İstanbul’un Fethi ve Kıyamet Alametleri

“Madem Hadisler uyduruk o zaman neden çoğu Hadisler günümüzde oluyor? Misal İstanbul’un fethi edileceği yazıyor ve bildiğiniz kadarıyla gerçekten de öyle oldu! Ve buna benzer çok şeyler.” “İleride insanlar birbirlerine yaklaştıkça birbirlerinden uzaklaşacaklar. Komşu komşuyu tanımayacaktır. İnsanların çoğu göbeklerinden dolayı ayaklarını göremeyecektir. Namazda doksan derece rukû yapamayacaktır. O güne yetişirseniz Ebu Zer’i Gifari’yi hatırlayın. O gün insanlar yalnız yaşayacak, yalnız ölecek, yalnız haşrolacak.”

Bana sabrediyormuş

Ben sana, hem de bir milyarınıza sabrediyorum. Çoğunluk sizde… Bayraklar, Osmanlı padişahları, şeyhler, seyyidler, veliler, kahramanlar, hazretler, Ehli Sünnet vel Cemaat falan hep sizin… Camiler, Medreseler, Tekkeler, sokaklar, meydanlar sizinle dolu… Hatta meclisi de ele geçirdiniz. Polisler bile sizden… :) Peki sen neyime sabrediyorsun? Yüzbinlerce müridi olan cemaatim yok, milyar dolarlık vakfım yok, gazetelerim yok, televizyon kanallarım yok, meddahlarım ve terzilerim yok, şirketlerim yok, bankalarım yok, okullarım yok, medreselerim yok, emperyalist ve Siyonist destekçilerim yok. Sen neyime sabrediyorsun? Varlığıma mı?

Nakşibendi sloganındaki dört şeytan

Ünlü Nakşibendi Sloganı:
Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.
Nakşibendi tarikatında dört terk gereklidir:
Dünyayı terk, ahireti terk, varlığı terk, terketmeyi terk.
Sloganın Gizlediği Gerçek:
Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i Rahman, terk-i Quran, terk-i Burhan, terk-i derk.
Nakşibendi tarikatında dört terk gereklidir:
Rahman’ı terk, Kuran’ı terk, delilli tartışmayı terk, anlamayı terk.

Dinometre veya Mezhebometre

Share/Bookmark Aşağıdaki testten sağ kurtulan Sünni veya Şii’ye rastlamadım. Doğar doğmaz Sünni ve Şii mezheplerinden birine yapıştırılan kardeşlerimiz bu testteki sorulara cevap verdikten sonra kendi mezheplerine göre, evet kendi (daha doğrusu, körlemesine izledikleri atalarının) mezheplerine göre, birkaç kez mürted olduklarını ve öldürülmeleri gerektiğini öğrenince acayip kızıyorlar. Kendilerine kızacaklarına bu aynayı gösteren Hazret-i Edip Yüksel radiyallahu …

Continue reading ‘Dinometre veya Mezhebometre’ »

Tesniyecilerin delili

Share/BookmarkTesniyeci (İkilemeci) Sünniler Tevhid (Birleme) İfadesine karşı Delil Bulmuşlar! Edip Yüksel www.19.org 14 Haziran 2013       Tevhide Karşı Tesniyeciler http://www.19.org/tr/2514/tesniyeciler/ http://www.19.org/tr/2514/tesniyeciler/2/ Tesniyeciliğin Resmidir http://www.19.org/tr/2391/tesniyecilik/ Birileri yukarıda linklerini gördüğünüz iki makalede sunduğum 30′dan fazla ayet ve Emevîler ve Abbasiler dönemine ait düzinelerce eski altın ve gümüş sikkelerden oluşan delillere karşı bir duvar yazısını “EDİB’İN …

Continue reading ‘Tesniyecilerin delili’ »

F-tipi Tarikatın Başarısı

• Hayal ve hezeyanda St. Paul karakteri +
• Takiyye ve politikada Humeyni ve Makivielli yöntemi +
• Tiyatroda Oscar ödüllü aktörlere taş çıkartan yeteneği +
• Bir yandan kendini “kıtmir” (Risaleci tarikatının literatüründe: köpek) olarak takdim edip aşırı tevazu örnekleri sergilerken diğer yandan tüm müritlerine kendisine “efendi” dedirten ve arada bir “hayalen değil, rüyada değil” cismen ve bizzat peygamberle görüşen bir mehdi portresi çizen şizofrenik bir megalo-manyak olması +
• Halkın dini duygularını sömürmede sınır tanımaması +
• Dini sömürüye ek olarak Türk halkının milli duygularını gıdıklaması +
• Arapça ve Farsça kelimeleri özellikle kattığı ağdalı ve şiirimsi ifadelerle en basit ve en uyduruk hikayeleri/iddiaları büyük bir ilmi hakikatmış gibi sunmadaki marifeti +
• Vaazını dinleyen borçlu ve işsiz adamın cebindeki son lirasını almaktan çekinmemesi +
• Sürekli güçlülere yaranması ve onlarla uzlaşma halinde olması +
• Duygusal hormonlarla kandırıp müritleştiremediklerini parayla ve makamla satın alması +
• Kandırdığı ve/veya satın aldıkları terzilerin propagandası +
• ABD-Co’nun ve İsrail’in Ortadoğu’daki şeyhülşeytanı olmaya aday olması ve Amerika’dan maddi, politik ve propaganda desteği alması.

Çıplak vaizin terzileri

Çıplak krala meddahlık yapan terzilerden biri misin sen? Fethullah’ın vaazlarındaki konuşmaları adam gibi dinlesen içinin hezeyanlar, menkıbeler, çelişkili hikayeler, palavralar olduğunu rahatlıkla anlayacaksın. Peygamberin okullarının açılışına ve Türkçe Olimpiyatlarına katıldığını iddia eden , Kuran’ın babası ölen bir yetim olduğunu ilan eden, Muhammed peygamberin İsa’nın babası olabileceğini ileri süren, recim cezasına inanan ve “recim ayetinin” keçi tarafından yenerek nesholduğu halde hükmümün hala baki olduğuna inanan, ve daha nice saçmalığı ağdalı bir dille ağlaya ağlaya anlatan bir adam çok mu akıllı, çok mu bilinçli?

Hazret-i Arkadaşlar

Hazret-i arkadaşların dikkatine! Alabildiğine suistimal edilen Hazret kelimesiyle yüzlerce kutsal put ve milyonlarca salak mürit üretilmiş bulunuyor. Hadis ve mezhep uydurmalarına dayanan öğretilerin en çok kullanılan hipnoz kelimelerinden biridir bu. Bu kelimenin anlamını düzeltmek için Ramazan boyunca sizleri birbirinize Hazret veya Hz. diye hitap etmeye çalışıyorum. İbrahimî yöntemle bir put kırma işlemidir bu. Ramazanda birer İbrahim olalım. Akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı şirkin köleleştirici ve insanlık onurunu (kerem) aşağılayıcı bataklığından kurtarmak için uyaralım.
Hazret (HaZaRa) kökünden gelir ve HUZURdaki anlamına gelir. Birisinin huzurundaysan ona hazret diyebilirsin. Bu yüzden, hazret ifadesini muhatap olduğun her insan, hatta her kullandığın nesne için kullanabilirsin. Örneğin, hazret-i bilgisayarımı kullanarak hazret-i Google’ye soru sorabiliyorum. İşin ilginci Hazret kelimesi ölüler için kullanılmaz. Kullanıldığında Kuran ile tersleşir (35.14 ve 46:5)

Mısır üzerine Twitler

Amerika, milyonların yarı aç yaşadığı Mısır’a niye her yıl 1,3 MİLYAR dolar ASKERİ yardım yapıyor? İsrail’e karşı mı yoksa halkına karşı mı? Mısır ordusu bir destan daha yazmış! İsrail karşısında tavşan ama silahsız halka karşı aslan kesilen darbeci ordu hala “şanlı ordu” mu?

Sokaktaki çocuk ve minare

İşsizlerin, aşsızların ve eşsizlerin yaşadığı bir ülkede; Minarelere, şölenlere, kutlamalara, anıtlara, gösterişli binalara harcanan her lira insanlığa ve İslam’a isyandır!

Yoksulluk, evsizlik, açlık sorunu sadece bireysel çabalarla çözülemez. Hadis ve mezhep öğretileriyle yılda % 2.5 ile sınırlanan uyduruk zekat ile bu soruna pansuman bile yapılamaz. Tıpkı çevre kirliliği gibi bu toplumsal bir sorundur. Bir ulus veya devlet eğer açlara aş, işsizlere iş, hastalara ilaç, evsizlere barınak sağlamak için azami gayreti sarf etmiyorsa ahlaksızdır.

Parklarında, sokaklarında veya apartmanlarında zaruri ihtiyaçları için yardıma muhtaç insanların işkence çektiği bir ülkede yükseltilen her minare Allah’a isyandır, dalgalanan her bayrak ihanettir, oynanan her film trajedi, düzenlenen her şölen zıkkımdır! Ve bunlarla gururlanan her göğüs vicdansızdır, münafıktır…

Mahyalarda

Mahyalarla Kuran’ın mesajına aykırı politik veya müşrik propagandalar… Camilerin isimleri de felaket: Yavuz Sultan Selim, Fatih, Sultan Ahmet, Rüstem Paşa, Süleyman Paşa isimleri… Bunlar resmen Firavun ve Haman isimleri… SADECE ALLAH’a özgülenmesi gereken mescidler/camiler maalesef Firavunlara ve yandaşlarına adanmış…

Bu makam benim

Bunların hiçbiri aklımın köşesine bile gelmemişti. Diğer üç arkadaşla paylaştığım (birisi benimle aynı bölümde okuyan Lütfi Aydemir) küçük odada kalmaya devam etmiştim. Öğrenci temsilcisiyken özel bir odam, koltuğum, masam yoktu. Bunlara sahip olmayı hiç düşünmedim ve hayatım boyunca da böyle olacaktım.

Amerika’ya Hiç Muhalefet Ettin mi Edip?

Share/BookmarkAmerika’ya Hiç Muhalefet Ettin mi Edip? Edip Yüksel 26 Haziran 2013 Milli ve dini duyguları gıdıklanarak sarhoş edilen arkadaşlardan sürekli iftira ve suçlamalar alıyorum. Sürekli… Beni de kendileri gibi yaşadıkları ülkenin devletine köle, güce tapan korkak biri olmamı bekliyorlar. Bu kişiler maalesef dünyada her türlü zulmü alkışlarlar. Dahası, kendilerine muhalif olanlara her türlü suçlamayı ve …

Continue reading ‘Amerika’ya Hiç Muhalefet Ettin mi Edip?’ »

Ortak değerlerimiz

Eğer kendimizi değiştirmezsek ülkemizde nesiller boyu süren kavgalar, talanlar, yalanlar, dayatmalar devam edecektir. Aynı felaketli senaryoyu başka aktörler ile tekrar tekrar seyredeceğiz demektir. Çocuklarımıza daha kötü bir dünya bırakarak… Dün asker tarafından dövülenler bugün polisle dövüyorsa, dün askeri alkışlayanlar bugün polise karşı direniyorsa ortada büyük bir iki yüzlük vardır demektir. İkiyüzlü bireylerden oluşan toplumlar ve devletler kimseye huzur sağlamaz.