumda (114′den küçük) 54 tane sayıyı elde edemeyiz sadece. O kadar.

1′den 1000′e kadar olan sayıların %95′i, (veya 114′den büyük sayıların tamamı) “ya 19′un tamkatı ya 7′nin tamkatı ya da 19 ve 7′nin pozitif katlarının toplamı” şeklindedir.

Rastgele bir sayının tek başına 19′un katı olması düşük bir olasılıkken, 19 ve 7′nin katları olması sıradan bir matematiksel özellik.

Tabii ben mahsustan 19 ve 7 diye sordum. Aralarında asal (ortak böleni olmayan) herhangi iki asal sayı için de durum bu.

1)    Rasgele Bir Sayının Sadece Ondokuzun Katı Olarak İfade Edilebilmesinin Olasılıksal Değeri

Rasgele seçeceğimiz bir sayının 19’un katı olma olasılığı her zaman (1/19)dur. Seçimi (sadece 2 basamaklı sayılar, sadece 3 basamaklı sayılar gibi) daraltılmış bir alanda yaparsak olasılık yine de (1/19) civarında kalmaya devam eder. Birbirinden bağımsız olayların birarada gerçekleşmesi durumunda olasılıkları çarpılır. Mesela (1/19) olasılıklı birbirinden bağımsız n tane olayın birarada gerçekleşmesi olasılığı (1/19)n dir. Bu olasılığın olay sayısının artışından çok çok daha hızlı bir şekilde arttığını gösterir.  Ondokuzda bir olasılıklı birkaç olay üstüste gerçekleşince olasılık teorisi bize, matematikle ilgili olmayanlara fazla anlam ifade etmeyecek, virgülden sonra bol sıfırların başladığı sayılar verir.

Peki hangi seviyenin altında bir olasılığı doğal bir tesadüf olarak kabul edemeyiz? İşte matematik bu konuda bir standart öneremez. Burada matematik devreden çıkar, vicdanımız ve sağduyumuz devreye girer. Günlük hayatta hangi düzeydeki olasılıkları ciddiye alıyor, hangilerini ‘gerçekleşmez’ diye ihmal ediyoruz? Bu tercih sınırının herkes için aynı olmasını bekleyemeyiz. Mesela Bertrand Russell gibi septiklerde bu eşik çok  daha düşük düzeyde olabilir. Ben insanların bu konuda belli bir eşik değeriyle değil fakat tutarlılıklarıyla sorumlu tutulacağına inanıyorum.

Diyelim ki tanımadığınız bir adamla barbut oynuyorsunuz. Siz 3 attınız, o 6… Ve paranızı aldı. Siz 1 attınız, o yine 6… Ve yine paranızı aldı. Siz ne atarsınız atın o istisnasız hep 6 attı ve hep o kazandı. Kaçıncı seferden sonra “ne kadar şanslı adam” düşüncesi yerini “acaba zar hileli mi?” sorusuna bırakır? Ve bu şüphe kaçıncı seferden sonra dolandırıldığınız kanaatine dönüşür?

Tamamı 19′un tam katı gelen bağımsız verilerin sayısı

Zarda
istisnasız sürekli 6 attığı el sayısı

Yazı-tura oyununda
istisnasız sürekli istediğini attığı el sayısı

2

3

8

3

5

13

4

7

17

5

8

21

6

10

25

7

12

30

8

13

34

9

15

38

19

31

81

29

48

123

39

64

166

Evet, matematik neye tesadüf, neye mucize diyeceğinize karışmaz. Ama (1/19) olasılıklı kaç tane bağımsız olayın bir arada gerçekleşmesinin yukarıdaki barbut senaryosunun olasılıksal olarak kaçıncı eline denk geldiğini gösterebilir. Ya da benzer senaryonun yaşandığı bir yazı tura oyununun… Gerçek hayatın içinden alınan senaryolarla teorik veriler arasında bağ kurmak, kendi tutarlılığını test etmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat sunabilir.
19 dışında başka bir asal sayı kullanılarak da elde edilen sonuçlar da böyle düşük olasılıklar verir mi? 19’dan daha büyük bir asal sayı ile çalışırsak bulduğumuz her verinin etkisi daha fazla bile olur. Fakat üste üste, mesela 23’ün katlarını veren sistematik istatistiklerle karşılaşmak çok çok zor olduğundan Kuran’da ya da başka herhangi bir kitapta böyle yapılar olduğunu iddia eden çalışmalar duymadım ve duyacağımı tahmin etmiyorum. 19’dan küçük sayılar arasındaysa (özellikle 7 ve 2) böyle çalışmalar var. Ancak onların handikapı da olasılıksal olarak 19 ile aynı etkiyi gösterebilmeleri için çok daha fazla sayıda bağımsız veri sunmaları gerekiyor.  Sonuçta rasgele aldığımız bir sayının 19’un katı çıkma olasılığı (1/19) iken 7’nin katı çıkma olasılığı da (1/7) olur ve tablomuz ona göre şekillenir. Tablomuza 7’yi de eklersek:

Tamamı 7nin tam katı gelen bağımsız verilerin sayısı

Tamamı 19′un tam katı gelen bağımsız verilerin sayısı

Zarda
istisnasız sürekli
6 attığı el sayısı

Yazı-tura oyununda istisnasız sürekli istediğini attığı el sayısı

3

2

3

8

5

3

5

13

6

4

7

17

8

5

8

21

9

6

10

25

11

7

12

30

12

8

13

34

14

9

15

38

29

19

31

81

44

29

48

123

59

39

64

166

2) Ondokuzdan Vazgeçmeden Yanına Başka Bir Sayı Getirmek

Rasgele aldığımız bir sayının 19’un katı çıkma olasılığı (1/19) iken 7’nin katı çıkma olasılığı da (1/7) olur demiştik. 19’un katı çıkmayan bir sayının haliyle çarpanları da 19’un katı çıkmaz. Peki 19’un katı çıkmayan bir sayıyı biri 19’un katı diğeri seçeceğimiz kardeş bir sayının (mesela 7 olsun) katı olacak şekilde iki toplanana ayırsak ve bu yolla tamamı 19 ve 7’nin katlarının toplamı edecek olan bir sürü bağımsız verilerden oluşan bir yapı elde etsek; bu yapının olasılıksal değeri ne olurdu? Tutarlı bir tepki vermek adına bizi ne kadar şaşırtmalıydı?

Doğru cevap hiç. Sadece 19’un, sadece 7’nin, sadece x’in katlarını aramak üzerine inşa edilen bir yapının heyecan yaratması ortaya çıkacak verilere göre ihtimal dahilindedir. Ama tek bir sayı yerine bir sayı ikilisi kullanmak sistemi daha enteresan değil, sıradan hale getirir. Matematiksel olarak aralarında asal, yani hiçbir ortak böleni olmayan iki sayının katları toplamını aramak-bulmak değil, ona rastlamamak mucize olur. 19 bir asal sayı olmasaydı, yanına bir sayı getirip ikili oluşturmaktan belki bahsedilebilirdi. Ama 19 asal sayı olduğu için yanına getirelecek her sayı ile illa ki aralarında asal olacaklardır. Bu da linear kombinasyonları arasında 1’in olduğu anlamına gelir. 1’i elde eden de her sayıyı elde edebilir.

İşin teorik kısmına fazla girmeden herhangi bir sayının 7 ve 19’un katları cinsinden ifade edebileceğimiz bir yöntem sunayım.
Herhangibir sayı alalım. Mesela 6348 olsun. J

6348 19’a bölünmüyor. 7’ye de bölünmüyor… Hiç üzülmüyoruz. Birazdan bu sayıdan 19’un tam katı olan öyle bir parça kopartacağız ki, geriye kalan kısım 7’ye kalansız bölünecek. Şimdi sakince 7’ye bölümünden kaç arttığına bakıyoruz:

6348/7 = (906 x 7) + 9

Sonra hemen 19’un tamkatı olan sayılar arasından 7’ye bölümü 6348 ile aynı kalanı verecek bir tanesini seçiyoruz. Böyle kaç tane sayı var seçebileceğimiz? Sonsuz… Ben aşağıda birkaç tanesini listeledim.

19′un tamkatı olan sayıların 7′ye bölümden kalanlar

0

0

133

266

399

532

665

798

931

1064

1197

1330

1

57

190

323

456

589

722

855

988

1121

1254

1387

2

114

247

380

513

646

779

912

1045

1178

1311

1444

3

38

171

304

437

570

703

836

969

1102

1235

1368

4

95

228

361

494

627

760

893

1026

1159

1292

1425

5

19

152

285

418

551

684

817

950

1083

1216

1349

6

76

209

342

475

608

741

874

1007

1140

1273

1406

6348, 7’nin katlarından 6 arttırdığı için 7’nin katlarından 6 arttıracak bir sayıyı seçiyoruz.

76, 209, 342, 475,…

133’er 133’er (133=19×7) artttığını farkedebileceğiniz bu listedeki sayılardan dilediğimizi seçiyoruz.
Haydi 1140 olsun. Geriye kaç kaldı?

6348-1140=5208

Böylece

6348 = 1140 + 5208

6348 = (60 x 19) + (744 x 7)

İki tarafa daha dengeli dağıtmak istersek, mesela:

6348 = 3135 + 3213 sayılarını seçebiliriz. Böylece:

6348 = (165 x 19) + (459 x 7) diye de yazabiliriz.

Sadece 6348’i değil istisnasız bütün sayıları 19 ve 7’nin katları cinsinden elde edebiliriz.

19’a tam bölünmeyen, (geride kalan bırakan) her sayı ya 7’ye tam bölünür ya da 7 ile 19’un katları cinsinden ifade edilebilir. Hem de sonsuz farklı şekilde…
Bu durum küçük sayılar için de geçerlidir. Ama küçük sayılar iki büyük sayının pozitif katlarının toplamı olarak yazılamayacağından negatif katları kullanmak yani çıkarma yapmak gerekecektir.
Mesela:

1 = 57 – 56

1= (3 x19) – (8 x 7) gibi…

114’ten küçük sayılarını yarısına yakını için çıkarma yapmak bir ihtiyaç. İşin içine çıkarma ya da negatif sayılar girmesin istiyorsak:

“114’den büyük, 19’a tam bölünmeyen her sayı ya 7’ye tam bölünür ya da 7 ile 19’un pozitif katları cinsinden ifade edilebilir.” de diyebiliriz.

Özet olarak,

 1. Sayıların az bir kısmı (%5’i) 19’a tam bölünür (19’un tam katıdır).
 2. Geri kalan tüm sayılar ya 7’nin tam katıdır, ya da 19 ve 7’nin tamkatları olacak iki parçaya ayrılabilir.
 3. 19’un geride bıraktıklarını 7 ile içeriye alma çabaları olasılıksal açıdan hiçbirşey ifade etmez.

7ar1k

TARTIŞMALAR:

İMRAN AKDEMİR: Tarık Arabacı, sen var ya sen… 7 ve 19’un sistemde her tabloda aynı anda sonuçlandığında bunun 1/133 ile 1/67 arasında olduğunu ve 19 olasılığına nazaran bir uçurum kadar fark olduğunu bilenlerden olmana rağmen, basit bir modüler aritmetik işlemiyle kendini ve etraftakileri yanıltıyorsun. Makaledeki o en son tabloya, yani 6348’e +1 veya -1 sayısı işleme girdiğinde, tablo tamamen işlevsiz olur. Bu tablonun aptalca olduğunu sen çok iyi biliyorsun!

TARIK ARABACI: +1 veya -1′leri işleme dahil edersek 7′nin katı olmanın olasılık değeri 1/7 değil 3/7 olur. Yaklaşık yarı yarıya yani…

7&19′lu tablolardan birini “1 tane 19′lu istatistik”le karşılaştırırsak evet haklısın o tablolar daha değerli olur. Ama mesela 4 tane 19′lu bir tabloyla karşılaştırırsak bu kez aralarında gerçekten uçurum olur. Ama 19 lehine…

Hayır 6348 sadece bir örnek. 6348 yerine 6347 ya da 6349 (hatta cep telefonu numaram bile) olsa o tablo ve algoritması hala geçerli. O tablodaki yöntemi 6347′ye de uyguladım. 48 farklı ikili buldum. İkililerden biri 7′nin katı, diğeri 19′un… Hepsinin de toplamı 6347. Hepsinin toplamı Seç, beğen, al. (6349 için de 47 tane bulabilirim)

19 + 6328

77 + 6270

152 + 6195

210 + 6137

285 + 6062

343 + 6004

418 + 5929

476 + 5871

551 + 5796

609 + 5738

684 + 5663

742 + 5605

817 + 5530

875 + 5472

950 + 5397

1008 + 5339

1083 + 5264

1141 + 5206

1216 + 5131

1274 + 5073

1349 + 4998

1407 + 4940

1482 + 4865

1540 + 4807

1615 + 4732

1673 + 4674

1748 + 4599

1806 + 4541

1881 + 4466

1939 + 4408

2014 + 4333

2072 + 4275

2147 + 4200

2205 + 4142

2280 + 4067

2338 + 4009

2413 + 3934

2471 + 3876

2546 + 3801

2604 + 3743

2679 + 3668

2737 + 3610

2812 + 3535

2870 + 3477

2945 + 3402

3003 + 3344

3078 + 3269

3136 + 3211

 

Toplamları cep telefonu numaranı veren biri 7 diğeri 19′un katı olacak 40 milyondan fazla ikili var. Hatta bu ikililerden biri sabit ev telefonu numaran çıksa bile şaşırmamalı.  Çünkü 14 milyon Telekom abonesinin 200bininden fazlasının ev-cep numaraları arasında böyle 7 & 19′lu bir bağlantı var.

Resullerin Özellikleri

Allahın elçileri

1 Ağustos 2013

 

Allah’ın elçileri “Biz de SİZİN GİBİ birer insanız” dediler (14:11; 18:110; 41:6). Halkın içinde halk gibi yaşadılar. Halk ile birlikte yemek yediler, halkın gittiği pazarlarda halk gibi dolaştılar (25:7; 25:20; 11:27; 14:10; 17:94; 23:33-34; 26:154,186; 26:15; 54:24; 64:6). Halktan farklı sakallar, elbiseler, cübbeler, şapkalar, takkeler, külahlar, fesler ve sarıklar kuşanarak ruhbanlık iddia etmediler… İsimlerinin önüne ve ardına övgüler dizmediler, dizdirmediler. Kimseye el ayak, kıl bacak öptürmediler. Halkı reaya olmaya, kendilerine kul olmaya, mukallit veya mürit olmaya davet etmediler. Halkı herşeyi sorgulamaya teşvik ettiler. Kalabalıkları, kutsanmış ataları, dogmaları, rivayetleri, miras aldıkları din ve kültürü sorguladılar. Tebliğlerine karşılık kimseden ücret istemediler. Rol yapmadılar. Gördükleri gibi oldular, oldukları gibi göründüler. Hata ve günah işlediklerini anladıklarına tövbe ettiler. Kimseyi hidayete ulaştırma, şefaatle kurtarma iddiasında bulunmadılar. Yetimlerden, yoksullardan, mazlumlardan, kadınlardan, hakları gaspedilen azınlıklardan yana yer aldılar. Kazık yemiş kabız olmuş adamlar gibi yürümediler. Elçilerin karizması ve etkisi meddahlara, tantanalı merasimlere, mal ve mülke, veya kelle sayılarına dayanmıyordu. Onlar halkı tevhide, özgürlüğe, barışa, ve adalete davet ettiler ve o değerlere uygun bir reformun örnekleri oldular.

 

Her Sünninin kalbinde bir Firavun yatar

Ölüm tehdidi

4 Ekim 2013

Youtube kanalımdaki “İslamın 5 Şartı” başlıklı videomun altında:

NEEDCHEM: Edip abi,çoğu videonu izledim, her biri için ayrı ayrı gönülden teşekkürler. Yorumlarında sana ancak ağzından köpükler saçarak hakaretler savuran, saldıran, küfreden, katletmekten bahseden, bela okuyan beynini kullanmaktan aciz cahilleri ve canileri gördükçe cehalete olan kinim daha da artıyor. Kendinden farklı düşünen insanlara tahammül etmek, her şeyden önce biraz insan olabilmek bu kadar mı zor acaba.

EDİP: Maalesef öyle… Hiçbir elçi ve arkadaşı başkalarına farklı inanç ve inkarlarından dolayı saldırmadılar, ölümle tehdit etmediler. Bu tavır tarih boyunca müşriklerin tavrı olmuştur. Bugün Olcay Akçay adında bir Cüppeli Ahmet hayranı (sayfasından öğrendim) birçok videomun altında bana belden aşağı hakaretler savurmuş ve ölümle tehdit etmiş.

Youtube kanalımdaki “Başörtü konusunda Mustafa Kazankaya’ya cevap” başlıklı videomun altında:

OLCAY AKCAY: edıp sen ne serefsız adamsın ıstanbul sokaklarında senı gorsem gorusuruz senı katledıcem ulan 500 yıl bıle yatacak olsam

EDİP: Kuran’ı okumadığın veya sadece ölüler için okuduğun belli… Tarih boyunca fikirlerinden dolayı müşrikler tarih boyunca Allah’ın elçilerini ve arkadaşlarını ölümle tehdit etmişlerdir. Hiçbir muvahhit veya müslüman başkalarını inançlarından veya inkarlarından dolayı ölümle tehdit etmemiştir, öldürmemiştir.

“Kurbanın Kurbanı Olanlar” üzerine

“Kurbanın Kurbanları Olanlar” Üzerine

Edip Yüksel
4 Ekim 2013
www.19.org

 

 

Prof. Ali Demirsoy tarafından yazılan “Kurbanın Kurbanları Olanlar” başlıklı makale, katılmadığım bazı iddialar ve spekülasyonlara rağmen çok güzel bir makale. Keşke önerileri dinlense ve uygulansa! Makale şu paragrafla başlıyor:

“Kurban bayramı geldi, her zamanki gibi çeşitli görüş ve tartışmalar da gündeme düştü. Acaba kurban kesme niye çıktı, bu hale niye geldi? Yapılanlar doğru mu yanlış mı; yanlışı ne doğrusu ne? Evrimci bir biyoloğun mantığıyla kurban öyküsünü ve bilimsel gerçekleri öğrenmek isterseniz, zaman ayırıp okumanızı öneririm. Bu vesile ile bayramınızı kutluyorum, esenlikler diliyorum.”

Kuran’a göre kurban diye bir ibadet yoktur. Sadece, Hac (uluslararası sorunları tartışma konferansı) süresince konferanstaki yasakları (avlanma, hırçınlık ve kavgacılık, kadınlarla cinsel ilişki) çiğneyenler için öngörülen bir cezadır. Yani konferansa katılanlar içinde günah işleyenlerin mali bir ceza olarak halkı doyurması olayından ibarettir. Kurban edilecek hayvanın cinsi bildirilmemiştir. Duruma göre tavuk bile yeterli olabilir.

Hatta, Muhammed peygamberden sonra uydurulan bir bid’at olan Kurban Bayramı’nın isminin Tartışma (Hacc/Hüccet) Bayramı biçiminde değiştirilmesi ve bayram boyunca okullarda, mahallelerde ve kentlerde çeşitli konularda felsefi ve bilimsel tartışmaların teşvik edilmesi, tartışma yarışmalarının gerçekleştirilmesi Kuran’daki hac ibadetine çok daha uygun bir uygulama olurdu.

Ali Demirsoy’un yazdığı makalenin asıl tezine, eleştiri ve önerilerinin çoğuna katılıyorum. Ali Kurban âdetinin yararlarını ve zararlarını beşer maddede listeliyor. Makaleyi okumaya vakit bulamayacaklar için o iki listeyi alıntılıyorum:

Kurban Kesme Adetinin Yararları:

 1. Hayvan yetiştiricilerinin ellerindeki hayvanları paraya ya da takas yolu ile başka mallara çevirmesinin en kolay yolu, belirli zamanlarda kurulacak kurban hayvanları pazarı olur.
 2. Fakirlerin en azından senenin belirli zamanlarında doyasıya et yemeleri sağlanır.
 3. Kurban ile zengin-fakir gelir dağılımı biraz da olsa dengelenir.
 4. Kurban sosyal bir etkileşime neden olarak insanların sosyalleşmesine belirli bir katkıda bulunur.
 5. Kesilen kurbanın kazayı-belayı önlediği ve öbür dünyada sevap hanesine bir şeyler yazdıracağına inanıldığı için bir anlamda ruhsal bir rahatlamaya neden olur.

Üçüncü maddeye katılamıyorum, zira abartma olarak görüyorum. Türkiye 34 üyesi olan OECD ülkeleri arasında gelir dağılımının en adaletsiz olduğu beş ülkeden biridir. İslam dininin temel prensipleriyle çelişen ve şeytani bir ekonomik sistemin ürünü olan bu mali uçurumun yılın bir iki gününde birkaç kilo etle “biraz da olsa” dengeleneceğini iddia etmek mümkün değildir. Kurban bayramında zenginlerin varlıklarının 365′de biri bile fakirlere aktarılmıyor!

Kurban Kesme Âdetinin Zararları:

 1. Sokak ortalarında herkesin gözü önünde bir insanın ruhsal dengesini bozacak derecede vahşi manzaralar yaşanmasına neden olmaktadır.
 2. Kurban sahibine bizzat kendi kurbanını kesme (çok yaygın uygulanmasa bile) önerisi getirilerek, insanların vahşi ve gaddar yönü kaşınmaktadır.
 3. Senenin çeşitli zamanlarında gelen Kurban Bayramı, ne yazık ki, belirli zamanlarda birçok hayvanın döllenme ve gebelik dönemine denk geldiği için üreme işlemini tamamlamadan birçok hayvanın kesilmesi büyük zararlara neden olmaktadır. Eğer bu evrensel bir uygulama olacaksa (olsaydı), kurbanlık hayvanların bu döllenme ve gebelik dönemleri dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlara denk gelecekti: Örneğin güney yarım kürede, güneş ışığının düzenleyici etkisinden dolayı, koyunlar ve sığırla kuzeydeki gibi çoğunlukla ilkbaharda değil son baharda doğururlar. Yani Ramazan ve buna bağlı olarak Kurban Bayramı takvimi evrensel gerçeğe uyum göstermemektedir.
 4. Beslenme yetersizliği çekilen bir dünyada, bir hayvanın her parçasının ekonomiye kazandırılması akıl meselesidir. Boynuzu, kanı, tırnakları, yünü, kemikleri, derisi, hatta gübre olarak dışkısı en küçük kırıntısına kadar değerlendirilmek zorundadır. Bütün bu yan ürünlerden başlı başına bir sanayi bile kurulabilir. Hâlbuki kurban tam bir israf ve savurganlıktır. Alelacele özensiz kesilen deriler genellikle bir yerlerinden yırtılır ya da delinir. Yapağısı yeterince kullanılmaz. Kanı boşa akıtılır, tırnak, boynuz, iç organlar ve sakatat kısmı, dışkılar kural olarak o yana bu yana atılarak israf edilir, israf edilmeyle kalmaz, hijyenik birçok soruna neden olur.
 5. Kurban Bayramı nedeniyle gerek kurban kesenler gerekse kurban eti alanlar bilinçsiz olarak et tükettikleri için birçok organını tahrip eder. Çünkü bir kişinin kendi kilosu kadar günlük gram cinsinden fazla et yemesi, karaciğer ve böbrek tahribatı demektir. Dinsel terminolojide bu kötü ve aşırı beslenmenin adı da “fakirin gözünün doyurulmasıdır”.

Yukarıda kısaca ifade ettiğim gibi bu konuda yazardan daha da radikal değişiklikler önerdiğim halde bazı iddialarına katılmıyorum. Makaledeki bu detaylar düzeltilseydi daha tutarlı ve etkili olabilirdi:

1. Beslenme ve diyetisyenlik ile ilgili birkaç kelime yazmak için doğal elementler ve protein molekülleri ile ilgili on sayfalık giriş bölümünü sevdim ama her paragrafını okurken kurban konusuyla direkt ilgisini merak ettim.

2. İbrahim’in hayvan tüccarı olduğu ve hayvanlarını sattırmak için kurban ibadeti uydurduğu delilsiz bir iddia.

3. Makalenin kısaltılmamış versiyonunda yer alan “Kur’an’daki ‘Bu kurbanlar atanız İbrahim’in sünnetidir’ ayeti, İslamiyet’in kurbanı Musevilikten aldığını gösterir.” İfadesinde alıntılanan ayetin referansı verilseydi iyi olurdu. Kuran’da böyle bir ayet yok.

4. Domuz etinin “ölüleri çok kötü biçimde deştiği için” yasaklandığı iddiası Kuran’da bildirilmiyor. Sadece bir spekülasyon.

5. Dişleriyle toprakta açtığı derin çiziklerle ağaç tohumlarının filizlenmesinde ve ağaçlandırmada önemli katkılarda bulunmasının domuz etinin yasaklanmasıyla alakası ne? Kuran domuzu öldürün demiyor ki? Domuzun etinin yenmemesi aslında domuzu daha iyi korur; yabani domuz avına çıkılmaz… Domuz eti yenen ülkelerdeki domuz çiftliklerine gelince bu çiftliklerin yer altı suları başta olmak üzere çevre için büyük bir kirlenme kaynağı olduğu bilinmektedir. Yani, makalede iddia edildiği gibi domuz etinin haram kılınmasının dolaylı zararı değil, yararı vardır.

6. Aynı şekilde, keçilerin sayısını kurban âdetine bağlamak ve kurban âdetini Ortadoğu ve Afrika’daki çölleşmenin günah keçisi yapmak makalenin sunuş bölümündeki bilimsellikle uyuşmuyor. Keçi ile ilgili iddia da delilsiz bir spekülasyon… Keçinin en tehlikeli ağaç düşmanı olduğu iddiası abartmadır. İklim değişimi, çeşitli zararlı böcekler, şehirleşme keçilerden önce gelir. Dahası, Kuzey Afrika’ya Hristiyanlık ve Müslümanlık varmadan önce de büyük çöller vardı. Çin’de ve Kuzey Amerika’daki çöller için de günah keçileri bulmak gerekmez mi?

7. Muhammed’in babasının Musevi olduğu iddiası da bir hikâyeden ibarettir. Kuran’daki ayetler Muhammed peygamberin ümmi olduğunu, yani kitap sahibi olmadığını bildirir. Nitekim tüm Mekke halkının ümmi olduğunu, yani Hristiyan ve Yahudi olmadığını vurgular Kuran.

Bu eleştirilerimle makalenin yararlı mesajını gölgelemek ve önemini küçültmek istemiyorum. Makaleyi başından sonuna kadar zevkle ve ilgiyle okudum. Ali’nin son bölümde ifade ettiği duyguları ve düşünceleri paylaşıyorum. Asıl makaleyi okumaya vakit bulamayanlar veya tembel olanlar için son bölümünü aşağıya aynen alıntılıyorum. Umarım üzerinde düşünürsünüz, düşündürürsünüz:

Yazdıklarım işi yarayacak mı?

Geçmişte Tanrılarına genç kızları kurban eden; bugün Hac Farizası diye bir günde 4 – 5 milyon hayvanı boğazlayarak etini çölün kumlarına gömen (neyse ki son zamanlarda bunların bir kısmının sadece etleri buzdolabına kaldırılarak fakir İslam ülkelerine gönderiliyormuş), yatırılarak deve kesmenin günah olduğuna inanan ve bu nedenle Arap Palası ile canlı hayvanı ayakta iken ayaklarını parça parça doğramaya başlayarak öldürmeyi (bu nedenle deve kurban edilirken görüntülemeye izin verilmiyor)kutsal sayan ve bu uygulamayı Tanrısal bir buyruk sayarak tartışmaya bile açmayan bir bir düşünceyi “bir bilim adamı, bir düşünür” olarak onaylamam beklenemez.

Bilimsel bir değerlendirme ile bütün bunları tarafsız ve analitik bir bakış açısından dile getiren böyle bir yazının, dogmasından bir türlü kurtulamamış bu kesimin takkesini önüne koyarak yeniden değerlendireceğini de beklemeyiniz.

Kurban olayını bilimsel bir tartışmaya çekerek, insanlara yol göstermenin önemli bir zorluğu daha var. Kurban etinden, derisinden nemalanan birçok kurum türemiş bulunmaktadır (eğer bir hata yapmıyorsam, dolaylı ya da dolaysız nemalanan Diyanet Vakıfları, cami yaptırma dernekleri – bunların sayısının 50-60.000 civarında olduğu söyleniyor-, insani yardımlaşma adı altında kurulmuş birçok dernek ve vakıf, Kızılay, Türk Hava Kuvvetleri, Mehmetçik Vakfı, yolunu şaşırmışlara arka çıkan Deniz Fenerleri ve başkaları). Bunların bir kısmı beklenen hizmeti götürmesine karşın, bir kısmının siyasetin batağına saplandığı son zamanlarda açık açık manşetlere yansımaktadır. Nemalananların, bu kadar büyük geliri, birkaç bilim adamının, düşünürün sözüyle bir tarafa bırakacaklarını, hedef kitlenin bu önerilerini düşünmelerine göz yumacaklarını mı bekliyorsunuz. Çok beklersiniz…

Gittikçe artan bir tutkuyla para hırsının arttığı dünyamızda, insani değerleri, dünya görüşü, geleneği ne olursa olsun, kazanmak için her şeyi mubah bilen bir dünyada, Kurban gibi getirisi olan ve istismara açık bir sorunu bir kalemde gündemden çıkaramazsınız.

Yine de bu topluma hizmet etmek istiyorsanız, er ya da geç karşılaşacakları çıkmazlardan kurtarmak istiyorsanız, ilk olarak o topluma yeni koşullar karşısında dogmalarını değiştirerek doğru yolu bulmayı öğretmelisiniz. Bilim adamlarının, düşünürlerin, aydınların en önemli görevlerinden biri bu olmalıdır diye düşünüyorum. Böyle bir aydınlamaya da en çok İslam ülkelerinin ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Dogmasından kurtulamayanlar, dogmasını yeni koşullara göre değiştiremeyenler er ya da geç çıkmaza gireceklerini bilmelidirler.

Bütün bunları yapabilir misiniz? Dogmaya saplanmış, katı alışkanlıkları yaşam tarzı olarak benimsemiş insanlara hangi doğruyu sunarsanız sunun onları değiştirmek zordur.

Ben bu yazılanları yapmalarını beklemiyorum; onun için daha birkaç fırın ekmek yenmesi gerekir. Yazılanları –şimdilik- sadece anlasınlar yeter diyorum…

Akletmeye çağıranlar

Birilerinin aklını karıştıran dindarlar

Ezgi Başaran: O ‘abiler, amcalar, kardeşler’ hoşlanmasa da akıl karıştıran dindarlar kendilerini daha hızlı ifade ediyor, daha kolay ulaşılabiliyorlar artık. (Radikal, 25 Eylül 2013)

Halime Öcal: Edip Yuksel aklımı karıştırdığınız için size minnet borçlu-yum yoksa karanlıklarda yaşayıp bunun farkında bile olmamaya devam edecektim.

Erdinç Ünsalan: Akıl karıştıranlar bugün karıştırabilecek akıl bulabili-yorlarsa ne ala, epey ilerleme var demektir.

Edip: Haklısın… İslam ülkelerinde şeyhülşeytanlar yüzyıllardır aklın köküne habis-i şerifler, fetvalar, vaazlar ve menkıbeler döktü! Ama, 1974 yılında ağaran sabahın ışıkları yeni bir çağ başlattı. (74:30-37).
www.19.org

İslamın 5 şartı

İslam’ın şartlarını aslında 5 ile sınırlandırmak doğru değil. İslam’ı şekilsel ritüellere indirgeyenler nazire yaptım.
Meğerse daha önce de benzeri bir liste yapmışım:

http://www.19.org/tr/5027/islamin-5-sarti/

 

İslamın 5 Şartı

İslamın 5 Şartı:
1. Akletmek
2. Özgürlük. Sadece Hakka teslimiyet
3. Adalet. Yoksulları/mazlumları kollama
4. Barışçılık
5. Çevrecilik

Peygamberden yüzyıllar sonra Emevi ve Abbasi şeyhülşeytanları ve uyduruk hadis ravileri ve tedvincileri İslam’ın 5 Şartı diye bir liste uydurdular… İşin ilginci o beş şartın arasına Kuran’ın en yoğun biçimde üzerinde durduğu evrensel prensipler yerine bireysel ibadetleri koydular. Böylece insanları sultanların ve şeyhülşeytanların köleleri haline dönüştürmeye çalıştılar.

AKLETMEK. Kuranı okusan islamın ve insanlığın en önemli şartı olduğunu göreceksin.

BARIŞ. İslam kelimesinin anlamı zaten bu.. Barış içinde olmak ve barışa davet etmek. Kuran’da birkaç kez geçen bireysel ibadet olan Oruc’u şartlar listesine koyacaksın ama BARIŞ’ı koymayacaksın? Bunu kim yapar biliyor musun? ŞEYTAN!

Neyse, aslında İslam’ın şartlarını 5 ile sınırlamak gibi bir niyetim yoktu. Amacım şeytanların uydurduğu bir listeye karşı daha anlamlı ve Kurani alternatif bir liste sunarak insanları düşünmeye davet etmek…